Pregled vpisanih študentov na nekdanji Tehniški fakulteti in naslednici, sedanji Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani

1659 Views
1004 Downloads
Export citation: ABNT
KOPAČ, Janez .
Pregled vpisanih študentov na nekdanji Tehniški fakulteti in naslednici, sedanji Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 45, n.10, p. 385-387, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/pregled-vpisanih-studentov-na-nekdanji-tehniski-fakulteti-in-naslednici-sedanji-fakulteti-za-strojnistvo-univerze-v-ljubljani/>. Date accessed: 17 apr. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Kopač, J.
(1999).
Pregled vpisanih študentov na nekdanji Tehniški fakulteti in naslednici, sedanji Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 45(10), 385-387.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Janez Kopač},
	title = {Pregled vpisanih študentov na nekdanji Tehniški fakulteti in naslednici, sedanji Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {45},
	number = {10},
	year = {1999},
	keywords = {vpis študentov; Univerza v Ljubljani; Fakulteta za strojništvo; },
	abstract = {Ševilo vpisanih na tehniško fakulteto je bilo 283 slušateljev in je nato nihalo med 238 in 249 na leto, do vključno 1943/1944. Ob tem zasledimo dokaj skromen vpis na elektrotehniški oddelek npr. v letniku 1934/1935 6 študentov strojništva in 7 študentov elektrotehnike.},
	issn = {0039-2480},	pages = {385-387},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/pregled-vpisanih-studentov-na-nekdanji-tehniski-fakulteti-in-naslednici-sedanji-fakulteti-za-strojnistvo-univerze-v-ljubljani/}
}
Kopač, J.
1999 July 45. Pregled vpisanih študentov na nekdanji Tehniški fakulteti in naslednici, sedanji Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 45:10
%A Kopač, Janez 
%D 1999
%T Pregled vpisanih študentov na nekdanji Tehniški fakulteti in naslednici, sedanji Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani
%B 1999
%9 vpis študentov; Univerza v Ljubljani; Fakulteta za strojništvo; 
%! Pregled vpisanih študentov na nekdanji Tehniški fakulteti in naslednici, sedanji Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani
%K vpis študentov; Univerza v Ljubljani; Fakulteta za strojništvo; 
%X Ševilo vpisanih na tehniško fakulteto je bilo 283 slušateljev in je nato nihalo med 238 in 249 na leto, do vključno 1943/1944. Ob tem zasledimo dokaj skromen vpis na elektrotehniški oddelek npr. v letniku 1934/1935 6 študentov strojništva in 7 študentov elektrotehnike.
%U https://www.sv-jme.eu/article/pregled-vpisanih-studentov-na-nekdanji-tehniski-fakulteti-in-naslednici-sedanji-fakulteti-za-strojnistvo-univerze-v-ljubljani/
%0 Journal Article
%R 
%& 385
%P 3
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 45
%N 10
%@ 0039-2480
%8 2017-07-07
%7 2017-07-07
Kopač, Janez.
"Pregled vpisanih študentov na nekdanji Tehniški fakulteti in naslednici, sedanji Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 45.10 (1999): 385-387. Web. 17 Apr. 2024
TY - JOUR
AU - Kopač, Janez 
PY - 1999
TI - Pregled vpisanih študentov na nekdanji Tehniški fakulteti in naslednici, sedanji Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - vpis študentov; Univerza v Ljubljani; Fakulteta za strojništvo; 
N2 - Ševilo vpisanih na tehniško fakulteto je bilo 283 slušateljev in je nato nihalo med 238 in 249 na leto, do vključno 1943/1944. Ob tem zasledimo dokaj skromen vpis na elektrotehniški oddelek npr. v letniku 1934/1935 6 študentov strojništva in 7 študentov elektrotehnike.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/pregled-vpisanih-studentov-na-nekdanji-tehniski-fakulteti-in-naslednici-sedanji-fakulteti-za-strojnistvo-univerze-v-ljubljani/
@article{{}{.},
	author = {Kopač, J.},
	title = {Pregled vpisanih študentov na nekdanji Tehniški fakulteti in naslednici, sedanji Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {45},
	number = {10},
	year = {1999},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/pregled-vpisanih-studentov-na-nekdanji-tehniski-fakulteti-in-naslednici-sedanji-fakulteti-za-strojnistvo-univerze-v-ljubljani/}
}
TY - JOUR
AU - Kopač, Janez 
PY - 2017/07/07
TI - Pregled vpisanih študentov na nekdanji Tehniški fakulteti in naslednici, sedanji Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 45, No 10 (1999): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - vpis študentov, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 
N2 - Ševilo vpisanih na tehniško fakulteto je bilo 283 slušateljev in je nato nihalo med 238 in 249 na leto, do vključno 1943/1944. Ob tem zasledimo dokaj skromen vpis na elektrotehniški oddelek npr. v letniku 1934/1935 6 študentov strojništva in 7 študentov elektrotehnike.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/pregled-vpisanih-studentov-na-nekdanji-tehniski-fakulteti-in-naslednici-sedanji-fakulteti-za-strojnistvo-univerze-v-ljubljani/
Kopač, Janez"Pregled vpisanih študentov na nekdanji Tehniški fakulteti in naslednici, sedanji Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 45 Number 10 (07 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 45(1999)10, 385-387
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Ševilo vpisanih na tehniško fakulteto je bilo 283 slušateljev in je nato nihalo med 238 in 249 na leto, do vključno 1943/1944. Ob tem zasledimo dokaj skromen vpis na elektrotehniški oddelek npr. v letniku 1934/1935 6 študentov strojništva in 7 študentov elektrotehnike.

vpis študentov; Univerza v Ljubljani; Fakulteta za strojništvo;