Prenos snovi pri stacionarnem in pulzirajočem toku v cevi

1670 Views
1651 Downloads
Export citation: ABNT
TUMA, Matija .
Prenos snovi pri stacionarnem in pulzirajočem toku v cevi. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 26, n.7-9, p. 99-106, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/prenos-snovi-pri-stacionarnem-in-pulzirajocem-toku-v-cevi/>. Date accessed: 21 jul. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Tuma, M.
(1980).
Prenos snovi pri stacionarnem in pulzirajočem toku v cevi.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 26(7-9), 99-106.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Matija Tuma},
	title = {Prenos snovi pri stacionarnem in pulzirajočem toku v cevi},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {26},
	number = {7-9},
	year = {1980},
	keywords = {stacionarni tok; pulzirajoči tok; cev; },
	abstract = {Znano je, da se prenos snovi ali toplote zaradi pulzacije poveča; to tudi praktično uporabljamo v procesni tehniki, na primer pri izmenjevalcih toplote pri batnih strojih ali pri pulzacijskih ekstrakcijskih kolonah. Kljub temu pa je ta pojav — posebno v turbulentnem področju — fizikalno le malo raziskan. Včasih naletimo v literaturi celo na nasprotujoče si rezultate.},
	issn = {0039-2480},	pages = {99-106},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/prenos-snovi-pri-stacionarnem-in-pulzirajocem-toku-v-cevi/}
}
Tuma, M.
1980 July 26. Prenos snovi pri stacionarnem in pulzirajočem toku v cevi. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 26:7-9
%A Tuma, Matija 
%D 1980
%T Prenos snovi pri stacionarnem in pulzirajočem toku v cevi
%B 1980
%9 stacionarni tok; pulzirajoči tok; cev; 
%! Prenos snovi pri stacionarnem in pulzirajočem toku v cevi
%K stacionarni tok; pulzirajoči tok; cev; 
%X Znano je, da se prenos snovi ali toplote zaradi pulzacije poveča; to tudi praktično uporabljamo v procesni tehniki, na primer pri izmenjevalcih toplote pri batnih strojih ali pri pulzacijskih ekstrakcijskih kolonah. Kljub temu pa je ta pojav — posebno v turbulentnem področju — fizikalno le malo raziskan. Včasih naletimo v literaturi celo na nasprotujoče si rezultate.
%U https://www.sv-jme.eu/article/prenos-snovi-pri-stacionarnem-in-pulzirajocem-toku-v-cevi/
%0 Journal Article
%R 
%& 99
%P 8
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 26
%N 7-9
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Tuma, Matija.
"Prenos snovi pri stacionarnem in pulzirajočem toku v cevi." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 26.7-9 (1980): 99-106. Web. 21 Jul. 2024
TY - JOUR
AU - Tuma, Matija 
PY - 1980
TI - Prenos snovi pri stacionarnem in pulzirajočem toku v cevi
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - stacionarni tok; pulzirajoči tok; cev; 
N2 - Znano je, da se prenos snovi ali toplote zaradi pulzacije poveča; to tudi praktično uporabljamo v procesni tehniki, na primer pri izmenjevalcih toplote pri batnih strojih ali pri pulzacijskih ekstrakcijskih kolonah. Kljub temu pa je ta pojav — posebno v turbulentnem področju — fizikalno le malo raziskan. Včasih naletimo v literaturi celo na nasprotujoče si rezultate.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/prenos-snovi-pri-stacionarnem-in-pulzirajocem-toku-v-cevi/
@article{{}{.},
	author = {Tuma, M.},
	title = {Prenos snovi pri stacionarnem in pulzirajočem toku v cevi},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {26},
	number = {7-9},
	year = {1980},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/prenos-snovi-pri-stacionarnem-in-pulzirajocem-toku-v-cevi/}
}
TY - JOUR
AU - Tuma, Matija 
PY - 2017/07/04
TI - Prenos snovi pri stacionarnem in pulzirajočem toku v cevi
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 26, No 7-9 (1980): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - stacionarni tok, pulzirajoči tok, cev, 
N2 - Znano je, da se prenos snovi ali toplote zaradi pulzacije poveča; to tudi praktično uporabljamo v procesni tehniki, na primer pri izmenjevalcih toplote pri batnih strojih ali pri pulzacijskih ekstrakcijskih kolonah. Kljub temu pa je ta pojav — posebno v turbulentnem področju — fizikalno le malo raziskan. Včasih naletimo v literaturi celo na nasprotujoče si rezultate.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/prenos-snovi-pri-stacionarnem-in-pulzirajocem-toku-v-cevi/
Tuma, Matija"Prenos snovi pri stacionarnem in pulzirajočem toku v cevi" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 26 Number 7-9 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 26(1980)7-9, 99-106
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Znano je, da se prenos snovi ali toplote zaradi pulzacije poveča; to tudi praktično uporabljamo v procesni tehniki, na primer pri izmenjevalcih toplote pri batnih strojih ali pri pulzacijskih ekstrakcijskih kolonah. Kljub temu pa je ta pojav — posebno v turbulentnem področju — fizikalno le malo raziskan. Včasih naletimo v literaturi celo na nasprotujoče si rezultate.

stacionarni tok; pulzirajoči tok; cev;