Prenosniki toplote

1756 Views
1446 Downloads
Export citation: ABNT
GAŠPERŠIČ, Branko ;POREDOŠ, Alojz .
Prenosniki toplote. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 31, n.9-10, p. 277-282, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/prenosniki-toplote/>. Date accessed: 20 may. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Gašperšič, B., & Poredoš, A.
(1985).
Prenosniki toplote.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 31(9-10), 277-282.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Branko Gašperšič and Alojz Poredoš},
	title = {Prenosniki toplote},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {31},
	number = {9-10},
	year = {1985},
	keywords = {prenosniki topolote; },
	abstract = {Proces toplotno snovne izmenjave v hladilnem stolpu smo obravnavali teoretično in preizkusno, še posebej smo popisali procese v mejni plasti in s tem v zvezi razvili dvorazsežni matematični model za laminarni in turbulentni tok zraka. Nadaljnje obsežno področje našega dela je vezano na raziskave toplotnih cevi, ki se uveljavljajo kot intenzivni prenosniki toplote pri izkoriščanju odpadnih toplot in drugih področjih toplotne tehnike. Posredna izmenjava toplote med fluidoma, od katerih je eden zrak, je stalno navzoča pri ogrevalnih, klimatizacijskih in hladilnih sistemih. Tako je v članku vidna metoda izračuna orebrenega uparjalnika in kondenzatorja, ki sloni na analitičnem modelu izmenjave toplote med vlažnim zrakom in hladilnim sredstvom ob upoštevanju tlačnih izgub.},
	issn = {0039-2480},	pages = {277-282},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/prenosniki-toplote/}
}
Gašperšič, B.,Poredoš, A.
1985 July 31. Prenosniki toplote. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 31:9-10
%A Gašperšič, Branko 
%A Poredoš, Alojz 
%D 1985
%T Prenosniki toplote
%B 1985
%9 prenosniki topolote; 
%! Prenosniki toplote
%K prenosniki topolote; 
%X Proces toplotno snovne izmenjave v hladilnem stolpu smo obravnavali teoretično in preizkusno, še posebej smo popisali procese v mejni plasti in s tem v zvezi razvili dvorazsežni matematični model za laminarni in turbulentni tok zraka. Nadaljnje obsežno področje našega dela je vezano na raziskave toplotnih cevi, ki se uveljavljajo kot intenzivni prenosniki toplote pri izkoriščanju odpadnih toplot in drugih področjih toplotne tehnike. Posredna izmenjava toplote med fluidoma, od katerih je eden zrak, je stalno navzoča pri ogrevalnih, klimatizacijskih in hladilnih sistemih. Tako je v članku vidna metoda izračuna orebrenega uparjalnika in kondenzatorja, ki sloni na analitičnem modelu izmenjave toplote med vlažnim zrakom in hladilnim sredstvom ob upoštevanju tlačnih izgub.
%U https://www.sv-jme.eu/article/prenosniki-toplote/
%0 Journal Article
%R 
%& 277
%P 6
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 31
%N 9-10
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Gašperšič, Branko, & Alojz Poredoš.
"Prenosniki toplote." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 31.9-10 (1985): 277-282. Web. 20 May. 2024
TY - JOUR
AU - Gašperšič, Branko 
AU - Poredoš, Alojz 
PY - 1985
TI - Prenosniki toplote
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - prenosniki topolote; 
N2 - Proces toplotno snovne izmenjave v hladilnem stolpu smo obravnavali teoretično in preizkusno, še posebej smo popisali procese v mejni plasti in s tem v zvezi razvili dvorazsežni matematični model za laminarni in turbulentni tok zraka. Nadaljnje obsežno področje našega dela je vezano na raziskave toplotnih cevi, ki se uveljavljajo kot intenzivni prenosniki toplote pri izkoriščanju odpadnih toplot in drugih področjih toplotne tehnike. Posredna izmenjava toplote med fluidoma, od katerih je eden zrak, je stalno navzoča pri ogrevalnih, klimatizacijskih in hladilnih sistemih. Tako je v članku vidna metoda izračuna orebrenega uparjalnika in kondenzatorja, ki sloni na analitičnem modelu izmenjave toplote med vlažnim zrakom in hladilnim sredstvom ob upoštevanju tlačnih izgub.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/prenosniki-toplote/
@article{{}{.},
	author = {Gašperšič, B., Poredoš, A.},
	title = {Prenosniki toplote},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {31},
	number = {9-10},
	year = {1985},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/prenosniki-toplote/}
}
TY - JOUR
AU - Gašperšič, Branko 
AU - Poredoš, Alojz 
PY - 2017/07/05
TI - Prenosniki toplote
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 31, No 9-10 (1985): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - prenosniki topolote, 
N2 - Proces toplotno snovne izmenjave v hladilnem stolpu smo obravnavali teoretično in preizkusno, še posebej smo popisali procese v mejni plasti in s tem v zvezi razvili dvorazsežni matematični model za laminarni in turbulentni tok zraka. Nadaljnje obsežno področje našega dela je vezano na raziskave toplotnih cevi, ki se uveljavljajo kot intenzivni prenosniki toplote pri izkoriščanju odpadnih toplot in drugih področjih toplotne tehnike. Posredna izmenjava toplote med fluidoma, od katerih je eden zrak, je stalno navzoča pri ogrevalnih, klimatizacijskih in hladilnih sistemih. Tako je v članku vidna metoda izračuna orebrenega uparjalnika in kondenzatorja, ki sloni na analitičnem modelu izmenjave toplote med vlažnim zrakom in hladilnim sredstvom ob upoštevanju tlačnih izgub.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/prenosniki-toplote/
Gašperšič, Branko, AND Poredoš, Alojz.
"Prenosniki toplote" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 31 Number 9-10 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija
 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31(1985)9-10, 277-282
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Proces toplotno snovne izmenjave v hladilnem stolpu smo obravnavali teoretično in preizkusno, še posebej smo popisali procese v mejni plasti in s tem v zvezi razvili dvorazsežni matematični model za laminarni in turbulentni tok zraka. Nadaljnje obsežno področje našega dela je vezano na raziskave toplotnih cevi, ki se uveljavljajo kot intenzivni prenosniki toplote pri izkoriščanju odpadnih toplot in drugih področjih toplotne tehnike. Posredna izmenjava toplote med fluidoma, od katerih je eden zrak, je stalno navzoča pri ogrevalnih, klimatizacijskih in hladilnih sistemih. Tako je v članku vidna metoda izračuna orebrenega uparjalnika in kondenzatorja, ki sloni na analitičnem modelu izmenjave toplote med vlažnim zrakom in hladilnim sredstvom ob upoštevanju tlačnih izgub.

prenosniki topolote;