Prestop toplote z delovnih plinov na stene valja dvotaktnega hitrotekočega bencinskega motorja z delovno prostornino od 50 do 100 cm3

1757 Views
1037 Downloads
Export citation: ABNT
PAVLETIČ, Radislav .
Prestop toplote z delovnih plinov na stene valja dvotaktnega hitrotekočega bencinskega motorja z delovno prostornino od 50 do 100 cm3. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 13, n.4-5, p. 223-230, november 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/prestop-toplote-z-delovnih-plinov-na-stene-valja-dvotaktnega-hitrotekocega-bencinskega-motorja-z-delovno-prosortnino-od-50-do-100-cm3/>. Date accessed: 20 may. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Pavletič, R.
(1967).
Prestop toplote z delovnih plinov na stene valja dvotaktnega hitrotekočega bencinskega motorja z delovno prostornino od 50 do 100 cm3.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 13(4-5), 223-230.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Radislav Pavletič},
	title = {Prestop toplote z delovnih plinov na stene valja dvotaktnega hitrotekočega bencinskega motorja z delovno prostornino od 50 do 100 cm3},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {13},
	number = {4-5},
	year = {1967},
	keywords = {Prestop toplote; delovni plini; stene valja; dvotaktni motor; bencinski motor; },
	abstract = {Toplota, ki prestopa z vročih plinov na stene delovnega valja motorja z notranjim zgorevanjem, je od vseh toplotnih izgub največjega tehničnega pomena; od nje je odvisen  ne samo termodinamični izkoristek, ampak tudi toplotna obremenitev valja. Ta toplota je odločilna za dimenzioniranje hladilnih površin in hladilnega sistema sploh. V ravnotežnem stanju obratovanja se mora valju odvajati ravno toliko toplote, kolikor je na stene valja prestopa z vročih plinov.},
	issn = {0039-2480},	pages = {223-230},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/prestop-toplote-z-delovnih-plinov-na-stene-valja-dvotaktnega-hitrotekocega-bencinskega-motorja-z-delovno-prosortnino-od-50-do-100-cm3/}
}
Pavletič, R.
1967 November 13. Prestop toplote z delovnih plinov na stene valja dvotaktnega hitrotekočega bencinskega motorja z delovno prostornino od 50 do 100 cm3. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 13:4-5
%A Pavletič, Radislav 
%D 1967
%T Prestop toplote z delovnih plinov na stene valja dvotaktnega hitrotekočega bencinskega motorja z delovno prostornino od 50 do 100 cm3
%B 1967
%9 Prestop toplote; delovni plini; stene valja; dvotaktni motor; bencinski motor; 
%! Prestop toplote z delovnih plinov na stene valja dvotaktnega hitrotekočega bencinskega motorja z delovno prostornino od 50 do 100 cm3
%K Prestop toplote; delovni plini; stene valja; dvotaktni motor; bencinski motor; 
%X Toplota, ki prestopa z vročih plinov na stene delovnega valja motorja z notranjim zgorevanjem, je od vseh toplotnih izgub največjega tehničnega pomena; od nje je odvisen  ne samo termodinamični izkoristek, ampak tudi toplotna obremenitev valja. Ta toplota je odločilna za dimenzioniranje hladilnih površin in hladilnega sistema sploh. V ravnotežnem stanju obratovanja se mora valju odvajati ravno toliko toplote, kolikor je na stene valja prestopa z vročih plinov.
%U https://www.sv-jme.eu/article/prestop-toplote-z-delovnih-plinov-na-stene-valja-dvotaktnega-hitrotekocega-bencinskega-motorja-z-delovno-prosortnino-od-50-do-100-cm3/
%0 Journal Article
%R 
%& 223
%P 8
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 13
%N 4-5
%@ 0039-2480
%8 2017-11-02
%7 2017-11-02
Pavletič, Radislav.
"Prestop toplote z delovnih plinov na stene valja dvotaktnega hitrotekočega bencinskega motorja z delovno prostornino od 50 do 100 cm3." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 13.4-5 (1967): 223-230. Web. 20 May. 2024
TY - JOUR
AU - Pavletič, Radislav 
PY - 1967
TI - Prestop toplote z delovnih plinov na stene valja dvotaktnega hitrotekočega bencinskega motorja z delovno prostornino od 50 do 100 cm3
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - Prestop toplote; delovni plini; stene valja; dvotaktni motor; bencinski motor; 
N2 - Toplota, ki prestopa z vročih plinov na stene delovnega valja motorja z notranjim zgorevanjem, je od vseh toplotnih izgub največjega tehničnega pomena; od nje je odvisen  ne samo termodinamični izkoristek, ampak tudi toplotna obremenitev valja. Ta toplota je odločilna za dimenzioniranje hladilnih površin in hladilnega sistema sploh. V ravnotežnem stanju obratovanja se mora valju odvajati ravno toliko toplote, kolikor je na stene valja prestopa z vročih plinov.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/prestop-toplote-z-delovnih-plinov-na-stene-valja-dvotaktnega-hitrotekocega-bencinskega-motorja-z-delovno-prosortnino-od-50-do-100-cm3/
@article{{}{.},
	author = {Pavletič, R.},
	title = {Prestop toplote z delovnih plinov na stene valja dvotaktnega hitrotekočega bencinskega motorja z delovno prostornino od 50 do 100 cm3},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {13},
	number = {4-5},
	year = {1967},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/prestop-toplote-z-delovnih-plinov-na-stene-valja-dvotaktnega-hitrotekocega-bencinskega-motorja-z-delovno-prosortnino-od-50-do-100-cm3/}
}
TY - JOUR
AU - Pavletič, Radislav 
PY - 2017/11/02
TI - Prestop toplote z delovnih plinov na stene valja dvotaktnega hitrotekočega bencinskega motorja z delovno prostornino od 50 do 100 cm3
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 13, No 4-5 (1967): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - Prestop toplote, delovni plini, stene valja, dvotaktni motor, bencinski motor, 
N2 - Toplota, ki prestopa z vročih plinov na stene delovnega valja motorja z notranjim zgorevanjem, je od vseh toplotnih izgub največjega tehničnega pomena; od nje je odvisen  ne samo termodinamični izkoristek, ampak tudi toplotna obremenitev valja. Ta toplota je odločilna za dimenzioniranje hladilnih površin in hladilnega sistema sploh. V ravnotežnem stanju obratovanja se mora valju odvajati ravno toliko toplote, kolikor je na stene valja prestopa z vročih plinov.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/prestop-toplote-z-delovnih-plinov-na-stene-valja-dvotaktnega-hitrotekocega-bencinskega-motorja-z-delovno-prosortnino-od-50-do-100-cm3/
Pavletič, Radislav"Prestop toplote z delovnih plinov na stene valja dvotaktnega hitrotekočega bencinskega motorja z delovno prostornino od 50 do 100 cm3" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 13 Number 4-5 (02 November 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 13(1967)4-5, 223-230
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Toplota, ki prestopa z vročih plinov na stene delovnega valja motorja z notranjim zgorevanjem, je od vseh toplotnih izgub največjega tehničnega pomena; od nje je odvisen  ne samo termodinamični izkoristek, ampak tudi toplotna obremenitev valja. Ta toplota je odločilna za dimenzioniranje hladilnih površin in hladilnega sistema sploh. V ravnotežnem stanju obratovanja se mora valju odvajati ravno toliko toplote, kolikor je na stene valja prestopa z vročih plinov.

Prestop toplote; delovni plini; stene valja; dvotaktni motor; bencinski motor;