Primerjalna študija nemškega, ameriškega in angleškega standardnega preračuna za zobniške prenose

1613 Views
1083 Downloads
Export citation: ABNT
KOS, Marko .
Primerjalna študija nemškega, ameriškega in angleškega standardnega preračuna za zobniške prenose. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 4, n.1-2, p. 13-18, november 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/primerjalna-studija-nemskega-ameriskega-in-angleskega-standardnega-preracuna-za-zobniske-prenose/>. Date accessed: 24 apr. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Kos, M.
(1958).
Primerjalna študija nemškega, ameriškega in angleškega standardnega preračuna za zobniške prenose.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 4(1-2), 13-18.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Marko Kos},
	title = {Primerjalna študija nemškega, ameriškega in angleškega standardnega preračuna za zobniške prenose},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {4},
	number = {1-2},
	year = {1958},
	keywords = {zobniški prenosi; },
	abstract = {Raznolikost sistemov, ki so ta čas v rabi pri preračunu zobniških prenosov, povzroča motnje; predvsem motijo praktika-konstrukterja povsem različni rezultati, ki jih dobiva pri uporabi različnih preračunskih postopkov, čeprav gre za geometrično docela enake zobnike. Konstruktor zmerom išče pri delu najboljšo pot: da bi pri največjih dosegljivih obremenitvah porabil najmanjše vložene količine materiala. Razen tega skuša dognati, kam vodi posamezni način preračuna in kaj lahko od njega pričakuje — in to nalogo sem skušal rešiti v naslednjem primerjalnem postopku. },
	issn = {0039-2480},	pages = {13-18},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/primerjalna-studija-nemskega-ameriskega-in-angleskega-standardnega-preracuna-za-zobniske-prenose/}
}
Kos, M.
1958 November 4. Primerjalna študija nemškega, ameriškega in angleškega standardnega preračuna za zobniške prenose. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 4:1-2
%A Kos, Marko 
%D 1958
%T Primerjalna študija nemškega, ameriškega in angleškega standardnega preračuna za zobniške prenose
%B 1958
%9 zobniški prenosi; 
%! Primerjalna študija nemškega, ameriškega in angleškega standardnega preračuna za zobniške prenose
%K zobniški prenosi; 
%X Raznolikost sistemov, ki so ta čas v rabi pri preračunu zobniških prenosov, povzroča motnje; predvsem motijo praktika-konstrukterja povsem različni rezultati, ki jih dobiva pri uporabi različnih preračunskih postopkov, čeprav gre za geometrično docela enake zobnike. Konstruktor zmerom išče pri delu najboljšo pot: da bi pri največjih dosegljivih obremenitvah porabil najmanjše vložene količine materiala. Razen tega skuša dognati, kam vodi posamezni način preračuna in kaj lahko od njega pričakuje — in to nalogo sem skušal rešiti v naslednjem primerjalnem postopku. 
%U https://www.sv-jme.eu/article/primerjalna-studija-nemskega-ameriskega-in-angleskega-standardnega-preracuna-za-zobniske-prenose/
%0 Journal Article
%R 
%& 13
%P 6
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 4
%N 1-2
%@ 0039-2480
%8 2017-11-02
%7 2017-11-02
Kos, Marko.
"Primerjalna študija nemškega, ameriškega in angleškega standardnega preračuna za zobniške prenose." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 4.1-2 (1958): 13-18. Web. 24 Apr. 2024
TY - JOUR
AU - Kos, Marko 
PY - 1958
TI - Primerjalna študija nemškega, ameriškega in angleškega standardnega preračuna za zobniške prenose
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - zobniški prenosi; 
N2 - Raznolikost sistemov, ki so ta čas v rabi pri preračunu zobniških prenosov, povzroča motnje; predvsem motijo praktika-konstrukterja povsem različni rezultati, ki jih dobiva pri uporabi različnih preračunskih postopkov, čeprav gre za geometrično docela enake zobnike. Konstruktor zmerom išče pri delu najboljšo pot: da bi pri največjih dosegljivih obremenitvah porabil najmanjše vložene količine materiala. Razen tega skuša dognati, kam vodi posamezni način preračuna in kaj lahko od njega pričakuje — in to nalogo sem skušal rešiti v naslednjem primerjalnem postopku. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/primerjalna-studija-nemskega-ameriskega-in-angleskega-standardnega-preracuna-za-zobniske-prenose/
@article{{}{.},
	author = {Kos, M.},
	title = {Primerjalna študija nemškega, ameriškega in angleškega standardnega preračuna za zobniške prenose},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {4},
	number = {1-2},
	year = {1958},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/primerjalna-studija-nemskega-ameriskega-in-angleskega-standardnega-preracuna-za-zobniske-prenose/}
}
TY - JOUR
AU - Kos, Marko 
PY - 2017/11/02
TI - Primerjalna študija nemškega, ameriškega in angleškega standardnega preračuna za zobniške prenose
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 4, No 1-2 (1958): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - zobniški prenosi, 
N2 - Raznolikost sistemov, ki so ta čas v rabi pri preračunu zobniških prenosov, povzroča motnje; predvsem motijo praktika-konstrukterja povsem različni rezultati, ki jih dobiva pri uporabi različnih preračunskih postopkov, čeprav gre za geometrično docela enake zobnike. Konstruktor zmerom išče pri delu najboljšo pot: da bi pri največjih dosegljivih obremenitvah porabil najmanjše vložene količine materiala. Razen tega skuša dognati, kam vodi posamezni način preračuna in kaj lahko od njega pričakuje — in to nalogo sem skušal rešiti v naslednjem primerjalnem postopku. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/primerjalna-studija-nemskega-ameriskega-in-angleskega-standardnega-preracuna-za-zobniske-prenose/
Kos, Marko"Primerjalna študija nemškega, ameriškega in angleškega standardnega preračuna za zobniške prenose" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 4 Number 1-2 (02 November 2017)

Authors

Affiliations

 • Litostroj, Ljubljana

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 4(1958)1-2, 13-18
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Raznolikost sistemov, ki so ta čas v rabi pri preračunu zobniških prenosov, povzroča motnje; predvsem motijo praktika-konstrukterja povsem različni rezultati, ki jih dobiva pri uporabi različnih preračunskih postopkov, čeprav gre za geometrično docela enake zobnike. Konstruktor zmerom išče pri delu najboljšo pot: da bi pri največjih dosegljivih obremenitvah porabil najmanjše vložene količine materiala. Razen tega skuša dognati, kam vodi posamezni način preračuna in kaj lahko od njega pričakuje — in to nalogo sem skušal rešiti v naslednjem primerjalnem postopku. 

zobniški prenosi;