Prispevek k vrednotenju eksperimentalnih podatkov

1104 Views
730 Downloads
Export citation: ABNT
MUREN, Hinko .
Prispevek k vrednotenju eksperimentalnih podatkov. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 32, n.10-12, p. 158-159, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/prispevek-k-vrednotenju-eksperimentalnih-podatkov/>. Date accessed: 26 may. 2022. 
doi:http://dx.doi.org/.
Muren, H.
(1986).
Prispevek k vrednotenju eksperimentalnih podatkov.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 32(10-12), 158-159.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Hinko Muren},
	title = {Prispevek k vrednotenju eksperimentalnih podatkov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {32},
	number = {10-12},
	year = {1986},
	keywords = {eksperimentalni podatki; },
	abstract = {V primeru, da raziskujemo medsebojno odvisnost dveh spremenljivk, jo skušamo največkrat izraziti z linearno ali eksponentno enačbo. V obeh primerih na znani način poiščemo regresij ko premico in njene koeficiente, v drugem primeru v dvojno logaritemskem koordinatnem sistemu. Postopka za izračun ne bi navajali, saj je splošno znan, omenili bi le, da je mogoče dobiti že cenene žepne računalnike, ki so program irani za računanje koeficientov regresijske premice, koeficienta regresije in usmeritve. Pri manjšem številu merilnih podatkov je mogoče priti dokaj hitro do rezultatov, nekoliko manj je udobno delo pri eksponentni odvisnosti, ker je pred vnosom treba vsak podatek posebej logaritmirati.},
	issn = {0039-2480},	pages = {158-159},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/prispevek-k-vrednotenju-eksperimentalnih-podatkov/}
}
Muren, H.
1986 July 32. Prispevek k vrednotenju eksperimentalnih podatkov. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 32:10-12
%A Muren, Hinko 
%D 1986
%T Prispevek k vrednotenju eksperimentalnih podatkov
%B 1986
%9 eksperimentalni podatki; 
%! Prispevek k vrednotenju eksperimentalnih podatkov
%K eksperimentalni podatki; 
%X V primeru, da raziskujemo medsebojno odvisnost dveh spremenljivk, jo skušamo največkrat izraziti z linearno ali eksponentno enačbo. V obeh primerih na znani način poiščemo regresij ko premico in njene koeficiente, v drugem primeru v dvojno logaritemskem koordinatnem sistemu. Postopka za izračun ne bi navajali, saj je splošno znan, omenili bi le, da je mogoče dobiti že cenene žepne računalnike, ki so program irani za računanje koeficientov regresijske premice, koeficienta regresije in usmeritve. Pri manjšem številu merilnih podatkov je mogoče priti dokaj hitro do rezultatov, nekoliko manj je udobno delo pri eksponentni odvisnosti, ker je pred vnosom treba vsak podatek posebej logaritmirati.
%U https://www.sv-jme.eu/article/prispevek-k-vrednotenju-eksperimentalnih-podatkov/
%0 Journal Article
%R 
%& 158
%P 2
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 32
%N 10-12
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Muren, Hinko.
"Prispevek k vrednotenju eksperimentalnih podatkov." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 32.10-12 (1986): 158-159. Web. 26 May. 2022
TY - JOUR
AU - Muren, Hinko 
PY - 1986
TI - Prispevek k vrednotenju eksperimentalnih podatkov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - eksperimentalni podatki; 
N2 - V primeru, da raziskujemo medsebojno odvisnost dveh spremenljivk, jo skušamo največkrat izraziti z linearno ali eksponentno enačbo. V obeh primerih na znani način poiščemo regresij ko premico in njene koeficiente, v drugem primeru v dvojno logaritemskem koordinatnem sistemu. Postopka za izračun ne bi navajali, saj je splošno znan, omenili bi le, da je mogoče dobiti že cenene žepne računalnike, ki so program irani za računanje koeficientov regresijske premice, koeficienta regresije in usmeritve. Pri manjšem številu merilnih podatkov je mogoče priti dokaj hitro do rezultatov, nekoliko manj je udobno delo pri eksponentni odvisnosti, ker je pred vnosom treba vsak podatek posebej logaritmirati.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/prispevek-k-vrednotenju-eksperimentalnih-podatkov/
@article{{}{.},
	author = {Muren, H.},
	title = {Prispevek k vrednotenju eksperimentalnih podatkov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {32},
	number = {10-12},
	year = {1986},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/prispevek-k-vrednotenju-eksperimentalnih-podatkov/}
}
TY - JOUR
AU - Muren, Hinko 
PY - 2017/07/05
TI - Prispevek k vrednotenju eksperimentalnih podatkov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 32, No 10-12 (1986): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - eksperimentalni podatki, 
N2 - V primeru, da raziskujemo medsebojno odvisnost dveh spremenljivk, jo skušamo največkrat izraziti z linearno ali eksponentno enačbo. V obeh primerih na znani način poiščemo regresij ko premico in njene koeficiente, v drugem primeru v dvojno logaritemskem koordinatnem sistemu. Postopka za izračun ne bi navajali, saj je splošno znan, omenili bi le, da je mogoče dobiti že cenene žepne računalnike, ki so program irani za računanje koeficientov regresijske premice, koeficienta regresije in usmeritve. Pri manjšem številu merilnih podatkov je mogoče priti dokaj hitro do rezultatov, nekoliko manj je udobno delo pri eksponentni odvisnosti, ker je pred vnosom treba vsak podatek posebej logaritmirati.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/prispevek-k-vrednotenju-eksperimentalnih-podatkov/
Muren, Hinko"Prispevek k vrednotenju eksperimentalnih podatkov" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 32 Number 10-12 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 32(1986)10-12, 158-159
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

V primeru, da raziskujemo medsebojno odvisnost dveh spremenljivk, jo skušamo največkrat izraziti z linearno ali eksponentno enačbo. V obeh primerih na znani način poiščemo regresij ko premico in njene koeficiente, v drugem primeru v dvojno logaritemskem koordinatnem sistemu. Postopka za izračun ne bi navajali, saj je splošno znan, omenili bi le, da je mogoče dobiti že cenene žepne računalnike, ki so program irani za računanje koeficientov regresijske premice, koeficienta regresije in usmeritve. Pri manjšem številu merilnih podatkov je mogoče priti dokaj hitro do rezultatov, nekoliko manj je udobno delo pri eksponentni odvisnosti, ker je pred vnosom treba vsak podatek posebej logaritmirati.

eksperimentalni podatki;