Prispevek k zgodovini Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani

1767 Views
1132 Downloads
Export citation: ABNT
ČERNIGOJ, Boris .
Prispevek k zgodovini Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 45, n.10, p. 361-364, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/prispevek-k-zgodovini-fakultete-za-strojnistvo-univerze-v-ljubljani/>. Date accessed: 28 feb. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Černigoj, B.
(1999).
Prispevek k zgodovini Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 45(10), 361-364.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Boris Černigoj},
	title = {Prispevek k zgodovini Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {45},
	number = {10},
	year = {1999},
	keywords = {Univerza v Ljubljani; fakulteta za strojništvo; },
	abstract = {O zgodovini strojništva je bili že veliko napisanega in objavlenega v univerzitetnih in fakultetnih jubilejnih publikacijah, največ pa v Strojniškem vestniku.},
	issn = {0039-2480},	pages = {361-364},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/prispevek-k-zgodovini-fakultete-za-strojnistvo-univerze-v-ljubljani/}
}
Černigoj, B.
1999 July 45. Prispevek k zgodovini Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 45:10
%A Černigoj, Boris 
%D 1999
%T Prispevek k zgodovini Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani
%B 1999
%9 Univerza v Ljubljani; fakulteta za strojništvo; 
%! Prispevek k zgodovini Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani
%K Univerza v Ljubljani; fakulteta za strojništvo; 
%X O zgodovini strojništva je bili že veliko napisanega in objavlenega v univerzitetnih in fakultetnih jubilejnih publikacijah, največ pa v Strojniškem vestniku.
%U https://www.sv-jme.eu/article/prispevek-k-zgodovini-fakultete-za-strojnistvo-univerze-v-ljubljani/
%0 Journal Article
%R 
%& 361
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 45
%N 10
%@ 0039-2480
%8 2017-07-07
%7 2017-07-07
Černigoj, Boris.
"Prispevek k zgodovini Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 45.10 (1999): 361-364. Web. 28 Feb. 2024
TY - JOUR
AU - Černigoj, Boris 
PY - 1999
TI - Prispevek k zgodovini Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - Univerza v Ljubljani; fakulteta za strojništvo; 
N2 - O zgodovini strojništva je bili že veliko napisanega in objavlenega v univerzitetnih in fakultetnih jubilejnih publikacijah, največ pa v Strojniškem vestniku.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/prispevek-k-zgodovini-fakultete-za-strojnistvo-univerze-v-ljubljani/
@article{{}{.},
	author = {Černigoj, B.},
	title = {Prispevek k zgodovini Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {45},
	number = {10},
	year = {1999},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/prispevek-k-zgodovini-fakultete-za-strojnistvo-univerze-v-ljubljani/}
}
TY - JOUR
AU - Černigoj, Boris 
PY - 2017/07/07
TI - Prispevek k zgodovini Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 45, No 10 (1999): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - Univerza v Ljubljani, fakulteta za strojništvo, 
N2 - O zgodovini strojništva je bili že veliko napisanega in objavlenega v univerzitetnih in fakultetnih jubilejnih publikacijah, največ pa v Strojniškem vestniku.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/prispevek-k-zgodovini-fakultete-za-strojnistvo-univerze-v-ljubljani/
Černigoj, Boris"Prispevek k zgodovini Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 45 Number 10 (07 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 45(1999)10, 361-364
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

O zgodovini strojništva je bili že veliko napisanega in objavlenega v univerzitetnih in fakultetnih jubilejnih publikacijah, največ pa v Strojniškem vestniku.

Univerza v Ljubljani; fakulteta za strojništvo;