Profil meridianske hitrosti v instacionarnem področju obročnega difuzorja, ki sledi kolesu radialnega turbokompresorja

989 Views
695 Downloads
Export citation: ABNT
PERKAVEC, Marko .
Profil meridianske hitrosti v instacionarnem področju obročnega difuzorja, ki sledi kolesu radialnega turbokompresorja. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 14, n.3, p. 74-81, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/profil-meridianske-hitrosti-v-instacionarnem-podrocju-obrocnega-difuzorja-ki-sledi-kolesu-radialnega-turbokompresorja/>. Date accessed: 20 sep. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Perkavec, M.
(1968).
Profil meridianske hitrosti v instacionarnem področju obročnega difuzorja, ki sledi kolesu radialnega turbokompresorja.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 14(3), 74-81.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Marko Perkavec},
	title = {Profil meridianske hitrosti v instacionarnem področju obročnega difuzorja, ki sledi kolesu radialnega turbokompresorja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {14},
	number = {3},
	year = {1968},
	keywords = {profil; meridianska hitrost; instacionarno področje; obročni difuzor; radialni turbokompresor; },
	abstract = {Tok ob izstopu iz kolesa radialnega turbokompresorja je instacionaren in osno asimetričen. V prostoru, ki sledi kolesu, npr. v obročnem difuzorju brez vodilnih lopatic, rotirajo področja zdravega toka (curki) in področja mrtve vode (zatišja) skupaj s kolesom. V večji razdalji od vstopa v obročni difuzor zaradi medsebojnega vpliva razlike med njimi izginejo. Onstran mešalne točke je tok v difuzorju stacionaren in osno simetričen. Primerjava v področju instacionarnega toka in področju onstran mešalne točke merjene totalne temperature omogoča sklepanja o drugih veličinah v področju instacionarnega toka. Njihove meritve dajejo namreč popačene rezultate. Teoretična metoda za določitev profila meridianske komponente absolutne hitrosti v instacionarnem področju je v pričujočem sestavku opisana in ilustirana z meritvami. },
	issn = {0039-2480},	pages = {74-81},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/profil-meridianske-hitrosti-v-instacionarnem-podrocju-obrocnega-difuzorja-ki-sledi-kolesu-radialnega-turbokompresorja/}
}
Perkavec, M.
1968 June 14. Profil meridianske hitrosti v instacionarnem področju obročnega difuzorja, ki sledi kolesu radialnega turbokompresorja. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 14:3
%A Perkavec, Marko 
%D 1968
%T Profil meridianske hitrosti v instacionarnem področju obročnega difuzorja, ki sledi kolesu radialnega turbokompresorja
%B 1968
%9 profil; meridianska hitrost; instacionarno področje; obročni difuzor; radialni turbokompresor; 
%! Profil meridianske hitrosti v instacionarnem področju obročnega difuzorja, ki sledi kolesu radialnega turbokompresorja
%K profil; meridianska hitrost; instacionarno področje; obročni difuzor; radialni turbokompresor; 
%X Tok ob izstopu iz kolesa radialnega turbokompresorja je instacionaren in osno asimetričen. V prostoru, ki sledi kolesu, npr. v obročnem difuzorju brez vodilnih lopatic, rotirajo področja zdravega toka (curki) in področja mrtve vode (zatišja) skupaj s kolesom. V večji razdalji od vstopa v obročni difuzor zaradi medsebojnega vpliva razlike med njimi izginejo. Onstran mešalne točke je tok v difuzorju stacionaren in osno simetričen. Primerjava v področju instacionarnega toka in področju onstran mešalne točke merjene totalne temperature omogoča sklepanja o drugih veličinah v področju instacionarnega toka. Njihove meritve dajejo namreč popačene rezultate. Teoretična metoda za določitev profila meridianske komponente absolutne hitrosti v instacionarnem področju je v pričujočem sestavku opisana in ilustirana z meritvami. 
%U https://www.sv-jme.eu/article/profil-meridianske-hitrosti-v-instacionarnem-podrocju-obrocnega-difuzorja-ki-sledi-kolesu-radialnega-turbokompresorja/
%0 Journal Article
%R 
%& 74
%P 8
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 14
%N 3
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Perkavec, Marko.
"Profil meridianske hitrosti v instacionarnem področju obročnega difuzorja, ki sledi kolesu radialnega turbokompresorja." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 14.3 (1968): 74-81. Web. 20 Sep. 2021
TY - JOUR
AU - Perkavec, Marko 
PY - 1968
TI - Profil meridianske hitrosti v instacionarnem področju obročnega difuzorja, ki sledi kolesu radialnega turbokompresorja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - profil; meridianska hitrost; instacionarno področje; obročni difuzor; radialni turbokompresor; 
N2 - Tok ob izstopu iz kolesa radialnega turbokompresorja je instacionaren in osno asimetričen. V prostoru, ki sledi kolesu, npr. v obročnem difuzorju brez vodilnih lopatic, rotirajo področja zdravega toka (curki) in področja mrtve vode (zatišja) skupaj s kolesom. V večji razdalji od vstopa v obročni difuzor zaradi medsebojnega vpliva razlike med njimi izginejo. Onstran mešalne točke je tok v difuzorju stacionaren in osno simetričen. Primerjava v področju instacionarnega toka in področju onstran mešalne točke merjene totalne temperature omogoča sklepanja o drugih veličinah v področju instacionarnega toka. Njihove meritve dajejo namreč popačene rezultate. Teoretična metoda za določitev profila meridianske komponente absolutne hitrosti v instacionarnem področju je v pričujočem sestavku opisana in ilustirana z meritvami. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/profil-meridianske-hitrosti-v-instacionarnem-podrocju-obrocnega-difuzorja-ki-sledi-kolesu-radialnega-turbokompresorja/
@article{{}{.},
	author = {Perkavec, M.},
	title = {Profil meridianske hitrosti v instacionarnem področju obročnega difuzorja, ki sledi kolesu radialnega turbokompresorja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {14},
	number = {3},
	year = {1968},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/profil-meridianske-hitrosti-v-instacionarnem-podrocju-obrocnega-difuzorja-ki-sledi-kolesu-radialnega-turbokompresorja/}
}
TY - JOUR
AU - Perkavec, Marko 
PY - 2017/06/30
TI - Profil meridianske hitrosti v instacionarnem področju obročnega difuzorja, ki sledi kolesu radialnega turbokompresorja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 14, No 3 (1968): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - profil, meridianska hitrost, instacionarno področje, obročni difuzor, radialni turbokompresor, 
N2 - Tok ob izstopu iz kolesa radialnega turbokompresorja je instacionaren in osno asimetričen. V prostoru, ki sledi kolesu, npr. v obročnem difuzorju brez vodilnih lopatic, rotirajo področja zdravega toka (curki) in področja mrtve vode (zatišja) skupaj s kolesom. V večji razdalji od vstopa v obročni difuzor zaradi medsebojnega vpliva razlike med njimi izginejo. Onstran mešalne točke je tok v difuzorju stacionaren in osno simetričen. Primerjava v področju instacionarnega toka in področju onstran mešalne točke merjene totalne temperature omogoča sklepanja o drugih veličinah v področju instacionarnega toka. Njihove meritve dajejo namreč popačene rezultate. Teoretična metoda za določitev profila meridianske komponente absolutne hitrosti v instacionarnem področju je v pričujočem sestavku opisana in ilustirana z meritvami. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/profil-meridianske-hitrosti-v-instacionarnem-podrocju-obrocnega-difuzorja-ki-sledi-kolesu-radialnega-turbokompresorja/
Perkavec, Marko"Profil meridianske hitrosti v instacionarnem področju obročnega difuzorja, ki sledi kolesu radialnega turbokompresorja" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 14 Number 3 (30 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 14(1968)3, 74-81

Tok ob izstopu iz kolesa radialnega turbokompresorja je instacionaren in osno asimetričen. V prostoru, ki sledi kolesu, npr. v obročnem difuzorju brez vodilnih lopatic, rotirajo področja zdravega toka (curki) in področja mrtve vode (zatišja) skupaj s kolesom. V večji razdalji od vstopa v obročni difuzor zaradi medsebojnega vpliva razlike med njimi izginejo. Onstran mešalne točke je tok v difuzorju stacionaren in osno simetričen. Primerjava v področju instacionarnega toka in področju onstran mešalne točke merjene totalne temperature omogoča sklepanja o drugih veličinah v področju instacionarnega toka. Njihove meritve dajejo namreč popačene rezultate. Teoretična metoda za določitev profila meridianske komponente absolutne hitrosti v instacionarnem področju je v pričujočem sestavku opisana in ilustirana z meritvami. 

profil; meridianska hitrost; instacionarno področje; obročni difuzor; radialni turbokompresor;