Računalniško podprt razvoj pri uvajanju tesnilk glave motorjev

1646 Views
1024 Downloads
Export citation: ABNT
LOČNIŠKAR, Jože ;JANEŽIČ, Igor .
Računalniško podprt razvoj pri uvajanju tesnilk glave motorjev. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 41, n.1-2, p. 51-56, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/racunalnisko-podprt-razvoj-pri-uvajanju-tesnilk-glave-motorjev/>. Date accessed: 20 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Ločniškar, J., & Janežič, I.
(1995).
Računalniško podprt razvoj pri uvajanju tesnilk glave motorjev.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 41(1-2), 51-56.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Jože Ločniškar and Igor Janežič},
	title = {Računalniško podprt razvoj pri uvajanju tesnilk glave motorjev},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {41},
	number = {1-2},
	year = {1995},
	keywords = {tesnilke; računalništvo; glava motorja; },
	abstract = {Sodobnejše metode razvoja In uvajanja tesnilk glave motorja (TCM), podprte z računalniško obdelanimi rezultati mikroprocesorsko vodenih laboratorijskih preizkušanj, nadomestijo draga, težko ponovljiva motorska preizkušanja (laboratorijska in eksploatacljska). Takšen način preizkušanja skrajša in poceni razvoj, načrtovanje ter uvajanje TGM pri enaki ali še boljši kakovosti in daljši dobi trajanja tesnilk. Primerni računalniški programi za krmiljenje preizkušanja in vrednotenje rezultatov preizkušanj dobijo informacije iz banke podatkov o lastnostih tesnilnih materialov, rešitvah tesnilnih sklopov in tesnilk, vgradnih razmerah, obnašanju tesnilk v laboratorijskih in eksploatacijskih razmerah obratovanja in testnih programih. Banko podatkov sprotno polnimo s pridobljenimi informacijami in novimi zahtevami.},
	issn = {0039-2480},	pages = {51-56},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/racunalnisko-podprt-razvoj-pri-uvajanju-tesnilk-glave-motorjev/}
}
Ločniškar, J.,Janežič, I.
1995 July 41. Računalniško podprt razvoj pri uvajanju tesnilk glave motorjev. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 41:1-2
%A Ločniškar, Jože 
%A Janežič, Igor 
%D 1995
%T Računalniško podprt razvoj pri uvajanju tesnilk glave motorjev
%B 1995
%9 tesnilke; računalništvo; glava motorja; 
%! Računalniško podprt razvoj pri uvajanju tesnilk glave motorjev
%K tesnilke; računalništvo; glava motorja; 
%X Sodobnejše metode razvoja In uvajanja tesnilk glave motorja (TCM), podprte z računalniško obdelanimi rezultati mikroprocesorsko vodenih laboratorijskih preizkušanj, nadomestijo draga, težko ponovljiva motorska preizkušanja (laboratorijska in eksploatacljska). Takšen način preizkušanja skrajša in poceni razvoj, načrtovanje ter uvajanje TGM pri enaki ali še boljši kakovosti in daljši dobi trajanja tesnilk. Primerni računalniški programi za krmiljenje preizkušanja in vrednotenje rezultatov preizkušanj dobijo informacije iz banke podatkov o lastnostih tesnilnih materialov, rešitvah tesnilnih sklopov in tesnilk, vgradnih razmerah, obnašanju tesnilk v laboratorijskih in eksploatacijskih razmerah obratovanja in testnih programih. Banko podatkov sprotno polnimo s pridobljenimi informacijami in novimi zahtevami.
%U https://www.sv-jme.eu/article/racunalnisko-podprt-razvoj-pri-uvajanju-tesnilk-glave-motorjev/
%0 Journal Article
%R 
%& 51
%P 6
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 41
%N 1-2
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Ločniškar, Jože, & Igor Janežič.
"Računalniško podprt razvoj pri uvajanju tesnilk glave motorjev." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 41.1-2 (1995): 51-56. Web. 20 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Ločniškar, Jože 
AU - Janežič, Igor 
PY - 1995
TI - Računalniško podprt razvoj pri uvajanju tesnilk glave motorjev
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - tesnilke; računalništvo; glava motorja; 
N2 - Sodobnejše metode razvoja In uvajanja tesnilk glave motorja (TCM), podprte z računalniško obdelanimi rezultati mikroprocesorsko vodenih laboratorijskih preizkušanj, nadomestijo draga, težko ponovljiva motorska preizkušanja (laboratorijska in eksploatacljska). Takšen način preizkušanja skrajša in poceni razvoj, načrtovanje ter uvajanje TGM pri enaki ali še boljši kakovosti in daljši dobi trajanja tesnilk. Primerni računalniški programi za krmiljenje preizkušanja in vrednotenje rezultatov preizkušanj dobijo informacije iz banke podatkov o lastnostih tesnilnih materialov, rešitvah tesnilnih sklopov in tesnilk, vgradnih razmerah, obnašanju tesnilk v laboratorijskih in eksploatacijskih razmerah obratovanja in testnih programih. Banko podatkov sprotno polnimo s pridobljenimi informacijami in novimi zahtevami.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/racunalnisko-podprt-razvoj-pri-uvajanju-tesnilk-glave-motorjev/
@article{{}{.},
	author = {Ločniškar, J., Janežič, I.},
	title = {Računalniško podprt razvoj pri uvajanju tesnilk glave motorjev},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {41},
	number = {1-2},
	year = {1995},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/racunalnisko-podprt-razvoj-pri-uvajanju-tesnilk-glave-motorjev/}
}
TY - JOUR
AU - Ločniškar, Jože 
AU - Janežič, Igor 
PY - 2017/07/05
TI - Računalniško podprt razvoj pri uvajanju tesnilk glave motorjev
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 41, No 1-2 (1995): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - tesnilke, računalništvo, glava motorja, 
N2 - Sodobnejše metode razvoja In uvajanja tesnilk glave motorja (TCM), podprte z računalniško obdelanimi rezultati mikroprocesorsko vodenih laboratorijskih preizkušanj, nadomestijo draga, težko ponovljiva motorska preizkušanja (laboratorijska in eksploatacljska). Takšen način preizkušanja skrajša in poceni razvoj, načrtovanje ter uvajanje TGM pri enaki ali še boljši kakovosti in daljši dobi trajanja tesnilk. Primerni računalniški programi za krmiljenje preizkušanja in vrednotenje rezultatov preizkušanj dobijo informacije iz banke podatkov o lastnostih tesnilnih materialov, rešitvah tesnilnih sklopov in tesnilk, vgradnih razmerah, obnašanju tesnilk v laboratorijskih in eksploatacijskih razmerah obratovanja in testnih programih. Banko podatkov sprotno polnimo s pridobljenimi informacijami in novimi zahtevami.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/racunalnisko-podprt-razvoj-pri-uvajanju-tesnilk-glave-motorjev/
Ločniškar, Jože, AND Janežič, Igor.
"Računalniško podprt razvoj pri uvajanju tesnilk glave motorjev" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 41 Number 1-2 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 41(1995)1-2, 51-56
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Sodobnejše metode razvoja In uvajanja tesnilk glave motorja (TCM), podprte z računalniško obdelanimi rezultati mikroprocesorsko vodenih laboratorijskih preizkušanj, nadomestijo draga, težko ponovljiva motorska preizkušanja (laboratorijska in eksploatacljska). Takšen način preizkušanja skrajša in poceni razvoj, načrtovanje ter uvajanje TGM pri enaki ali še boljši kakovosti in daljši dobi trajanja tesnilk. Primerni računalniški programi za krmiljenje preizkušanja in vrednotenje rezultatov preizkušanj dobijo informacije iz banke podatkov o lastnostih tesnilnih materialov, rešitvah tesnilnih sklopov in tesnilk, vgradnih razmerah, obnašanju tesnilk v laboratorijskih in eksploatacijskih razmerah obratovanja in testnih programih. Banko podatkov sprotno polnimo s pridobljenimi informacijami in novimi zahtevami.

tesnilke; računalništvo; glava motorja;