Raziskava napetostnega stanja v valju motorja TAM po metodi končnih elementov s programskim sistemom SASP

1658 Views
989 Downloads
Export citation: ABNT
JEZERNIK, Anton ;PRAŠNIČKI, Martin .
Raziskava napetostnega stanja v valju motorja TAM po metodi končnih elementov s programskim sistemom SASP. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 23, n.1-2, p. 1-8, november 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/raziskava-napetostnega-stanja-v-valju-motorja-tam-po-metodi-koncnih-elementov-s-programskim-sistemom-sasp/>. Date accessed: 22 may. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Jezernik, A., & Prašnički, M.
(1977).
Raziskava napetostnega stanja v valju motorja TAM po metodi končnih elementov s programskim sistemom SASP.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 23(1-2), 1-8.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Anton Jezernik and Martin Prašnički},
	title = {Raziskava napetostnega stanja v valju motorja TAM po metodi končnih elementov s programskim sistemom SASP},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {23},
	number = {1-2},
	year = {1977},
	keywords = {napetostno stanje; valj motorja; SASP; },
	abstract = {Pri reševanju napetostnih in deformacijskih problemov v zadnjih 20 letih se v tehniški praksi vedno bolj uporablja metoda končnih elementov. To je dandanes najuspešnejša numerična metoda za izra­čun konstrukcijskih elementov z uporabo digitalnih računalnikov.},
	issn = {0039-2480},	pages = {1-8},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/raziskava-napetostnega-stanja-v-valju-motorja-tam-po-metodi-koncnih-elementov-s-programskim-sistemom-sasp/}
}
Jezernik, A.,Prašnički, M.
1977 November 23. Raziskava napetostnega stanja v valju motorja TAM po metodi končnih elementov s programskim sistemom SASP. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 23:1-2
%A Jezernik, Anton 
%A Prašnički, Martin 
%D 1977
%T Raziskava napetostnega stanja v valju motorja TAM po metodi končnih elementov s programskim sistemom SASP
%B 1977
%9 napetostno stanje; valj motorja; SASP; 
%! Raziskava napetostnega stanja v valju motorja TAM po metodi končnih elementov s programskim sistemom SASP
%K napetostno stanje; valj motorja; SASP; 
%X Pri reševanju napetostnih in deformacijskih problemov v zadnjih 20 letih se v tehniški praksi vedno bolj uporablja metoda končnih elementov. To je dandanes najuspešnejša numerična metoda za izra­čun konstrukcijskih elementov z uporabo digitalnih računalnikov.
%U https://www.sv-jme.eu/article/raziskava-napetostnega-stanja-v-valju-motorja-tam-po-metodi-koncnih-elementov-s-programskim-sistemom-sasp/
%0 Journal Article
%R 
%& 1
%P 8
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 23
%N 1-2
%@ 0039-2480
%8 2017-11-02
%7 2017-11-02
Jezernik, Anton, & Martin Prašnički.
"Raziskava napetostnega stanja v valju motorja TAM po metodi končnih elementov s programskim sistemom SASP." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 23.1-2 (1977): 1-8. Web. 22 May. 2024
TY - JOUR
AU - Jezernik, Anton 
AU - Prašnički, Martin 
PY - 1977
TI - Raziskava napetostnega stanja v valju motorja TAM po metodi končnih elementov s programskim sistemom SASP
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - napetostno stanje; valj motorja; SASP; 
N2 - Pri reševanju napetostnih in deformacijskih problemov v zadnjih 20 letih se v tehniški praksi vedno bolj uporablja metoda končnih elementov. To je dandanes najuspešnejša numerična metoda za izra­čun konstrukcijskih elementov z uporabo digitalnih računalnikov.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/raziskava-napetostnega-stanja-v-valju-motorja-tam-po-metodi-koncnih-elementov-s-programskim-sistemom-sasp/
@article{{}{.},
	author = {Jezernik, A., Prašnički, M.},
	title = {Raziskava napetostnega stanja v valju motorja TAM po metodi končnih elementov s programskim sistemom SASP},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {23},
	number = {1-2},
	year = {1977},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/raziskava-napetostnega-stanja-v-valju-motorja-tam-po-metodi-koncnih-elementov-s-programskim-sistemom-sasp/}
}
TY - JOUR
AU - Jezernik, Anton 
AU - Prašnički, Martin 
PY - 2017/11/02
TI - Raziskava napetostnega stanja v valju motorja TAM po metodi končnih elementov s programskim sistemom SASP
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 23, No 1-2 (1977): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - napetostno stanje, valj motorja, SASP, 
N2 - Pri reševanju napetostnih in deformacijskih problemov v zadnjih 20 letih se v tehniški praksi vedno bolj uporablja metoda končnih elementov. To je dandanes najuspešnejša numerična metoda za izra­čun konstrukcijskih elementov z uporabo digitalnih računalnikov.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/raziskava-napetostnega-stanja-v-valju-motorja-tam-po-metodi-koncnih-elementov-s-programskim-sistemom-sasp/
Jezernik, Anton, AND Prašnički, Martin.
"Raziskava napetostnega stanja v valju motorja TAM po metodi končnih elementov s programskim sistemom SASP" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 23 Number 1-2 (02 November 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Mariboru, Slovenija
 • Univerza v Mariboru, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 23(1977)1-2, 1-8
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Pri reševanju napetostnih in deformacijskih problemov v zadnjih 20 letih se v tehniški praksi vedno bolj uporablja metoda končnih elementov. To je dandanes najuspešnejša numerična metoda za izra­čun konstrukcijskih elementov z uporabo digitalnih računalnikov.

napetostno stanje; valj motorja; SASP;