Raziskave h korelacijski teoriji brušenja

1404 Views
882 Downloads
Export citation: ABNT
PEKLENIK, Janez .
Raziskave h korelacijski teoriji brušenja. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 11, n.4-5, p. 111-119, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/raziskave-h-korelacijski-teoriji-brusenja/>. Date accessed: 02 oct. 2023. 
doi:http://dx.doi.org/.
Peklenik, J.
(1965).
Raziskave h korelacijski teoriji brušenja.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 11(4-5), 111-119.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Janez Peklenik},
	title = {Raziskave h korelacijski teoriji brušenja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {11},
	number = {4-5},
	year = {1965},
	keywords = {korelacijska teorija; brušenje; },
	abstract = {Rezalni profili na brusilnih orodjih imajo stohastične (ali slučajnostne) oblike, k i jih je mogoče opisati s funkcijami aritmetičnih srednjih vrednosti, in korelacijskimi funkcijami oz. s spektri razsipanja. Ta sestavek raziskuje vplive fizikalnih in geometričnih lastnosti brusilnih orodij v naostrenem in obrabljenem stanju kakor tudi pristavitve brusa k obdelovancu — na obliko teh funkcij s pomočjo informacijske teorije. Prenosne funkcije fizikalnega sistema »brusilno orodje — obdelovanec — brusilni proces — hrapavost površine — obraba orodja« definirajo ta obdelovalni postopek analitično in omogočajo njegovo optimiranje. Definirana je tudi rezalna sposobnost brusov glede na prenosno funkcijo sistema.},
	issn = {0039-2480},	pages = {111-119},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/raziskave-h-korelacijski-teoriji-brusenja/}
}
Peklenik, J.
1965 June 11. Raziskave h korelacijski teoriji brušenja. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 11:4-5
%A Peklenik, Janez 
%D 1965
%T Raziskave h korelacijski teoriji brušenja
%B 1965
%9 korelacijska teorija; brušenje; 
%! Raziskave h korelacijski teoriji brušenja
%K korelacijska teorija; brušenje; 
%X Rezalni profili na brusilnih orodjih imajo stohastične (ali slučajnostne) oblike, k i jih je mogoče opisati s funkcijami aritmetičnih srednjih vrednosti, in korelacijskimi funkcijami oz. s spektri razsipanja. Ta sestavek raziskuje vplive fizikalnih in geometričnih lastnosti brusilnih orodij v naostrenem in obrabljenem stanju kakor tudi pristavitve brusa k obdelovancu — na obliko teh funkcij s pomočjo informacijske teorije. Prenosne funkcije fizikalnega sistema »brusilno orodje — obdelovanec — brusilni proces — hrapavost površine — obraba orodja« definirajo ta obdelovalni postopek analitično in omogočajo njegovo optimiranje. Definirana je tudi rezalna sposobnost brusov glede na prenosno funkcijo sistema.
%U https://www.sv-jme.eu/article/raziskave-h-korelacijski-teoriji-brusenja/
%0 Journal Article
%R 
%& 111
%P 9
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 11
%N 4-5
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Peklenik, Janez.
"Raziskave h korelacijski teoriji brušenja." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 11.4-5 (1965): 111-119. Web. 02 Oct. 2023
TY - JOUR
AU - Peklenik, Janez 
PY - 1965
TI - Raziskave h korelacijski teoriji brušenja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - korelacijska teorija; brušenje; 
N2 - Rezalni profili na brusilnih orodjih imajo stohastične (ali slučajnostne) oblike, k i jih je mogoče opisati s funkcijami aritmetičnih srednjih vrednosti, in korelacijskimi funkcijami oz. s spektri razsipanja. Ta sestavek raziskuje vplive fizikalnih in geometričnih lastnosti brusilnih orodij v naostrenem in obrabljenem stanju kakor tudi pristavitve brusa k obdelovancu — na obliko teh funkcij s pomočjo informacijske teorije. Prenosne funkcije fizikalnega sistema »brusilno orodje — obdelovanec — brusilni proces — hrapavost površine — obraba orodja« definirajo ta obdelovalni postopek analitično in omogočajo njegovo optimiranje. Definirana je tudi rezalna sposobnost brusov glede na prenosno funkcijo sistema.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/raziskave-h-korelacijski-teoriji-brusenja/
@article{{}{.},
	author = {Peklenik, J.},
	title = {Raziskave h korelacijski teoriji brušenja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {11},
	number = {4-5},
	year = {1965},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/raziskave-h-korelacijski-teoriji-brusenja/}
}
TY - JOUR
AU - Peklenik, Janez 
PY - 2017/06/30
TI - Raziskave h korelacijski teoriji brušenja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 11, No 4-5 (1965): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - korelacijska teorija, brušenje, 
N2 - Rezalni profili na brusilnih orodjih imajo stohastične (ali slučajnostne) oblike, k i jih je mogoče opisati s funkcijami aritmetičnih srednjih vrednosti, in korelacijskimi funkcijami oz. s spektri razsipanja. Ta sestavek raziskuje vplive fizikalnih in geometričnih lastnosti brusilnih orodij v naostrenem in obrabljenem stanju kakor tudi pristavitve brusa k obdelovancu — na obliko teh funkcij s pomočjo informacijske teorije. Prenosne funkcije fizikalnega sistema »brusilno orodje — obdelovanec — brusilni proces — hrapavost površine — obraba orodja« definirajo ta obdelovalni postopek analitično in omogočajo njegovo optimiranje. Definirana je tudi rezalna sposobnost brusov glede na prenosno funkcijo sistema.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/raziskave-h-korelacijski-teoriji-brusenja/
Peklenik, Janez"Raziskave h korelacijski teoriji brušenja" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 11 Number 4-5 (30 June 2017)

Authors

Affiliations

 • University of Birmingham, Velika Britanija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 11(1965)4-5, 111-119
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Rezalni profili na brusilnih orodjih imajo stohastične (ali slučajnostne) oblike, k i jih je mogoče opisati s funkcijami aritmetičnih srednjih vrednosti, in korelacijskimi funkcijami oz. s spektri razsipanja. Ta sestavek raziskuje vplive fizikalnih in geometričnih lastnosti brusilnih orodij v naostrenem in obrabljenem stanju kakor tudi pristavitve brusa k obdelovancu — na obliko teh funkcij s pomočjo informacijske teorije. Prenosne funkcije fizikalnega sistema »brusilno orodje — obdelovanec — brusilni proces — hrapavost površine — obraba orodja« definirajo ta obdelovalni postopek analitično in omogočajo njegovo optimiranje. Definirana je tudi rezalna sposobnost brusov glede na prenosno funkcijo sistema.

korelacijska teorija; brušenje;