Raziskave integritete površin materiala in orodja

1235 Views
856 Downloads
Export citation: ABNT
LESKOVAR, Polde .
Raziskave integritete površin materiala in orodja. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 31, n.9-10, p. 251-255, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/raziskave-integritete-povrsin-materiala-in-orodja/>. Date accessed: 04 dec. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Leskovar, P.
(1985).
Raziskave integritete površin materiala in orodja.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 31(9-10), 251-255.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Polde Leskovar},
	title = {Raziskave integritete površin materiala in orodja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {31},
	number = {9-10},
	year = {1985},
	keywords = {integriteta; integritete površin; },
	abstract = {Raziskovalna skupina, ki jo sestavljajo prof. dr. Polde Leskovar, dipl. inž.; izr. prof. dr. Janez Grum , dipl. inž.; asist. mag. Miran Kovač, dipl. inž.; asist. mag. Dimo Ferlan, dipl. inž.; asist. Pavel Zerovnik, dipl. inž. in asist. Marija Kisin, dipl. inž. ter tehnična sodelavca M. Ribič, dipl. teh. in Tatjana Jovič, dipl. teh., vodi raziskovalno delavnosts področja RAZISKOVALNE INTEGRITETE POVRŠIN MATERIALA IN ORODJA.},
	issn = {0039-2480},	pages = {251-255},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/raziskave-integritete-povrsin-materiala-in-orodja/}
}
Leskovar, P.
1985 July 31. Raziskave integritete površin materiala in orodja. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 31:9-10
%A Leskovar, Polde 
%D 1985
%T Raziskave integritete površin materiala in orodja
%B 1985
%9 integriteta; integritete površin; 
%! Raziskave integritete površin materiala in orodja
%K integriteta; integritete površin; 
%X Raziskovalna skupina, ki jo sestavljajo prof. dr. Polde Leskovar, dipl. inž.; izr. prof. dr. Janez Grum , dipl. inž.; asist. mag. Miran Kovač, dipl. inž.; asist. mag. Dimo Ferlan, dipl. inž.; asist. Pavel Zerovnik, dipl. inž. in asist. Marija Kisin, dipl. inž. ter tehnična sodelavca M. Ribič, dipl. teh. in Tatjana Jovič, dipl. teh., vodi raziskovalno delavnosts področja RAZISKOVALNE INTEGRITETE POVRŠIN MATERIALA IN ORODJA.
%U https://www.sv-jme.eu/article/raziskave-integritete-povrsin-materiala-in-orodja/
%0 Journal Article
%R 
%& 251
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 31
%N 9-10
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Leskovar, Polde.
"Raziskave integritete površin materiala in orodja." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 31.9-10 (1985): 251-255. Web. 04 Dec. 2021
TY - JOUR
AU - Leskovar, Polde 
PY - 1985
TI - Raziskave integritete površin materiala in orodja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - integriteta; integritete površin; 
N2 - Raziskovalna skupina, ki jo sestavljajo prof. dr. Polde Leskovar, dipl. inž.; izr. prof. dr. Janez Grum , dipl. inž.; asist. mag. Miran Kovač, dipl. inž.; asist. mag. Dimo Ferlan, dipl. inž.; asist. Pavel Zerovnik, dipl. inž. in asist. Marija Kisin, dipl. inž. ter tehnična sodelavca M. Ribič, dipl. teh. in Tatjana Jovič, dipl. teh., vodi raziskovalno delavnosts področja RAZISKOVALNE INTEGRITETE POVRŠIN MATERIALA IN ORODJA.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/raziskave-integritete-povrsin-materiala-in-orodja/
@article{{}{.},
	author = {Leskovar, P.},
	title = {Raziskave integritete površin materiala in orodja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {31},
	number = {9-10},
	year = {1985},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/raziskave-integritete-povrsin-materiala-in-orodja/}
}
TY - JOUR
AU - Leskovar, Polde 
PY - 2017/07/05
TI - Raziskave integritete površin materiala in orodja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 31, No 9-10 (1985): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - integriteta, integritete površin, 
N2 - Raziskovalna skupina, ki jo sestavljajo prof. dr. Polde Leskovar, dipl. inž.; izr. prof. dr. Janez Grum , dipl. inž.; asist. mag. Miran Kovač, dipl. inž.; asist. mag. Dimo Ferlan, dipl. inž.; asist. Pavel Zerovnik, dipl. inž. in asist. Marija Kisin, dipl. inž. ter tehnična sodelavca M. Ribič, dipl. teh. in Tatjana Jovič, dipl. teh., vodi raziskovalno delavnosts področja RAZISKOVALNE INTEGRITETE POVRŠIN MATERIALA IN ORODJA.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/raziskave-integritete-povrsin-materiala-in-orodja/
Leskovar, Polde"Raziskave integritete površin materiala in orodja" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 31 Number 9-10 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31(1985)9-10, 251-255

Raziskovalna skupina, ki jo sestavljajo prof. dr. Polde Leskovar, dipl. inž.; izr. prof. dr. Janez Grum , dipl. inž.; asist. mag. Miran Kovač, dipl. inž.; asist. mag. Dimo Ferlan, dipl. inž.; asist. Pavel Zerovnik, dipl. inž. in asist. Marija Kisin, dipl. inž. ter tehnična sodelavca M. Ribič, dipl. teh. in Tatjana Jovič, dipl. teh., vodi raziskovalno delavnosts področja RAZISKOVALNE INTEGRITETE POVRŠIN MATERIALA IN ORODJA.

integriteta; integritete površin;