Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev – nadaljevanje in konec

946 Views
730 Downloads
Export citation: ABNT
ČUDINA, Mirko .
Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev – nadaljevanje in konec. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 35, n.7-9, p. 109-112, november 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/razpoznavanje-in-zmanjsevanje-hrupa-turbostrojev-nadaljevanje-in-konec/>. Date accessed: 17 sep. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Čudina, M.
(1989).
Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev – nadaljevanje in konec.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 35(7-9), 109-112.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Mirko Čudina},
	title = {Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev – nadaljevanje in konec},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {35},
	number = {7-9},
	year = {1989},
	keywords = {turbostroji; },
	abstract = {Pri razpoznavanju virov hrupa ni zadosti ugotoviti samo raven zvočne moči vira, ampak tudi naravo emitiranega hrupa oziroma njegov izvor. Pri turbostrojih (črpalkah, kompresorjih in ventilatorjih), ki jih žene elektromotor, ter turbinah, ki ženejo generator, je lahko hrup glede na izvor aerodinamični oz. hidrodinamični, mehanski in magnetni.},
	issn = {0039-2480},	pages = {109-112},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/razpoznavanje-in-zmanjsevanje-hrupa-turbostrojev-nadaljevanje-in-konec/}
}
Čudina, M.
1989 November 35. Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev – nadaljevanje in konec. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 35:7-9
%A Čudina, Mirko 
%D 1989
%T Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev – nadaljevanje in konec
%B 1989
%9 turbostroji; 
%! Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev – nadaljevanje in konec
%K turbostroji; 
%X Pri razpoznavanju virov hrupa ni zadosti ugotoviti samo raven zvočne moči vira, ampak tudi naravo emitiranega hrupa oziroma njegov izvor. Pri turbostrojih (črpalkah, kompresorjih in ventilatorjih), ki jih žene elektromotor, ter turbinah, ki ženejo generator, je lahko hrup glede na izvor aerodinamični oz. hidrodinamični, mehanski in magnetni.
%U https://www.sv-jme.eu/article/razpoznavanje-in-zmanjsevanje-hrupa-turbostrojev-nadaljevanje-in-konec/
%0 Journal Article
%R 
%& 109
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 35
%N 7-9
%@ 0039-2480
%8 2017-11-11
%7 2017-11-11
Čudina, Mirko.
"Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev – nadaljevanje in konec." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 35.7-9 (1989): 109-112. Web. 17 Sep. 2021
TY - JOUR
AU - Čudina, Mirko 
PY - 1989
TI - Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev – nadaljevanje in konec
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - turbostroji; 
N2 - Pri razpoznavanju virov hrupa ni zadosti ugotoviti samo raven zvočne moči vira, ampak tudi naravo emitiranega hrupa oziroma njegov izvor. Pri turbostrojih (črpalkah, kompresorjih in ventilatorjih), ki jih žene elektromotor, ter turbinah, ki ženejo generator, je lahko hrup glede na izvor aerodinamični oz. hidrodinamični, mehanski in magnetni.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/razpoznavanje-in-zmanjsevanje-hrupa-turbostrojev-nadaljevanje-in-konec/
@article{{}{.},
	author = {Čudina, M.},
	title = {Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev – nadaljevanje in konec},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {35},
	number = {7-9},
	year = {1989},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/razpoznavanje-in-zmanjsevanje-hrupa-turbostrojev-nadaljevanje-in-konec/}
}
TY - JOUR
AU - Čudina, Mirko 
PY - 2017/11/11
TI - Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev – nadaljevanje in konec
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 35, No 7-9 (1989): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - turbostroji, 
N2 - Pri razpoznavanju virov hrupa ni zadosti ugotoviti samo raven zvočne moči vira, ampak tudi naravo emitiranega hrupa oziroma njegov izvor. Pri turbostrojih (črpalkah, kompresorjih in ventilatorjih), ki jih žene elektromotor, ter turbinah, ki ženejo generator, je lahko hrup glede na izvor aerodinamični oz. hidrodinamični, mehanski in magnetni.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/razpoznavanje-in-zmanjsevanje-hrupa-turbostrojev-nadaljevanje-in-konec/
Čudina, Mirko"Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev – nadaljevanje in konec" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 35 Number 7-9 (11 November 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za strojništvo v Ljubljani, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 35(1989)7-9, 109-112

Pri razpoznavanju virov hrupa ni zadosti ugotoviti samo raven zvočne moči vira, ampak tudi naravo emitiranega hrupa oziroma njegov izvor. Pri turbostrojih (črpalkah, kompresorjih in ventilatorjih), ki jih žene elektromotor, ter turbinah, ki ženejo generator, je lahko hrup glede na izvor aerodinamični oz. hidrodinamični, mehanski in magnetni.

turbostroji;