Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev

1438 Views
984 Downloads
Export citation: ABNT
ČUDINA, Mirko .
Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 35, n.4-6, p. 66-69, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/razpoznavanje-in-zmanjsevanje-hrupa-turbostrojev/>. Date accessed: 21 mar. 2023. 
doi:http://dx.doi.org/.
Čudina, M.
(1989).
Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 35(4-6), 66-69.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Mirko Čudina},
	title = {Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {35},
	number = {4-6},
	year = {1989},
	keywords = {hrup; turbostroji; },
	abstract = {Hrup je ena od oblik zvoka. Zvok oziroma zvočno valovanje je eno od učinkovitih sredstev za prenos informacij. Informacija je lahko koristna ali nekoristna. Nekoristne informacije imenujemo motnje. Če je koristna informacija glede na motnje razumljiva, je to zaželena informacija ali signal, če pa ni razumljiva, je to nezaželena informacija ali hrup. Hrup je torej nezaželena oblika zvoka.},
	issn = {0039-2480},	pages = {66-69},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/razpoznavanje-in-zmanjsevanje-hrupa-turbostrojev/}
}
Čudina, M.
1989 July 35. Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 35:4-6
%A Čudina, Mirko 
%D 1989
%T Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev
%B 1989
%9 hrup; turbostroji; 
%! Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev
%K hrup; turbostroji; 
%X Hrup je ena od oblik zvoka. Zvok oziroma zvočno valovanje je eno od učinkovitih sredstev za prenos informacij. Informacija je lahko koristna ali nekoristna. Nekoristne informacije imenujemo motnje. Če je koristna informacija glede na motnje razumljiva, je to zaželena informacija ali signal, če pa ni razumljiva, je to nezaželena informacija ali hrup. Hrup je torej nezaželena oblika zvoka.
%U https://www.sv-jme.eu/article/razpoznavanje-in-zmanjsevanje-hrupa-turbostrojev/
%0 Journal Article
%R 
%& 66
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 35
%N 4-6
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Čudina, Mirko.
"Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 35.4-6 (1989): 66-69. Web. 21 Mar. 2023
TY - JOUR
AU - Čudina, Mirko 
PY - 1989
TI - Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - hrup; turbostroji; 
N2 - Hrup je ena od oblik zvoka. Zvok oziroma zvočno valovanje je eno od učinkovitih sredstev za prenos informacij. Informacija je lahko koristna ali nekoristna. Nekoristne informacije imenujemo motnje. Če je koristna informacija glede na motnje razumljiva, je to zaželena informacija ali signal, če pa ni razumljiva, je to nezaželena informacija ali hrup. Hrup je torej nezaželena oblika zvoka.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/razpoznavanje-in-zmanjsevanje-hrupa-turbostrojev/
@article{{}{.},
	author = {Čudina, M.},
	title = {Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {35},
	number = {4-6},
	year = {1989},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/razpoznavanje-in-zmanjsevanje-hrupa-turbostrojev/}
}
TY - JOUR
AU - Čudina, Mirko 
PY - 2017/07/05
TI - Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 35, No 4-6 (1989): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - hrup, turbostroji, 
N2 - Hrup je ena od oblik zvoka. Zvok oziroma zvočno valovanje je eno od učinkovitih sredstev za prenos informacij. Informacija je lahko koristna ali nekoristna. Nekoristne informacije imenujemo motnje. Če je koristna informacija glede na motnje razumljiva, je to zaželena informacija ali signal, če pa ni razumljiva, je to nezaželena informacija ali hrup. Hrup je torej nezaželena oblika zvoka.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/razpoznavanje-in-zmanjsevanje-hrupa-turbostrojev/
Čudina, Mirko"Razpoznavanje in zmanjševanje hrupa turbostrojev" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 35 Number 4-6 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 35(1989)4-6, 66-69
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Hrup je ena od oblik zvoka. Zvok oziroma zvočno valovanje je eno od učinkovitih sredstev za prenos informacij. Informacija je lahko koristna ali nekoristna. Nekoristne informacije imenujemo motnje. Če je koristna informacija glede na motnje razumljiva, je to zaželena informacija ali signal, če pa ni razumljiva, je to nezaželena informacija ali hrup. Hrup je torej nezaželena oblika zvoka.

hrup; turbostroji;