Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah – nadaljevanje

1570 Views
924 Downloads
Export citation: ABNT
PRAUNSEIS, Alojz .
Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah – nadaljevanje. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 13, n.3, p. 131-136, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/razvoj-in-nadaljnji-mozni-dosezki-pri-preobrazbi-energije-v-termoelektrarnah-nadaljevanje/>. Date accessed: 22 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Praunseis, A.
(1967).
Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah – nadaljevanje.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 13(3), 131-136.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Alojz Praunseis},
	title = {Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah – nadaljevanje},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {13},
	number = {3},
	year = {1967},
	keywords = {termoelektrarne; energija; },
	abstract = {Izredno naraščan je porabe električne energije nalaga zahtevo po vedno večjih enotah v kaloričnih elektrarnah s čim boljšimi izkoristki. Z večanjem moči blokovnih enot dosegamo hkrati znatno zmanjšanje specifičnih in investicijskih stroškov povrh zmanjšanja specifične porabe pare (pri 200 MW-turbinah dosegamo 2030 kcal/kW h, pri največjih 900 MW-turbinah pa že 1850 kcal/kW h).},
	issn = {0039-2480},	pages = {131-136},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/razvoj-in-nadaljnji-mozni-dosezki-pri-preobrazbi-energije-v-termoelektrarnah-nadaljevanje/}
}
Praunseis, A.
1967 June 13. Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah – nadaljevanje. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 13:3
%A Praunseis, Alojz 
%D 1967
%T Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah – nadaljevanje
%B 1967
%9 termoelektrarne; energija; 
%! Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah – nadaljevanje
%K termoelektrarne; energija; 
%X Izredno naraščan je porabe električne energije nalaga zahtevo po vedno večjih enotah v kaloričnih elektrarnah s čim boljšimi izkoristki. Z večanjem moči blokovnih enot dosegamo hkrati znatno zmanjšanje specifičnih in investicijskih stroškov povrh zmanjšanja specifične porabe pare (pri 200 MW-turbinah dosegamo 2030 kcal/kW h, pri največjih 900 MW-turbinah pa že 1850 kcal/kW h).
%U https://www.sv-jme.eu/article/razvoj-in-nadaljnji-mozni-dosezki-pri-preobrazbi-energije-v-termoelektrarnah-nadaljevanje/
%0 Journal Article
%R 
%& 131
%P 6
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 13
%N 3
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Praunseis, Alojz.
"Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah – nadaljevanje." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 13.3 (1967): 131-136. Web. 22 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Praunseis, Alojz 
PY - 1967
TI - Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah – nadaljevanje
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - termoelektrarne; energija; 
N2 - Izredno naraščan je porabe električne energije nalaga zahtevo po vedno večjih enotah v kaloričnih elektrarnah s čim boljšimi izkoristki. Z večanjem moči blokovnih enot dosegamo hkrati znatno zmanjšanje specifičnih in investicijskih stroškov povrh zmanjšanja specifične porabe pare (pri 200 MW-turbinah dosegamo 2030 kcal/kW h, pri največjih 900 MW-turbinah pa že 1850 kcal/kW h).
UR - https://www.sv-jme.eu/article/razvoj-in-nadaljnji-mozni-dosezki-pri-preobrazbi-energije-v-termoelektrarnah-nadaljevanje/
@article{{}{.},
	author = {Praunseis, A.},
	title = {Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah – nadaljevanje},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {13},
	number = {3},
	year = {1967},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/razvoj-in-nadaljnji-mozni-dosezki-pri-preobrazbi-energije-v-termoelektrarnah-nadaljevanje/}
}
TY - JOUR
AU - Praunseis, Alojz 
PY - 2017/06/30
TI - Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah – nadaljevanje
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 13, No 3 (1967): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - termoelektrarne, energija, 
N2 - Izredno naraščan je porabe električne energije nalaga zahtevo po vedno večjih enotah v kaloričnih elektrarnah s čim boljšimi izkoristki. Z večanjem moči blokovnih enot dosegamo hkrati znatno zmanjšanje specifičnih in investicijskih stroškov povrh zmanjšanja specifične porabe pare (pri 200 MW-turbinah dosegamo 2030 kcal/kW h, pri največjih 900 MW-turbinah pa že 1850 kcal/kW h).
UR - https://www.sv-jme.eu/article/razvoj-in-nadaljnji-mozni-dosezki-pri-preobrazbi-energije-v-termoelektrarnah-nadaljevanje/
Praunseis, Alojz"Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah – nadaljevanje" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 13 Number 3 (30 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Višja tehniška šola, Maribor, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 13(1967)3, 131-136
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Izredno naraščan je porabe električne energije nalaga zahtevo po vedno večjih enotah v kaloričnih elektrarnah s čim boljšimi izkoristki. Z večanjem moči blokovnih enot dosegamo hkrati znatno zmanjšanje specifičnih in investicijskih stroškov povrh zmanjšanja specifične porabe pare (pri 200 MW-turbinah dosegamo 2030 kcal/kW h, pri največjih 900 MW-turbinah pa že 1850 kcal/kW h).

termoelektrarne; energija;