Reševanje ravninskih elasto-plastičnih problemov z upoštevanjem napetostno deformacijskih zvez po Henckyevih enačbah

1057 Views
783 Downloads
Export citation: ABNT
PERTOT, Bogomil .
Reševanje ravninskih elasto-plastičnih problemov z upoštevanjem napetostno deformacijskih zvez po Henckyevih enačbah. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 16, n.4-5, p. 106-109, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/resevanje-ravninskih-elasto-plasticnih-problemov-z-upostevanjem-napetostno-deformacijskih-zvez-po-henckyevih-enacbah/>. Date accessed: 29 nov. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Pertot, B.
(1970).
Reševanje ravninskih elasto-plastičnih problemov z upoštevanjem napetostno deformacijskih zvez po Henckyevih enačbah.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 16(4-5), 106-109.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Bogomil Pertot},
	title = {Reševanje ravninskih elasto-plastičnih problemov z upoštevanjem napetostno deformacijskih zvez po Henckyevih enačbah},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {16},
	number = {4-5},
	year = {1970},
	keywords = {elasto-plastika; napetostna deformacija; henckyeve enačbe; },
	abstract = {Reševanje elasto-plastičnih problemov je tesno povezano z reševanjem nelinearn ih diferencialnih enačb. Težave pri njihovem reševanju poskušamo prebroditi z uporabo iteracijskih metod.},
	issn = {0039-2480},	pages = {106-109},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/resevanje-ravninskih-elasto-plasticnih-problemov-z-upostevanjem-napetostno-deformacijskih-zvez-po-henckyevih-enacbah/}
}
Pertot, B.
1970 July 16. Reševanje ravninskih elasto-plastičnih problemov z upoštevanjem napetostno deformacijskih zvez po Henckyevih enačbah. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 16:4-5
%A Pertot, Bogomil 
%D 1970
%T Reševanje ravninskih elasto-plastičnih problemov z upoštevanjem napetostno deformacijskih zvez po Henckyevih enačbah
%B 1970
%9 elasto-plastika; napetostna deformacija; henckyeve enačbe; 
%! Reševanje ravninskih elasto-plastičnih problemov z upoštevanjem napetostno deformacijskih zvez po Henckyevih enačbah
%K elasto-plastika; napetostna deformacija; henckyeve enačbe; 
%X Reševanje elasto-plastičnih problemov je tesno povezano z reševanjem nelinearn ih diferencialnih enačb. Težave pri njihovem reševanju poskušamo prebroditi z uporabo iteracijskih metod.
%U https://www.sv-jme.eu/article/resevanje-ravninskih-elasto-plasticnih-problemov-z-upostevanjem-napetostno-deformacijskih-zvez-po-henckyevih-enacbah/
%0 Journal Article
%R 
%& 106
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 16
%N 4-5
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Pertot, Bogomil.
"Reševanje ravninskih elasto-plastičnih problemov z upoštevanjem napetostno deformacijskih zvez po Henckyevih enačbah." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 16.4-5 (1970): 106-109. Web. 29 Nov. 2021
TY - JOUR
AU - Pertot, Bogomil 
PY - 1970
TI - Reševanje ravninskih elasto-plastičnih problemov z upoštevanjem napetostno deformacijskih zvez po Henckyevih enačbah
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - elasto-plastika; napetostna deformacija; henckyeve enačbe; 
N2 - Reševanje elasto-plastičnih problemov je tesno povezano z reševanjem nelinearn ih diferencialnih enačb. Težave pri njihovem reševanju poskušamo prebroditi z uporabo iteracijskih metod.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/resevanje-ravninskih-elasto-plasticnih-problemov-z-upostevanjem-napetostno-deformacijskih-zvez-po-henckyevih-enacbah/
@article{{}{.},
	author = {Pertot, B.},
	title = {Reševanje ravninskih elasto-plastičnih problemov z upoštevanjem napetostno deformacijskih zvez po Henckyevih enačbah},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {16},
	number = {4-5},
	year = {1970},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/resevanje-ravninskih-elasto-plasticnih-problemov-z-upostevanjem-napetostno-deformacijskih-zvez-po-henckyevih-enacbah/}
}
TY - JOUR
AU - Pertot, Bogomil 
PY - 2017/07/04
TI - Reševanje ravninskih elasto-plastičnih problemov z upoštevanjem napetostno deformacijskih zvez po Henckyevih enačbah
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 16, No 4-5 (1970): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - elasto-plastika, napetostna deformacija, henckyeve enačbe, 
N2 - Reševanje elasto-plastičnih problemov je tesno povezano z reševanjem nelinearn ih diferencialnih enačb. Težave pri njihovem reševanju poskušamo prebroditi z uporabo iteracijskih metod.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/resevanje-ravninskih-elasto-plasticnih-problemov-z-upostevanjem-napetostno-deformacijskih-zvez-po-henckyevih-enacbah/
Pertot, Bogomil"Reševanje ravninskih elasto-plastičnih problemov z upoštevanjem napetostno deformacijskih zvez po Henckyevih enačbah" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 16 Number 4-5 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 16(1970)4-5, 106-109

Reševanje elasto-plastičnih problemov je tesno povezano z reševanjem nelinearn ih diferencialnih enačb. Težave pri njihovem reševanju poskušamo prebroditi z uporabo iteracijskih metod.

elasto-plastika; napetostna deformacija; henckyeve enačbe;