Reševanje stabilnosti sten z uporabo funkcij kompleksne spremenljivke

1582 Views
990 Downloads
Export citation: ABNT
KOSEL, Franc .
Reševanje stabilnosti sten z uporabo funkcij kompleksne spremenljivke. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 21, n.1-2, p. 7-10, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/resevanje-stabilnosti-sten-z-uporabo-funkcij-kompleksne-spremenljivke/>. Date accessed: 01 mar. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Kosel, F.
(1975).
Reševanje stabilnosti sten z uporabo funkcij kompleksne spremenljivke.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 21(1-2), 7-10.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Franc Kosel},
	title = {Reševanje stabilnosti sten z uporabo funkcij kompleksne spremenljivke},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {21},
	number = {1-2},
	year = {1975},
	keywords = {stabilnost sten; kompleksne spremenljivke; },
	abstract = {V članku je opisan računski postopek obravnavanja elastične stabilnosti sten z uporabo funkcij kompleksne spremenljivke. Zasnovan postopek omogoča izračun kritične zunanje obremenitve poljubnih enkrat oziroma dvakrat povezanih sten. Steno, omejeno z eno oziroma dvema sklenjenima konturama, lahko v kompleksni ravnini konformno preslikamo na krog oziroma kolobar, kjer lahko preprosteje zadostimo vsem predpisanim robnim pogojem.},
	issn = {0039-2480},	pages = {7-10},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/resevanje-stabilnosti-sten-z-uporabo-funkcij-kompleksne-spremenljivke/}
}
Kosel, F.
1975 July 21. Reševanje stabilnosti sten z uporabo funkcij kompleksne spremenljivke. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 21:1-2
%A Kosel, Franc 
%D 1975
%T Reševanje stabilnosti sten z uporabo funkcij kompleksne spremenljivke
%B 1975
%9 stabilnost sten; kompleksne spremenljivke; 
%! Reševanje stabilnosti sten z uporabo funkcij kompleksne spremenljivke
%K stabilnost sten; kompleksne spremenljivke; 
%X V članku je opisan računski postopek obravnavanja elastične stabilnosti sten z uporabo funkcij kompleksne spremenljivke. Zasnovan postopek omogoča izračun kritične zunanje obremenitve poljubnih enkrat oziroma dvakrat povezanih sten. Steno, omejeno z eno oziroma dvema sklenjenima konturama, lahko v kompleksni ravnini konformno preslikamo na krog oziroma kolobar, kjer lahko preprosteje zadostimo vsem predpisanim robnim pogojem.
%U https://www.sv-jme.eu/article/resevanje-stabilnosti-sten-z-uporabo-funkcij-kompleksne-spremenljivke/
%0 Journal Article
%R 
%& 7
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 21
%N 1-2
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Kosel, Franc.
"Reševanje stabilnosti sten z uporabo funkcij kompleksne spremenljivke." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 21.1-2 (1975): 7-10. Web. 01 Mar. 2024
TY - JOUR
AU - Kosel, Franc 
PY - 1975
TI - Reševanje stabilnosti sten z uporabo funkcij kompleksne spremenljivke
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - stabilnost sten; kompleksne spremenljivke; 
N2 - V članku je opisan računski postopek obravnavanja elastične stabilnosti sten z uporabo funkcij kompleksne spremenljivke. Zasnovan postopek omogoča izračun kritične zunanje obremenitve poljubnih enkrat oziroma dvakrat povezanih sten. Steno, omejeno z eno oziroma dvema sklenjenima konturama, lahko v kompleksni ravnini konformno preslikamo na krog oziroma kolobar, kjer lahko preprosteje zadostimo vsem predpisanim robnim pogojem.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/resevanje-stabilnosti-sten-z-uporabo-funkcij-kompleksne-spremenljivke/
@article{{}{.},
	author = {Kosel, F.},
	title = {Reševanje stabilnosti sten z uporabo funkcij kompleksne spremenljivke},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {21},
	number = {1-2},
	year = {1975},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/resevanje-stabilnosti-sten-z-uporabo-funkcij-kompleksne-spremenljivke/}
}
TY - JOUR
AU - Kosel, Franc 
PY - 2017/07/04
TI - Reševanje stabilnosti sten z uporabo funkcij kompleksne spremenljivke
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 21, No 1-2 (1975): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - stabilnost sten, kompleksne spremenljivke, 
N2 - V članku je opisan računski postopek obravnavanja elastične stabilnosti sten z uporabo funkcij kompleksne spremenljivke. Zasnovan postopek omogoča izračun kritične zunanje obremenitve poljubnih enkrat oziroma dvakrat povezanih sten. Steno, omejeno z eno oziroma dvema sklenjenima konturama, lahko v kompleksni ravnini konformno preslikamo na krog oziroma kolobar, kjer lahko preprosteje zadostimo vsem predpisanim robnim pogojem.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/resevanje-stabilnosti-sten-z-uporabo-funkcij-kompleksne-spremenljivke/
Kosel, Franc"Reševanje stabilnosti sten z uporabo funkcij kompleksne spremenljivke" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 21 Number 1-2 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 21(1975)1-2, 7-10
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

V članku je opisan računski postopek obravnavanja elastične stabilnosti sten z uporabo funkcij kompleksne spremenljivke. Zasnovan postopek omogoča izračun kritične zunanje obremenitve poljubnih enkrat oziroma dvakrat povezanih sten. Steno, omejeno z eno oziroma dvema sklenjenima konturama, lahko v kompleksni ravnini konformno preslikamo na krog oziroma kolobar, kjer lahko preprosteje zadostimo vsem predpisanim robnim pogojem.

stabilnost sten; kompleksne spremenljivke;