Še o obdelovalnosti materialov

1458 Views
912 Downloads
Export citation: ABNT
MUREN, Hinko .
Še o obdelovalnosti materialov. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 10, n.4-5, p. 108-111, november 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/se-o-obdelovalnosti-materialov/>. Date accessed: 30 mar. 2023. 
doi:http://dx.doi.org/.
Muren, H.
(1964).
Še o obdelovalnosti materialov.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 10(4-5), 108-111.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Hinko Muren},
	title = {Še o obdelovalnosti materialov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {10},
	number = {4-5},
	year = {1964},
	keywords = {obdelovalnost materialov; },
	abstract = {V »Strojniškem vestniku« št. 6-1963 je bil objavljen obširen članek o obdelovalnosti materialov, ki je bil povzet iz avtorjeve teze in eksperimentalnega dela na podiplomskem študiju v Angliji. Članek obravnava zelo zanimiv problem s področja odrezavanja, ki mu predelovalna industrija zlasti v novejšem času posveča čedalje večjo pozornost. Industrija namreč išče materiale, ki bi jih lahko obdelovali čim hitreje in čim ceneje, pri tem pa dosegali tudi zadovoljivo kvaliteto površine. Avtor je uvodoma nakazal kompleksnost problema, ki še zdaleč ni razčiščen, v nadaljevanju pa razpravlja predvsem samo o obrabi orodja in piše o laboratorijskih preiskavah, pri katerih so raziskavali obdelovalnost v glavnem le tako, da so kot glavni kriterij jemali obrabo orodja in samo še mimogrede doseženo kvaliteto površine. V sestavku kakor tudi v zaključkih priobčuje vrsto pomembnih podatkov in nakazuje, s čim naj bi se pečale nadaljnje raziskave, pušča pa neobdelano vso drugo, obširno problematiko v zvezi z obdelovalnostjo, o kateri bi v naslednjem dodali kratek pregled.},
	issn = {0039-2480},	pages = {108-111},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/se-o-obdelovalnosti-materialov/}
}
Muren, H.
1964 November 10. Še o obdelovalnosti materialov. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 10:4-5
%A Muren, Hinko 
%D 1964
%T Še o obdelovalnosti materialov
%B 1964
%9 obdelovalnost materialov; 
%! Še o obdelovalnosti materialov
%K obdelovalnost materialov; 
%X V »Strojniškem vestniku« št. 6-1963 je bil objavljen obširen članek o obdelovalnosti materialov, ki je bil povzet iz avtorjeve teze in eksperimentalnega dela na podiplomskem študiju v Angliji. Članek obravnava zelo zanimiv problem s področja odrezavanja, ki mu predelovalna industrija zlasti v novejšem času posveča čedalje večjo pozornost. Industrija namreč išče materiale, ki bi jih lahko obdelovali čim hitreje in čim ceneje, pri tem pa dosegali tudi zadovoljivo kvaliteto površine. Avtor je uvodoma nakazal kompleksnost problema, ki še zdaleč ni razčiščen, v nadaljevanju pa razpravlja predvsem samo o obrabi orodja in piše o laboratorijskih preiskavah, pri katerih so raziskavali obdelovalnost v glavnem le tako, da so kot glavni kriterij jemali obrabo orodja in samo še mimogrede doseženo kvaliteto površine. V sestavku kakor tudi v zaključkih priobčuje vrsto pomembnih podatkov in nakazuje, s čim naj bi se pečale nadaljnje raziskave, pušča pa neobdelano vso drugo, obširno problematiko v zvezi z obdelovalnostjo, o kateri bi v naslednjem dodali kratek pregled.
%U https://www.sv-jme.eu/article/se-o-obdelovalnosti-materialov/
%0 Journal Article
%R 
%& 108
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 10
%N 4-5
%@ 0039-2480
%8 2017-11-02
%7 2017-11-02
Muren, Hinko.
"Še o obdelovalnosti materialov." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 10.4-5 (1964): 108-111. Web. 30 Mar. 2023
TY - JOUR
AU - Muren, Hinko 
PY - 1964
TI - Še o obdelovalnosti materialov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - obdelovalnost materialov; 
N2 - V »Strojniškem vestniku« št. 6-1963 je bil objavljen obširen članek o obdelovalnosti materialov, ki je bil povzet iz avtorjeve teze in eksperimentalnega dela na podiplomskem študiju v Angliji. Članek obravnava zelo zanimiv problem s področja odrezavanja, ki mu predelovalna industrija zlasti v novejšem času posveča čedalje večjo pozornost. Industrija namreč išče materiale, ki bi jih lahko obdelovali čim hitreje in čim ceneje, pri tem pa dosegali tudi zadovoljivo kvaliteto površine. Avtor je uvodoma nakazal kompleksnost problema, ki še zdaleč ni razčiščen, v nadaljevanju pa razpravlja predvsem samo o obrabi orodja in piše o laboratorijskih preiskavah, pri katerih so raziskavali obdelovalnost v glavnem le tako, da so kot glavni kriterij jemali obrabo orodja in samo še mimogrede doseženo kvaliteto površine. V sestavku kakor tudi v zaključkih priobčuje vrsto pomembnih podatkov in nakazuje, s čim naj bi se pečale nadaljnje raziskave, pušča pa neobdelano vso drugo, obširno problematiko v zvezi z obdelovalnostjo, o kateri bi v naslednjem dodali kratek pregled.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/se-o-obdelovalnosti-materialov/
@article{{}{.},
	author = {Muren, H.},
	title = {Še o obdelovalnosti materialov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {10},
	number = {4-5},
	year = {1964},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/se-o-obdelovalnosti-materialov/}
}
TY - JOUR
AU - Muren, Hinko 
PY - 2017/11/02
TI - Še o obdelovalnosti materialov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 10, No 4-5 (1964): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - obdelovalnost materialov, 
N2 - V »Strojniškem vestniku« št. 6-1963 je bil objavljen obširen članek o obdelovalnosti materialov, ki je bil povzet iz avtorjeve teze in eksperimentalnega dela na podiplomskem študiju v Angliji. Članek obravnava zelo zanimiv problem s področja odrezavanja, ki mu predelovalna industrija zlasti v novejšem času posveča čedalje večjo pozornost. Industrija namreč išče materiale, ki bi jih lahko obdelovali čim hitreje in čim ceneje, pri tem pa dosegali tudi zadovoljivo kvaliteto površine. Avtor je uvodoma nakazal kompleksnost problema, ki še zdaleč ni razčiščen, v nadaljevanju pa razpravlja predvsem samo o obrabi orodja in piše o laboratorijskih preiskavah, pri katerih so raziskavali obdelovalnost v glavnem le tako, da so kot glavni kriterij jemali obrabo orodja in samo še mimogrede doseženo kvaliteto površine. V sestavku kakor tudi v zaključkih priobčuje vrsto pomembnih podatkov in nakazuje, s čim naj bi se pečale nadaljnje raziskave, pušča pa neobdelano vso drugo, obširno problematiko v zvezi z obdelovalnostjo, o kateri bi v naslednjem dodali kratek pregled.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/se-o-obdelovalnosti-materialov/
Muren, Hinko"Še o obdelovalnosti materialov" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 10 Number 4-5 (02 November 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 10(1964)4-5, 108-111
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

V »Strojniškem vestniku« št. 6-1963 je bil objavljen obširen članek o obdelovalnosti materialov, ki je bil povzet iz avtorjeve teze in eksperimentalnega dela na podiplomskem študiju v Angliji. Članek obravnava zelo zanimiv problem s področja odrezavanja, ki mu predelovalna industrija zlasti v novejšem času posveča čedalje večjo pozornost. Industrija namreč išče materiale, ki bi jih lahko obdelovali čim hitreje in čim ceneje, pri tem pa dosegali tudi zadovoljivo kvaliteto površine. Avtor je uvodoma nakazal kompleksnost problema, ki še zdaleč ni razčiščen, v nadaljevanju pa razpravlja predvsem samo o obrabi orodja in piše o laboratorijskih preiskavah, pri katerih so raziskavali obdelovalnost v glavnem le tako, da so kot glavni kriterij jemali obrabo orodja in samo še mimogrede doseženo kvaliteto površine. V sestavku kakor tudi v zaključkih priobčuje vrsto pomembnih podatkov in nakazuje, s čim naj bi se pečale nadaljnje raziskave, pušča pa neobdelano vso drugo, obširno problematiko v zvezi z obdelovalnostjo, o kateri bi v naslednjem dodali kratek pregled.

obdelovalnost materialov;