Skok izkoristka pri večšobni Peltonovi turbini (Falaise)

1651 Views
1161 Downloads
Export citation: ABNT
KERCAN, Vladimir .
Skok izkoristka pri večšobni Peltonovi turbini (Falaise). 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 29, n.1-3, p. 6-13, november 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/skok-izkoristka-pri-vecsobni-peltonovi-turbini-falaise/>. Date accessed: 17 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Kercan, V.
(1983).
Skok izkoristka pri večšobni Peltonovi turbini (Falaise).
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 29(1-3), 6-13.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Vladimir Kercan},
	title = {Skok izkoristka pri večšobni Peltonovi turbini (Falaise)},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {29},
	number = {1-3},
	year = {1983},
	keywords = {Peltonova turbina; izkoristek; },
	abstract = {V zadnjem času se več avtorjev ukvarja z zelo aktualnim problemom zvečanja specifične vrtilne hitrosti Peltonovih turbin. To se da doseči s posebno geometrijo turbine, tangencialnim natokom curka na lopate ali pa z večjim številom šob. Pri turbinah z vodoravno osjo je omejeno število šob na štiri; povečanje specifične vrtilne hitrosti terja spremenjeno zamisel turbine — navpično os. Z navpično osjo imajo turbine dandanes tudi do osem šob.},
	issn = {0039-2480},	pages = {6-13},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/skok-izkoristka-pri-vecsobni-peltonovi-turbini-falaise/}
}
Kercan, V.
1983 November 29. Skok izkoristka pri večšobni Peltonovi turbini (Falaise). Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 29:1-3
%A Kercan, Vladimir 
%D 1983
%T Skok izkoristka pri večšobni Peltonovi turbini (Falaise)
%B 1983
%9 Peltonova turbina; izkoristek; 
%! Skok izkoristka pri večšobni Peltonovi turbini (Falaise)
%K Peltonova turbina; izkoristek; 
%X V zadnjem času se več avtorjev ukvarja z zelo aktualnim problemom zvečanja specifične vrtilne hitrosti Peltonovih turbin. To se da doseči s posebno geometrijo turbine, tangencialnim natokom curka na lopate ali pa z večjim številom šob. Pri turbinah z vodoravno osjo je omejeno število šob na štiri; povečanje specifične vrtilne hitrosti terja spremenjeno zamisel turbine — navpično os. Z navpično osjo imajo turbine dandanes tudi do osem šob.
%U https://www.sv-jme.eu/article/skok-izkoristka-pri-vecsobni-peltonovi-turbini-falaise/
%0 Journal Article
%R 
%& 6
%P 8
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 29
%N 1-3
%@ 0039-2480
%8 2017-11-02
%7 2017-11-02
Kercan, Vladimir.
"Skok izkoristka pri večšobni Peltonovi turbini (Falaise)." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 29.1-3 (1983): 6-13. Web. 17 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Kercan, Vladimir 
PY - 1983
TI - Skok izkoristka pri večšobni Peltonovi turbini (Falaise)
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - Peltonova turbina; izkoristek; 
N2 - V zadnjem času se več avtorjev ukvarja z zelo aktualnim problemom zvečanja specifične vrtilne hitrosti Peltonovih turbin. To se da doseči s posebno geometrijo turbine, tangencialnim natokom curka na lopate ali pa z večjim številom šob. Pri turbinah z vodoravno osjo je omejeno število šob na štiri; povečanje specifične vrtilne hitrosti terja spremenjeno zamisel turbine — navpično os. Z navpično osjo imajo turbine dandanes tudi do osem šob.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/skok-izkoristka-pri-vecsobni-peltonovi-turbini-falaise/
@article{{}{.},
	author = {Kercan, V.},
	title = {Skok izkoristka pri večšobni Peltonovi turbini (Falaise)},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {29},
	number = {1-3},
	year = {1983},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/skok-izkoristka-pri-vecsobni-peltonovi-turbini-falaise/}
}
TY - JOUR
AU - Kercan, Vladimir 
PY - 2017/11/02
TI - Skok izkoristka pri večšobni Peltonovi turbini (Falaise)
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 29, No 1-3 (1983): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - Peltonova turbina, izkoristek, 
N2 - V zadnjem času se več avtorjev ukvarja z zelo aktualnim problemom zvečanja specifične vrtilne hitrosti Peltonovih turbin. To se da doseči s posebno geometrijo turbine, tangencialnim natokom curka na lopate ali pa z večjim številom šob. Pri turbinah z vodoravno osjo je omejeno število šob na štiri; povečanje specifične vrtilne hitrosti terja spremenjeno zamisel turbine — navpično os. Z navpično osjo imajo turbine dandanes tudi do osem šob.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/skok-izkoristka-pri-vecsobni-peltonovi-turbini-falaise/
Kercan, Vladimir"Skok izkoristka pri večšobni Peltonovi turbini (Falaise)" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 29 Number 1-3 (02 November 2017)

Authors

Affiliations

 • Inštitut za turbinske stroje Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29(1983)1-3, 6-13
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

V zadnjem času se več avtorjev ukvarja z zelo aktualnim problemom zvečanja specifične vrtilne hitrosti Peltonovih turbin. To se da doseči s posebno geometrijo turbine, tangencialnim natokom curka na lopate ali pa z večjim številom šob. Pri turbinah z vodoravno osjo je omejeno število šob na štiri; povečanje specifične vrtilne hitrosti terja spremenjeno zamisel turbine — navpično os. Z navpično osjo imajo turbine dandanes tudi do osem šob.

Peltonova turbina; izkoristek;