Splošna rešitev osno simetričnega stabilnostnega problema krožnega kolobarja

1007 Views
727 Downloads
Export citation: ABNT
ŠKERLJ, Marko .
Splošna rešitev osno simetričnega stabilnostnega problema krožnega kolobarja. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 14, n.3, p. 65-74, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/splosna-resitev-osno-simetricnega-stabilnostnega-problema-kroznega-kolobarja/>. Date accessed: 29 sep. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Škerlj, M.
(1968).
Splošna rešitev osno simetričnega stabilnostnega problema krožnega kolobarja.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 14(3), 65-74.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Marko Škerlj},
	title = {Splošna rešitev osno simetričnega stabilnostnega problema krožnega kolobarja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {14},
	number = {3},
	year = {1968},
	keywords = {osno simetrično; stabilnostni problem; krožni kolobar; },
	abstract = {V razpravi je obravnavan stabilnostni problem krožnega kolobarja (krožne stene s centrično krožno odprtino), s predpostavko osno simetričnega napetostnega in deformacijskega stanja v elastičnem področju. Rešitev tega problema vsebuje vse do zdaj znane posamezne rešitve posebnih primerov, povrh tega pa omogoča računanje kritične obremenitve poljubnega obremenitvenega primera. Računski primeri osvetljujejo postopek in dopolnjujejo že znane diagrame.},
	issn = {0039-2480},	pages = {65-74},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/splosna-resitev-osno-simetricnega-stabilnostnega-problema-kroznega-kolobarja/}
}
Škerlj, M.
1968 June 14. Splošna rešitev osno simetričnega stabilnostnega problema krožnega kolobarja. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 14:3
%A Škerlj, Marko 
%D 1968
%T Splošna rešitev osno simetričnega stabilnostnega problema krožnega kolobarja
%B 1968
%9 osno simetrično; stabilnostni problem; krožni kolobar; 
%! Splošna rešitev osno simetričnega stabilnostnega problema krožnega kolobarja
%K osno simetrično; stabilnostni problem; krožni kolobar; 
%X V razpravi je obravnavan stabilnostni problem krožnega kolobarja (krožne stene s centrično krožno odprtino), s predpostavko osno simetričnega napetostnega in deformacijskega stanja v elastičnem področju. Rešitev tega problema vsebuje vse do zdaj znane posamezne rešitve posebnih primerov, povrh tega pa omogoča računanje kritične obremenitve poljubnega obremenitvenega primera. Računski primeri osvetljujejo postopek in dopolnjujejo že znane diagrame.
%U https://www.sv-jme.eu/article/splosna-resitev-osno-simetricnega-stabilnostnega-problema-kroznega-kolobarja/
%0 Journal Article
%R 
%& 65
%P 10
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 14
%N 3
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Škerlj, Marko.
"Splošna rešitev osno simetričnega stabilnostnega problema krožnega kolobarja." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 14.3 (1968): 65-74. Web. 29 Sep. 2021
TY - JOUR
AU - Škerlj, Marko 
PY - 1968
TI - Splošna rešitev osno simetričnega stabilnostnega problema krožnega kolobarja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - osno simetrično; stabilnostni problem; krožni kolobar; 
N2 - V razpravi je obravnavan stabilnostni problem krožnega kolobarja (krožne stene s centrično krožno odprtino), s predpostavko osno simetričnega napetostnega in deformacijskega stanja v elastičnem področju. Rešitev tega problema vsebuje vse do zdaj znane posamezne rešitve posebnih primerov, povrh tega pa omogoča računanje kritične obremenitve poljubnega obremenitvenega primera. Računski primeri osvetljujejo postopek in dopolnjujejo že znane diagrame.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/splosna-resitev-osno-simetricnega-stabilnostnega-problema-kroznega-kolobarja/
@article{{}{.},
	author = {Škerlj, M.},
	title = {Splošna rešitev osno simetričnega stabilnostnega problema krožnega kolobarja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {14},
	number = {3},
	year = {1968},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/splosna-resitev-osno-simetricnega-stabilnostnega-problema-kroznega-kolobarja/}
}
TY - JOUR
AU - Škerlj, Marko 
PY - 2017/06/30
TI - Splošna rešitev osno simetričnega stabilnostnega problema krožnega kolobarja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 14, No 3 (1968): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - osno simetrično, stabilnostni problem, krožni kolobar, 
N2 - V razpravi je obravnavan stabilnostni problem krožnega kolobarja (krožne stene s centrično krožno odprtino), s predpostavko osno simetričnega napetostnega in deformacijskega stanja v elastičnem področju. Rešitev tega problema vsebuje vse do zdaj znane posamezne rešitve posebnih primerov, povrh tega pa omogoča računanje kritične obremenitve poljubnega obremenitvenega primera. Računski primeri osvetljujejo postopek in dopolnjujejo že znane diagrame.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/splosna-resitev-osno-simetricnega-stabilnostnega-problema-kroznega-kolobarja/
Škerlj, Marko"Splošna rešitev osno simetričnega stabilnostnega problema krožnega kolobarja" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 14 Number 3 (30 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 14(1968)3, 65-74

V razpravi je obravnavan stabilnostni problem krožnega kolobarja (krožne stene s centrično krožno odprtino), s predpostavko osno simetričnega napetostnega in deformacijskega stanja v elastičnem področju. Rešitev tega problema vsebuje vse do zdaj znane posamezne rešitve posebnih primerov, povrh tega pa omogoča računanje kritične obremenitve poljubnega obremenitvenega primera. Računski primeri osvetljujejo postopek in dopolnjujejo že znane diagrame.

osno simetrično; stabilnostni problem; krožni kolobar;