Sprotno merjenje in vrednotenje parametrov v obdelovalnih procesih

1228 Views
786 Downloads
Export citation: ABNT
ROETHEL, Franc .
Sprotno merjenje in vrednotenje parametrov v obdelovalnih procesih. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 20, n.3, p. 87-93, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/sprotno-merjenje-in-vrednotenje-parametrov-v-obdelovalnih-procesih/>. Date accessed: 01 dec. 2022. 
doi:http://dx.doi.org/.
Roethel, F.
(1974).
Sprotno merjenje in vrednotenje parametrov v obdelovalnih procesih.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 20(3), 87-93.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Franc Roethel},
	title = {Sprotno merjenje in vrednotenje parametrov v obdelovalnih procesih},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {20},
	number = {3},
	year = {1974},
	keywords = {merjenje; parametri; },
	abstract = {Večino procesov v obdelovalnih sistemih smo že doslej zasledovali z merjenjem parametrov pred in med procesom ter po njem. Meritve smo opravljali z merilnimi stavki, ki so vsebovali senzorje, ojačevalnike in primerne naprave za zapisovanje ali odbiranje.},
	issn = {0039-2480},	pages = {87-93},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/sprotno-merjenje-in-vrednotenje-parametrov-v-obdelovalnih-procesih/}
}
Roethel, F.
1974 July 20. Sprotno merjenje in vrednotenje parametrov v obdelovalnih procesih. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 20:3
%A Roethel, Franc 
%D 1974
%T Sprotno merjenje in vrednotenje parametrov v obdelovalnih procesih
%B 1974
%9 merjenje; parametri; 
%! Sprotno merjenje in vrednotenje parametrov v obdelovalnih procesih
%K merjenje; parametri; 
%X Večino procesov v obdelovalnih sistemih smo že doslej zasledovali z merjenjem parametrov pred in med procesom ter po njem. Meritve smo opravljali z merilnimi stavki, ki so vsebovali senzorje, ojačevalnike in primerne naprave za zapisovanje ali odbiranje.
%U https://www.sv-jme.eu/article/sprotno-merjenje-in-vrednotenje-parametrov-v-obdelovalnih-procesih/
%0 Journal Article
%R 
%& 87
%P 7
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 20
%N 3
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Roethel, Franc.
"Sprotno merjenje in vrednotenje parametrov v obdelovalnih procesih." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 20.3 (1974): 87-93. Web. 01 Dec. 2022
TY - JOUR
AU - Roethel, Franc 
PY - 1974
TI - Sprotno merjenje in vrednotenje parametrov v obdelovalnih procesih
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - merjenje; parametri; 
N2 - Večino procesov v obdelovalnih sistemih smo že doslej zasledovali z merjenjem parametrov pred in med procesom ter po njem. Meritve smo opravljali z merilnimi stavki, ki so vsebovali senzorje, ojačevalnike in primerne naprave za zapisovanje ali odbiranje.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/sprotno-merjenje-in-vrednotenje-parametrov-v-obdelovalnih-procesih/
@article{{}{.},
	author = {Roethel, F.},
	title = {Sprotno merjenje in vrednotenje parametrov v obdelovalnih procesih},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {20},
	number = {3},
	year = {1974},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/sprotno-merjenje-in-vrednotenje-parametrov-v-obdelovalnih-procesih/}
}
TY - JOUR
AU - Roethel, Franc 
PY - 2017/07/04
TI - Sprotno merjenje in vrednotenje parametrov v obdelovalnih procesih
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 20, No 3 (1974): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - merjenje, parametri, 
N2 - Večino procesov v obdelovalnih sistemih smo že doslej zasledovali z merjenjem parametrov pred in med procesom ter po njem. Meritve smo opravljali z merilnimi stavki, ki so vsebovali senzorje, ojačevalnike in primerne naprave za zapisovanje ali odbiranje.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/sprotno-merjenje-in-vrednotenje-parametrov-v-obdelovalnih-procesih/
Roethel, Franc"Sprotno merjenje in vrednotenje parametrov v obdelovalnih procesih" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 20 Number 3 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 20(1974)3, 87-93
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Večino procesov v obdelovalnih sistemih smo že doslej zasledovali z merjenjem parametrov pred in med procesom ter po njem. Meritve smo opravljali z merilnimi stavki, ki so vsebovali senzorje, ojačevalnike in primerne naprave za zapisovanje ali odbiranje.

merjenje; parametri;