Teoretična odvisnost sil od geometrije pri obodnem frezanju

1607 Views
1184 Downloads
Export citation: ABNT
MUREN, Hinko .
Teoretična odvisnost sil od geometrije pri obodnem frezanju. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 28, n.10-12, p. 223-227, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/teoreticna-odvisnost-sil-od-geometrije-pri-obodnem-frezanju/>. Date accessed: 22 may. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Muren, H.
(1982).
Teoretična odvisnost sil od geometrije pri obodnem frezanju.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 28(10-12), 223-227.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Hinko Muren},
	title = {Teoretična odvisnost sil od geometrije pri obodnem frezanju},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {28},
	number = {10-12},
	year = {1982},
	keywords = {frezanje; obodno frezanje; geometrija; },
	abstract = {Zelo nagel razvoj najnovejših vrst mikrora­čunalnikov, povezan z izrednim padanjem cen računalniške opreme, bo v najkrajšem času pripeljal do tega, da bodo tudi manjši oddelki v tovarnah imeli svoj lastni, neodvisni računalnik, katerega zmogljivost bo zadoščala za reševanje velike ve­čine vsakdanjih nalog, na veliki računalnik pa se bo treba priključiti samo še v posameznih primerih.},
	issn = {0039-2480},	pages = {223-227},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/teoreticna-odvisnost-sil-od-geometrije-pri-obodnem-frezanju/}
}
Muren, H.
1982 July 28. Teoretična odvisnost sil od geometrije pri obodnem frezanju. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 28:10-12
%A Muren, Hinko 
%D 1982
%T Teoretična odvisnost sil od geometrije pri obodnem frezanju
%B 1982
%9 frezanje; obodno frezanje; geometrija; 
%! Teoretična odvisnost sil od geometrije pri obodnem frezanju
%K frezanje; obodno frezanje; geometrija; 
%X Zelo nagel razvoj najnovejših vrst mikrora­čunalnikov, povezan z izrednim padanjem cen računalniške opreme, bo v najkrajšem času pripeljal do tega, da bodo tudi manjši oddelki v tovarnah imeli svoj lastni, neodvisni računalnik, katerega zmogljivost bo zadoščala za reševanje velike ve­čine vsakdanjih nalog, na veliki računalnik pa se bo treba priključiti samo še v posameznih primerih.
%U https://www.sv-jme.eu/article/teoreticna-odvisnost-sil-od-geometrije-pri-obodnem-frezanju/
%0 Journal Article
%R 
%& 223
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 28
%N 10-12
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Muren, Hinko.
"Teoretična odvisnost sil od geometrije pri obodnem frezanju." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 28.10-12 (1982): 223-227. Web. 22 May. 2024
TY - JOUR
AU - Muren, Hinko 
PY - 1982
TI - Teoretična odvisnost sil od geometrije pri obodnem frezanju
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - frezanje; obodno frezanje; geometrija; 
N2 - Zelo nagel razvoj najnovejših vrst mikrora­čunalnikov, povezan z izrednim padanjem cen računalniške opreme, bo v najkrajšem času pripeljal do tega, da bodo tudi manjši oddelki v tovarnah imeli svoj lastni, neodvisni računalnik, katerega zmogljivost bo zadoščala za reševanje velike ve­čine vsakdanjih nalog, na veliki računalnik pa se bo treba priključiti samo še v posameznih primerih.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/teoreticna-odvisnost-sil-od-geometrije-pri-obodnem-frezanju/
@article{{}{.},
	author = {Muren, H.},
	title = {Teoretična odvisnost sil od geometrije pri obodnem frezanju},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {28},
	number = {10-12},
	year = {1982},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/teoreticna-odvisnost-sil-od-geometrije-pri-obodnem-frezanju/}
}
TY - JOUR
AU - Muren, Hinko 
PY - 2017/07/05
TI - Teoretična odvisnost sil od geometrije pri obodnem frezanju
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 28, No 10-12 (1982): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - frezanje, obodno frezanje, geometrija, 
N2 - Zelo nagel razvoj najnovejših vrst mikrora­čunalnikov, povezan z izrednim padanjem cen računalniške opreme, bo v najkrajšem času pripeljal do tega, da bodo tudi manjši oddelki v tovarnah imeli svoj lastni, neodvisni računalnik, katerega zmogljivost bo zadoščala za reševanje velike ve­čine vsakdanjih nalog, na veliki računalnik pa se bo treba priključiti samo še v posameznih primerih.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/teoreticna-odvisnost-sil-od-geometrije-pri-obodnem-frezanju/
Muren, Hinko"Teoretična odvisnost sil od geometrije pri obodnem frezanju" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 28 Number 10-12 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 28(1982)10-12, 223-227
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Zelo nagel razvoj najnovejših vrst mikrora­čunalnikov, povezan z izrednim padanjem cen računalniške opreme, bo v najkrajšem času pripeljal do tega, da bodo tudi manjši oddelki v tovarnah imeli svoj lastni, neodvisni računalnik, katerega zmogljivost bo zadoščala za reševanje velike ve­čine vsakdanjih nalog, na veliki računalnik pa se bo treba priključiti samo še v posameznih primerih.

frezanje; obodno frezanje; geometrija;