Termodinamika kurilnih procesov

1634 Views
1173 Downloads
Export citation: ABNT
RANT, Zoran .
Termodinamika kurilnih procesov. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 8, n.1-2, p. 1-5, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/termodinamika-kurilnih-procesov/>. Date accessed: 17 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Rant, Z.
(1962).
Termodinamika kurilnih procesov.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 8(1-2), 1-5.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Zoran Rant},
	title = {Termodinamika kurilnih procesov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {8},
	number = {1-2},
	year = {1962},
	keywords = {termodinamika; kurilni procesi; },
	abstract = {Namen kurilnih procesov je različen: kurimo prostore ali sisteme, da jih s tem vzdržujemo na temperaturi, ki je višja od temperature okolice. Iz takih sistemov odteka toplota v okolico zaradi pomanjkljive izolacije ali pa zaradi fiziološko potrebne izmenjave zraka in to toploto nadomeščamo s kurjenjem. Določene spremembe na telesih se dajo doseči le pri višjih temperaturah n. pr. kovanje in varjenje kovin, razpad apnenca v apno in ogljikovo kislino ipd. Telesa je treba spraviti na višjo temperaturo; tudi tako »spravljanje na višjo temperaturo« ali segrevanje spada v kurilne procese. Nekatere spremembe teles zahtevajo dovod toplote ob natančno določenih višjih temperaturah n. pr. že omenjeno žganje apna, taljenje surovin za izdelavo stekla ipd., sèm sodi tudi vparjanje kapljevin. Ne smemo pozabiti niti priprave jedi pri višjih temperaturah ali kuhanje. },
	issn = {0039-2480},	pages = {1-5},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/termodinamika-kurilnih-procesov/}
}
Rant, Z.
1962 June 8. Termodinamika kurilnih procesov. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 8:1-2
%A Rant, Zoran 
%D 1962
%T Termodinamika kurilnih procesov
%B 1962
%9 termodinamika; kurilni procesi; 
%! Termodinamika kurilnih procesov
%K termodinamika; kurilni procesi; 
%X Namen kurilnih procesov je različen: kurimo prostore ali sisteme, da jih s tem vzdržujemo na temperaturi, ki je višja od temperature okolice. Iz takih sistemov odteka toplota v okolico zaradi pomanjkljive izolacije ali pa zaradi fiziološko potrebne izmenjave zraka in to toploto nadomeščamo s kurjenjem. Določene spremembe na telesih se dajo doseči le pri višjih temperaturah n. pr. kovanje in varjenje kovin, razpad apnenca v apno in ogljikovo kislino ipd. Telesa je treba spraviti na višjo temperaturo; tudi tako »spravljanje na višjo temperaturo« ali segrevanje spada v kurilne procese. Nekatere spremembe teles zahtevajo dovod toplote ob natančno določenih višjih temperaturah n. pr. že omenjeno žganje apna, taljenje surovin za izdelavo stekla ipd., sèm sodi tudi vparjanje kapljevin. Ne smemo pozabiti niti priprave jedi pri višjih temperaturah ali kuhanje. 
%U https://www.sv-jme.eu/article/termodinamika-kurilnih-procesov/
%0 Journal Article
%R 
%& 1
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 8
%N 1-2
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Rant, Zoran.
"Termodinamika kurilnih procesov." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 8.1-2 (1962): 1-5. Web. 17 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Rant, Zoran 
PY - 1962
TI - Termodinamika kurilnih procesov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - termodinamika; kurilni procesi; 
N2 - Namen kurilnih procesov je različen: kurimo prostore ali sisteme, da jih s tem vzdržujemo na temperaturi, ki je višja od temperature okolice. Iz takih sistemov odteka toplota v okolico zaradi pomanjkljive izolacije ali pa zaradi fiziološko potrebne izmenjave zraka in to toploto nadomeščamo s kurjenjem. Določene spremembe na telesih se dajo doseči le pri višjih temperaturah n. pr. kovanje in varjenje kovin, razpad apnenca v apno in ogljikovo kislino ipd. Telesa je treba spraviti na višjo temperaturo; tudi tako »spravljanje na višjo temperaturo« ali segrevanje spada v kurilne procese. Nekatere spremembe teles zahtevajo dovod toplote ob natančno določenih višjih temperaturah n. pr. že omenjeno žganje apna, taljenje surovin za izdelavo stekla ipd., sèm sodi tudi vparjanje kapljevin. Ne smemo pozabiti niti priprave jedi pri višjih temperaturah ali kuhanje. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/termodinamika-kurilnih-procesov/
@article{{}{.},
	author = {Rant, Z.},
	title = {Termodinamika kurilnih procesov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {8},
	number = {1-2},
	year = {1962},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/termodinamika-kurilnih-procesov/}
}
TY - JOUR
AU - Rant, Zoran 
PY - 2017/06/30
TI - Termodinamika kurilnih procesov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 8, No 1-2 (1962): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - termodinamika, kurilni procesi, 
N2 - Namen kurilnih procesov je različen: kurimo prostore ali sisteme, da jih s tem vzdržujemo na temperaturi, ki je višja od temperature okolice. Iz takih sistemov odteka toplota v okolico zaradi pomanjkljive izolacije ali pa zaradi fiziološko potrebne izmenjave zraka in to toploto nadomeščamo s kurjenjem. Določene spremembe na telesih se dajo doseči le pri višjih temperaturah n. pr. kovanje in varjenje kovin, razpad apnenca v apno in ogljikovo kislino ipd. Telesa je treba spraviti na višjo temperaturo; tudi tako »spravljanje na višjo temperaturo« ali segrevanje spada v kurilne procese. Nekatere spremembe teles zahtevajo dovod toplote ob natančno določenih višjih temperaturah n. pr. že omenjeno žganje apna, taljenje surovin za izdelavo stekla ipd., sèm sodi tudi vparjanje kapljevin. Ne smemo pozabiti niti priprave jedi pri višjih temperaturah ali kuhanje. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/termodinamika-kurilnih-procesov/
Rant, Zoran"Termodinamika kurilnih procesov" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 8 Number 1-2 (30 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, fakulteta za strojništvo

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 8(1962)1-2, 1-5
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Namen kurilnih procesov je različen: kurimo prostore ali sisteme, da jih s tem vzdržujemo na temperaturi, ki je višja od temperature okolice. Iz takih sistemov odteka toplota v okolico zaradi pomanjkljive izolacije ali pa zaradi fiziološko potrebne izmenjave zraka in to toploto nadomeščamo s kurjenjem. Določene spremembe na telesih se dajo doseči le pri višjih temperaturah n. pr. kovanje in varjenje kovin, razpad apnenca v apno in ogljikovo kislino ipd. Telesa je treba spraviti na višjo temperaturo; tudi tako »spravljanje na višjo temperaturo« ali segrevanje spada v kurilne procese. Nekatere spremembe teles zahtevajo dovod toplote ob natančno določenih višjih temperaturah n. pr. že omenjeno žganje apna, taljenje surovin za izdelavo stekla ipd., sèm sodi tudi vparjanje kapljevin. Ne smemo pozabiti niti priprave jedi pri višjih temperaturah ali kuhanje. 

termodinamika; kurilni procesi;