Toplote izgube v delovnem procesu dvotaktnega zračno hlajenega bencinskega motorja z majhno delovno prostornino zaradi prestopa toplote na valjeve stene

1093 Views
809 Downloads
Export citation: ABNT
PAVLETIČ, Radislav .
Toplote izgube v delovnem procesu dvotaktnega zračno hlajenega bencinskega motorja z majhno delovno prostornino zaradi prestopa toplote na valjeve stene. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 14, n.1, p. 5-8, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/toplote-izgube-v-delovnem-procesu-dvotaktnega-zracno-hlajenega-bencinskega-motorja-z-majhno-delovno-prostornino-zaradi-prestopa-toplote-na-valjeve-stene/>. Date accessed: 23 oct. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Pavletič, R.
(1968).
Toplote izgube v delovnem procesu dvotaktnega zračno hlajenega bencinskega motorja z majhno delovno prostornino zaradi prestopa toplote na valjeve stene.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 14(1), 5-8.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Radislav Pavletič},
	title = {Toplote izgube v delovnem procesu dvotaktnega zračno hlajenega bencinskega motorja z majhno delovno prostornino zaradi prestopa toplote na valjeve stene},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {14},
	number = {1},
	year = {1968},
	keywords = {toplotne izgube; bencinski motor; prestop toplote; },
	abstract = {Toplota, ki prestopa iz delovnih plinov na valjeve stene, zaradi fizikalne zakonitosti prehajanja toplote v smeri negativnega temperaturnega gradienta, in toplota, ki se izgublja z izpušnimi plini, sta hkrati s količino in načinom dovoda toplote v procesu zgorevanja odločilni za indicirani izkoristek delovnega procesa v motorju. Povrh tega so toplotne izgube zaradi prestopa odločilne tudi za dimenzioniranje hladilnih površin zračno hlajenega valja pri motorju z notranjim zgorevanjem. Za dimenzioniranje hladilnih površin pa je treba poznati tudi razdelitev te toplote na posamezne površine, ki omejujejo delovni prostor valja. Te površine so površine kompresijskega prostora in površine valjevega plašča. Medtem ko so površine kompresijskega prostora med delovnim ciklom v stalnem stiku z delovnimi plini, je površina valjevega plašča, ki je v stiku z delovnimi plini, med ciklom spremenljiva. },
	issn = {0039-2480},	pages = {5-8},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/toplote-izgube-v-delovnem-procesu-dvotaktnega-zracno-hlajenega-bencinskega-motorja-z-majhno-delovno-prostornino-zaradi-prestopa-toplote-na-valjeve-stene/}
}
Pavletič, R.
1968 June 14. Toplote izgube v delovnem procesu dvotaktnega zračno hlajenega bencinskega motorja z majhno delovno prostornino zaradi prestopa toplote na valjeve stene. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 14:1
%A Pavletič, Radislav 
%D 1968
%T Toplote izgube v delovnem procesu dvotaktnega zračno hlajenega bencinskega motorja z majhno delovno prostornino zaradi prestopa toplote na valjeve stene
%B 1968
%9 toplotne izgube; bencinski motor; prestop toplote; 
%! Toplote izgube v delovnem procesu dvotaktnega zračno hlajenega bencinskega motorja z majhno delovno prostornino zaradi prestopa toplote na valjeve stene
%K toplotne izgube; bencinski motor; prestop toplote; 
%X Toplota, ki prestopa iz delovnih plinov na valjeve stene, zaradi fizikalne zakonitosti prehajanja toplote v smeri negativnega temperaturnega gradienta, in toplota, ki se izgublja z izpušnimi plini, sta hkrati s količino in načinom dovoda toplote v procesu zgorevanja odločilni za indicirani izkoristek delovnega procesa v motorju. Povrh tega so toplotne izgube zaradi prestopa odločilne tudi za dimenzioniranje hladilnih površin zračno hlajenega valja pri motorju z notranjim zgorevanjem. Za dimenzioniranje hladilnih površin pa je treba poznati tudi razdelitev te toplote na posamezne površine, ki omejujejo delovni prostor valja. Te površine so površine kompresijskega prostora in površine valjevega plašča. Medtem ko so površine kompresijskega prostora med delovnim ciklom v stalnem stiku z delovnimi plini, je površina valjevega plašča, ki je v stiku z delovnimi plini, med ciklom spremenljiva. 
%U https://www.sv-jme.eu/article/toplote-izgube-v-delovnem-procesu-dvotaktnega-zracno-hlajenega-bencinskega-motorja-z-majhno-delovno-prostornino-zaradi-prestopa-toplote-na-valjeve-stene/
%0 Journal Article
%R 
%& 5
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 14
%N 1
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Pavletič, Radislav.
"Toplote izgube v delovnem procesu dvotaktnega zračno hlajenega bencinskega motorja z majhno delovno prostornino zaradi prestopa toplote na valjeve stene." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 14.1 (1968): 5-8. Web. 23 Oct. 2021
TY - JOUR
AU - Pavletič, Radislav 
PY - 1968
TI - Toplote izgube v delovnem procesu dvotaktnega zračno hlajenega bencinskega motorja z majhno delovno prostornino zaradi prestopa toplote na valjeve stene
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - toplotne izgube; bencinski motor; prestop toplote; 
N2 - Toplota, ki prestopa iz delovnih plinov na valjeve stene, zaradi fizikalne zakonitosti prehajanja toplote v smeri negativnega temperaturnega gradienta, in toplota, ki se izgublja z izpušnimi plini, sta hkrati s količino in načinom dovoda toplote v procesu zgorevanja odločilni za indicirani izkoristek delovnega procesa v motorju. Povrh tega so toplotne izgube zaradi prestopa odločilne tudi za dimenzioniranje hladilnih površin zračno hlajenega valja pri motorju z notranjim zgorevanjem. Za dimenzioniranje hladilnih površin pa je treba poznati tudi razdelitev te toplote na posamezne površine, ki omejujejo delovni prostor valja. Te površine so površine kompresijskega prostora in površine valjevega plašča. Medtem ko so površine kompresijskega prostora med delovnim ciklom v stalnem stiku z delovnimi plini, je površina valjevega plašča, ki je v stiku z delovnimi plini, med ciklom spremenljiva. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/toplote-izgube-v-delovnem-procesu-dvotaktnega-zracno-hlajenega-bencinskega-motorja-z-majhno-delovno-prostornino-zaradi-prestopa-toplote-na-valjeve-stene/
@article{{}{.},
	author = {Pavletič, R.},
	title = {Toplote izgube v delovnem procesu dvotaktnega zračno hlajenega bencinskega motorja z majhno delovno prostornino zaradi prestopa toplote na valjeve stene},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {14},
	number = {1},
	year = {1968},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/toplote-izgube-v-delovnem-procesu-dvotaktnega-zracno-hlajenega-bencinskega-motorja-z-majhno-delovno-prostornino-zaradi-prestopa-toplote-na-valjeve-stene/}
}
TY - JOUR
AU - Pavletič, Radislav 
PY - 2017/06/30
TI - Toplote izgube v delovnem procesu dvotaktnega zračno hlajenega bencinskega motorja z majhno delovno prostornino zaradi prestopa toplote na valjeve stene
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 14, No 1 (1968): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - toplotne izgube, bencinski motor, prestop toplote, 
N2 - Toplota, ki prestopa iz delovnih plinov na valjeve stene, zaradi fizikalne zakonitosti prehajanja toplote v smeri negativnega temperaturnega gradienta, in toplota, ki se izgublja z izpušnimi plini, sta hkrati s količino in načinom dovoda toplote v procesu zgorevanja odločilni za indicirani izkoristek delovnega procesa v motorju. Povrh tega so toplotne izgube zaradi prestopa odločilne tudi za dimenzioniranje hladilnih površin zračno hlajenega valja pri motorju z notranjim zgorevanjem. Za dimenzioniranje hladilnih površin pa je treba poznati tudi razdelitev te toplote na posamezne površine, ki omejujejo delovni prostor valja. Te površine so površine kompresijskega prostora in površine valjevega plašča. Medtem ko so površine kompresijskega prostora med delovnim ciklom v stalnem stiku z delovnimi plini, je površina valjevega plašča, ki je v stiku z delovnimi plini, med ciklom spremenljiva. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/toplote-izgube-v-delovnem-procesu-dvotaktnega-zracno-hlajenega-bencinskega-motorja-z-majhno-delovno-prostornino-zaradi-prestopa-toplote-na-valjeve-stene/
Pavletič, Radislav"Toplote izgube v delovnem procesu dvotaktnega zračno hlajenega bencinskega motorja z majhno delovno prostornino zaradi prestopa toplote na valjeve stene" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 14 Number 1 (30 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 14(1968)1, 5-8

Toplota, ki prestopa iz delovnih plinov na valjeve stene, zaradi fizikalne zakonitosti prehajanja toplote v smeri negativnega temperaturnega gradienta, in toplota, ki se izgublja z izpušnimi plini, sta hkrati s količino in načinom dovoda toplote v procesu zgorevanja odločilni za indicirani izkoristek delovnega procesa v motorju. Povrh tega so toplotne izgube zaradi prestopa odločilne tudi za dimenzioniranje hladilnih površin zračno hlajenega valja pri motorju z notranjim zgorevanjem. Za dimenzioniranje hladilnih površin pa je treba poznati tudi razdelitev te toplote na posamezne površine, ki omejujejo delovni prostor valja. Te površine so površine kompresijskega prostora in površine valjevega plašča. Medtem ko so površine kompresijskega prostora med delovnim ciklom v stalnem stiku z delovnimi plini, je površina valjevega plašča, ki je v stiku z delovnimi plini, med ciklom spremenljiva. 

toplotne izgube; bencinski motor; prestop toplote;