Trajna dinamična trdnost nodularne litine

1441 Views
1350 Downloads
Export citation: ABNT
JANEŽIČ, Igor ;ČERNAK, Feliks .
Trajna dinamična trdnost nodularne litine. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 32, n.1-3, p. 8-12, november 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/trajna-dinamicna-trdnost-nodularne-litine/>. Date accessed: 30 jun. 2022. 
doi:http://dx.doi.org/.
Janežič, I., & Černak, F.
(1986).
Trajna dinamična trdnost nodularne litine.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 32(1-3), 8-12.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Igor Janežič and Feliks Černak},
	title = {Trajna dinamična trdnost nodularne litine},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {32},
	number = {1-3},
	year = {1986},
	keywords = {dinamična trdnost; nodularna litina; },
	abstract = {Železarna Štore ima v svojem izdelovalnem programu izdelavo nodularnih litin NL 42, NL 50 in NL 60. Nodularna litina je primerna za izdelavo različnih strojnih elementov, vendar jo konstrukterji malo uporabljajo, ker niso znane nekatere mehanske lastnosti. To je bil eden od glavnih vzrokov, da so se začele v Laboratoriju za strojne elemente na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in Železarni Štore raziskave trajne dinamične trdnosti σD nodularnih litin NL 42, NL 50 in NL 60. Način preizkušanja in prikazovanja trajne dinamične trdnosti določa JUS C.A4.035.},
	issn = {0039-2480},	pages = {8-12},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/trajna-dinamicna-trdnost-nodularne-litine/}
}
Janežič, I.,Černak, F.
1986 November 32. Trajna dinamična trdnost nodularne litine. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 32:1-3
%A Janežič, Igor 
%A Černak, Feliks 
%D 1986
%T Trajna dinamična trdnost nodularne litine
%B 1986
%9 dinamična trdnost; nodularna litina; 
%! Trajna dinamična trdnost nodularne litine
%K dinamična trdnost; nodularna litina; 
%X Železarna Štore ima v svojem izdelovalnem programu izdelavo nodularnih litin NL 42, NL 50 in NL 60. Nodularna litina je primerna za izdelavo različnih strojnih elementov, vendar jo konstrukterji malo uporabljajo, ker niso znane nekatere mehanske lastnosti. To je bil eden od glavnih vzrokov, da so se začele v Laboratoriju za strojne elemente na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in Železarni Štore raziskave trajne dinamične trdnosti σD nodularnih litin NL 42, NL 50 in NL 60. Način preizkušanja in prikazovanja trajne dinamične trdnosti določa JUS C.A4.035.
%U https://www.sv-jme.eu/article/trajna-dinamicna-trdnost-nodularne-litine/
%0 Journal Article
%R 
%& 8
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 32
%N 1-3
%@ 0039-2480
%8 2017-11-02
%7 2017-11-02
Janežič, Igor, & Feliks Černak.
"Trajna dinamična trdnost nodularne litine." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 32.1-3 (1986): 8-12. Web. 30 Jun. 2022
TY - JOUR
AU - Janežič, Igor 
AU - Černak, Feliks 
PY - 1986
TI - Trajna dinamična trdnost nodularne litine
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - dinamična trdnost; nodularna litina; 
N2 - Železarna Štore ima v svojem izdelovalnem programu izdelavo nodularnih litin NL 42, NL 50 in NL 60. Nodularna litina je primerna za izdelavo različnih strojnih elementov, vendar jo konstrukterji malo uporabljajo, ker niso znane nekatere mehanske lastnosti. To je bil eden od glavnih vzrokov, da so se začele v Laboratoriju za strojne elemente na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in Železarni Štore raziskave trajne dinamične trdnosti σD nodularnih litin NL 42, NL 50 in NL 60. Način preizkušanja in prikazovanja trajne dinamične trdnosti določa JUS C.A4.035.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/trajna-dinamicna-trdnost-nodularne-litine/
@article{{}{.},
	author = {Janežič, I., Černak, F.},
	title = {Trajna dinamična trdnost nodularne litine},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {32},
	number = {1-3},
	year = {1986},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/trajna-dinamicna-trdnost-nodularne-litine/}
}
TY - JOUR
AU - Janežič, Igor 
AU - Černak, Feliks 
PY - 2017/11/02
TI - Trajna dinamična trdnost nodularne litine
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 32, No 1-3 (1986): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - dinamična trdnost, nodularna litina, 
N2 - Železarna Štore ima v svojem izdelovalnem programu izdelavo nodularnih litin NL 42, NL 50 in NL 60. Nodularna litina je primerna za izdelavo različnih strojnih elementov, vendar jo konstrukterji malo uporabljajo, ker niso znane nekatere mehanske lastnosti. To je bil eden od glavnih vzrokov, da so se začele v Laboratoriju za strojne elemente na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in Železarni Štore raziskave trajne dinamične trdnosti σD nodularnih litin NL 42, NL 50 in NL 60. Način preizkušanja in prikazovanja trajne dinamične trdnosti določa JUS C.A4.035.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/trajna-dinamicna-trdnost-nodularne-litine/
Janežič, Igor, AND Černak, Feliks.
"Trajna dinamična trdnost nodularne litine" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 32 Number 1-3 (02 November 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija
 • Železarna Štore, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 32(1986)1-3, 8-12
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Železarna Štore ima v svojem izdelovalnem programu izdelavo nodularnih litin NL 42, NL 50 in NL 60. Nodularna litina je primerna za izdelavo različnih strojnih elementov, vendar jo konstrukterji malo uporabljajo, ker niso znane nekatere mehanske lastnosti. To je bil eden od glavnih vzrokov, da so se začele v Laboratoriju za strojne elemente na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in Železarni Štore raziskave trajne dinamične trdnosti σD nodularnih litin NL 42, NL 50 in NL 60. Način preizkušanja in prikazovanja trajne dinamične trdnosti določa JUS C.A4.035.

dinamična trdnost; nodularna litina;