Turbini TE Šoštanj na tlak pare 95 ata

1769 Views
1109 Downloads
Export citation: ABNT
ČERNIGOJ, Boris .
Turbini TE Šoštanj na tlak pare 95 ata. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 3, n.4-5, p. 92-95, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/turbini-te-sostanj-na-tlak-pare-95-ata/>. Date accessed: 12 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Černigoj, B.
(1957).
Turbini TE Šoštanj na tlak pare 95 ata.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 3(4-5), 92-95.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Boris Černigoj},
	title = {Turbini TE Šoštanj na tlak pare 95 ata},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {3},
	number = {4-5},
	year = {1957},
	keywords = {turbine; TE Šoštanj; },
	abstract = {V prvi fazi izgradnje TE Šoštanj sta bili postavljeni dve enaki enakotlačni aksialni dvookrovni kondenzacijski parni turbini z regenerativnim gretjem kondenzata, izdelani pri tvrdki Escher Wyss iz Züricha. Glavni podatki za turbini so: normalna moč 26 MW, maksimalna moč 30 MW, 3000 vrtljajev na minuto, stanje sveže pare 95 ata in 505 ° C, regenerativno gretje kondenzata v štirih stopnjah na temperaturo okrog 190 0 C. Generatorja sta za 37 500 kVA in napetost 10 500 V. Izdelalo ju je podjetje Oerlikon iz Züricha. Sedaj, ko je dokončana šele prva faza izgradnje te elektrarne, krijeta ti dve turbini v glavnem le temeljno obremenitev; ko pa bo dograjena še druga faza te elektrarne z eno 60 MW enoto, bosta ti dve turbini v veliki meri pritegnjeni za kritje konic. Ker sta obe turbini z vso ostalo opremo med seboj povsem enaki, bo v nadaljevanju govora le o eni. },
	issn = {0039-2480},	pages = {92-95},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/turbini-te-sostanj-na-tlak-pare-95-ata/}
}
Černigoj, B.
1957 June 3. Turbini TE Šoštanj na tlak pare 95 ata. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 3:4-5
%A Černigoj, Boris 
%D 1957
%T Turbini TE Šoštanj na tlak pare 95 ata
%B 1957
%9 turbine; TE Šoštanj; 
%! Turbini TE Šoštanj na tlak pare 95 ata
%K turbine; TE Šoštanj; 
%X V prvi fazi izgradnje TE Šoštanj sta bili postavljeni dve enaki enakotlačni aksialni dvookrovni kondenzacijski parni turbini z regenerativnim gretjem kondenzata, izdelani pri tvrdki Escher Wyss iz Züricha. Glavni podatki za turbini so: normalna moč 26 MW, maksimalna moč 30 MW, 3000 vrtljajev na minuto, stanje sveže pare 95 ata in 505 ° C, regenerativno gretje kondenzata v štirih stopnjah na temperaturo okrog 190 0 C. Generatorja sta za 37 500 kVA in napetost 10 500 V. Izdelalo ju je podjetje Oerlikon iz Züricha. Sedaj, ko je dokončana šele prva faza izgradnje te elektrarne, krijeta ti dve turbini v glavnem le temeljno obremenitev; ko pa bo dograjena še druga faza te elektrarne z eno 60 MW enoto, bosta ti dve turbini v veliki meri pritegnjeni za kritje konic. Ker sta obe turbini z vso ostalo opremo med seboj povsem enaki, bo v nadaljevanju govora le o eni. 
%U https://www.sv-jme.eu/article/turbini-te-sostanj-na-tlak-pare-95-ata/
%0 Journal Article
%R 
%& 92
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 3
%N 4-5
%@ 0039-2480
%8 2017-06-29
%7 2017-06-29
Černigoj, Boris.
"Turbini TE Šoštanj na tlak pare 95 ata." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 3.4-5 (1957): 92-95. Web. 12 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Černigoj, Boris 
PY - 1957
TI - Turbini TE Šoštanj na tlak pare 95 ata
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - turbine; TE Šoštanj; 
N2 - V prvi fazi izgradnje TE Šoštanj sta bili postavljeni dve enaki enakotlačni aksialni dvookrovni kondenzacijski parni turbini z regenerativnim gretjem kondenzata, izdelani pri tvrdki Escher Wyss iz Züricha. Glavni podatki za turbini so: normalna moč 26 MW, maksimalna moč 30 MW, 3000 vrtljajev na minuto, stanje sveže pare 95 ata in 505 ° C, regenerativno gretje kondenzata v štirih stopnjah na temperaturo okrog 190 0 C. Generatorja sta za 37 500 kVA in napetost 10 500 V. Izdelalo ju je podjetje Oerlikon iz Züricha. Sedaj, ko je dokončana šele prva faza izgradnje te elektrarne, krijeta ti dve turbini v glavnem le temeljno obremenitev; ko pa bo dograjena še druga faza te elektrarne z eno 60 MW enoto, bosta ti dve turbini v veliki meri pritegnjeni za kritje konic. Ker sta obe turbini z vso ostalo opremo med seboj povsem enaki, bo v nadaljevanju govora le o eni. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/turbini-te-sostanj-na-tlak-pare-95-ata/
@article{{}{.},
	author = {Černigoj, B.},
	title = {Turbini TE Šoštanj na tlak pare 95 ata},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {3},
	number = {4-5},
	year = {1957},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/turbini-te-sostanj-na-tlak-pare-95-ata/}
}
TY - JOUR
AU - Černigoj, Boris 
PY - 2017/06/29
TI - Turbini TE Šoštanj na tlak pare 95 ata
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 3, No 4-5 (1957): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - turbine, TE Šoštanj, 
N2 - V prvi fazi izgradnje TE Šoštanj sta bili postavljeni dve enaki enakotlačni aksialni dvookrovni kondenzacijski parni turbini z regenerativnim gretjem kondenzata, izdelani pri tvrdki Escher Wyss iz Züricha. Glavni podatki za turbini so: normalna moč 26 MW, maksimalna moč 30 MW, 3000 vrtljajev na minuto, stanje sveže pare 95 ata in 505 ° C, regenerativno gretje kondenzata v štirih stopnjah na temperaturo okrog 190 0 C. Generatorja sta za 37 500 kVA in napetost 10 500 V. Izdelalo ju je podjetje Oerlikon iz Züricha. Sedaj, ko je dokončana šele prva faza izgradnje te elektrarne, krijeta ti dve turbini v glavnem le temeljno obremenitev; ko pa bo dograjena še druga faza te elektrarne z eno 60 MW enoto, bosta ti dve turbini v veliki meri pritegnjeni za kritje konic. Ker sta obe turbini z vso ostalo opremo med seboj povsem enaki, bo v nadaljevanju govora le o eni. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/turbini-te-sostanj-na-tlak-pare-95-ata/
Černigoj, Boris"Turbini TE Šoštanj na tlak pare 95 ata" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 3 Number 4-5 (29 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, elektro-strojna fakulteta, oddelek za strojništvo

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 3(1957)4-5, 92-95
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

V prvi fazi izgradnje TE Šoštanj sta bili postavljeni dve enaki enakotlačni aksialni dvookrovni kondenzacijski parni turbini z regenerativnim gretjem kondenzata, izdelani pri tvrdki Escher Wyss iz Züricha. Glavni podatki za turbini so: normalna moč 26 MW, maksimalna moč 30 MW, 3000 vrtljajev na minuto, stanje sveže pare 95 ata in 505 ° C, regenerativno gretje kondenzata v štirih stopnjah na temperaturo okrog 190 0 C. Generatorja sta za 37 500 kVA in napetost 10 500 V. Izdelalo ju je podjetje Oerlikon iz Züricha. Sedaj, ko je dokončana šele prva faza izgradnje te elektrarne, krijeta ti dve turbini v glavnem le temeljno obremenitev; ko pa bo dograjena še druga faza te elektrarne z eno 60 MW enoto, bosta ti dve turbini v veliki meri pritegnjeni za kritje konic. Ker sta obe turbini z vso ostalo opremo med seboj povsem enaki, bo v nadaljevanju govora le o eni. 

turbine; TE Šoštanj;