Uporaba metode CSMP na IBM 1130 VTŠ Maribor za analizo prevoda v telesih z izviri toplote

1623 Views
1074 Downloads
Export citation: ABNT
ALUJEVIČ, Andro ;POTRČ, Iztok .
Uporaba metode CSMP na IBM 1130 VTŠ Maribor za analizo prevoda v telesih z izviri toplote. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 24, n.3-4, p. 51-54, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/uporaba-metode-csmp-na-ibm-1130-vts-maribor-za-analizo-prevoda-v-telesih-z-izviri-toplote/>. Date accessed: 20 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Alujevič, A., & Potrč, I.
(1978).
Uporaba metode CSMP na IBM 1130 VTŠ Maribor za analizo prevoda v telesih z izviri toplote.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 24(3-4), 51-54.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Andro Alujevič and Iztok Potrč},
	title = {Uporaba metode CSMP na IBM 1130 VTŠ Maribor za analizo prevoda v telesih z izviri toplote},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {24},
	number = {3-4},
	year = {1978},
	keywords = {metoda CSMP; IBM 1130; prevod v telesih z izviri toplote; },
	abstract = {CSMP (Continuous System Modeling Program) je postopek podjetja IBM za reševanje problemov na velikih računalnikih z digitalnim modeliranjem . Pomeni način vlaganja podatkov v obliki sistema navadnih diferencialnih enačb. Na stroju IBM 1130 imamo opravka s pripravo vezalnih shem, tako kakor je v navadi pri analognih računalnikih, medtem ko je na IBM 360 postopek bolj podoben fortranskem u (FORmula TRANslation) zapisu.},
	issn = {0039-2480},	pages = {51-54},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/uporaba-metode-csmp-na-ibm-1130-vts-maribor-za-analizo-prevoda-v-telesih-z-izviri-toplote/}
}
Alujevič, A.,Potrč, I.
1978 July 24. Uporaba metode CSMP na IBM 1130 VTŠ Maribor za analizo prevoda v telesih z izviri toplote. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 24:3-4
%A Alujevič, Andro 
%A Potrč, Iztok 
%D 1978
%T Uporaba metode CSMP na IBM 1130 VTŠ Maribor za analizo prevoda v telesih z izviri toplote
%B 1978
%9 metoda CSMP; IBM 1130; prevod v telesih z izviri toplote; 
%! Uporaba metode CSMP na IBM 1130 VTŠ Maribor za analizo prevoda v telesih z izviri toplote
%K metoda CSMP; IBM 1130; prevod v telesih z izviri toplote; 
%X CSMP (Continuous System Modeling Program) je postopek podjetja IBM za reševanje problemov na velikih računalnikih z digitalnim modeliranjem . Pomeni način vlaganja podatkov v obliki sistema navadnih diferencialnih enačb. Na stroju IBM 1130 imamo opravka s pripravo vezalnih shem, tako kakor je v navadi pri analognih računalnikih, medtem ko je na IBM 360 postopek bolj podoben fortranskem u (FORmula TRANslation) zapisu.
%U https://www.sv-jme.eu/article/uporaba-metode-csmp-na-ibm-1130-vts-maribor-za-analizo-prevoda-v-telesih-z-izviri-toplote/
%0 Journal Article
%R 
%& 51
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 24
%N 3-4
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Alujevič, Andro, & Iztok Potrč.
"Uporaba metode CSMP na IBM 1130 VTŠ Maribor za analizo prevoda v telesih z izviri toplote." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 24.3-4 (1978): 51-54. Web. 20 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Alujevič, Andro 
AU - Potrč, Iztok 
PY - 1978
TI - Uporaba metode CSMP na IBM 1130 VTŠ Maribor za analizo prevoda v telesih z izviri toplote
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - metoda CSMP; IBM 1130; prevod v telesih z izviri toplote; 
N2 - CSMP (Continuous System Modeling Program) je postopek podjetja IBM za reševanje problemov na velikih računalnikih z digitalnim modeliranjem . Pomeni način vlaganja podatkov v obliki sistema navadnih diferencialnih enačb. Na stroju IBM 1130 imamo opravka s pripravo vezalnih shem, tako kakor je v navadi pri analognih računalnikih, medtem ko je na IBM 360 postopek bolj podoben fortranskem u (FORmula TRANslation) zapisu.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/uporaba-metode-csmp-na-ibm-1130-vts-maribor-za-analizo-prevoda-v-telesih-z-izviri-toplote/
@article{{}{.},
	author = {Alujevič, A., Potrč, I.},
	title = {Uporaba metode CSMP na IBM 1130 VTŠ Maribor za analizo prevoda v telesih z izviri toplote},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {24},
	number = {3-4},
	year = {1978},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/uporaba-metode-csmp-na-ibm-1130-vts-maribor-za-analizo-prevoda-v-telesih-z-izviri-toplote/}
}
TY - JOUR
AU - Alujevič, Andro 
AU - Potrč, Iztok 
PY - 2017/07/04
TI - Uporaba metode CSMP na IBM 1130 VTŠ Maribor za analizo prevoda v telesih z izviri toplote
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 24, No 3-4 (1978): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - metoda CSMP, IBM 1130, prevod v telesih z izviri toplote, 
N2 - CSMP (Continuous System Modeling Program) je postopek podjetja IBM za reševanje problemov na velikih računalnikih z digitalnim modeliranjem . Pomeni način vlaganja podatkov v obliki sistema navadnih diferencialnih enačb. Na stroju IBM 1130 imamo opravka s pripravo vezalnih shem, tako kakor je v navadi pri analognih računalnikih, medtem ko je na IBM 360 postopek bolj podoben fortranskem u (FORmula TRANslation) zapisu.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/uporaba-metode-csmp-na-ibm-1130-vts-maribor-za-analizo-prevoda-v-telesih-z-izviri-toplote/
Alujevič, Andro, AND Potrč, Iztok.
"Uporaba metode CSMP na IBM 1130 VTŠ Maribor za analizo prevoda v telesih z izviri toplote" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 24 Number 3-4 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • VTŠ Maribor, Slovenija
 • VTŠ Maribor, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 24(1978)3-4, 51-54
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

CSMP (Continuous System Modeling Program) je postopek podjetja IBM za reševanje problemov na velikih računalnikih z digitalnim modeliranjem . Pomeni način vlaganja podatkov v obliki sistema navadnih diferencialnih enačb. Na stroju IBM 1130 imamo opravka s pripravo vezalnih shem, tako kakor je v navadi pri analognih računalnikih, medtem ko je na IBM 360 postopek bolj podoben fortranskem u (FORmula TRANslation) zapisu.

metoda CSMP; IBM 1130; prevod v telesih z izviri toplote;