Uporabnost Antoinove enačbe

1665 Views
1010 Downloads
Export citation: ABNT
OPREŠNIK, Miran .
Uporabnost Antoinove enačbe. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 27, n.10-12, p. 171-173, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/uporabnost-antoinove-enacbe/>. Date accessed: 08 jun. 2023. 
doi:http://dx.doi.org/.
Oprešnik, M.
(1981).
Uporabnost Antoinove enačbe.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 27(10-12), 171-173.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Miran Oprešnik},
	title = {Uporabnost Antoinove enačbe},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {27},
	number = {10-12},
	year = {1981},
	keywords = {antoinova enačba; },
	abstract = {Prikazana je primerjava z različnimi enačbami izračunanih vrednosti temperaturne odvisnosti tlakov nasičenosti za različne snovi s posebej poudarjeno uporabnostjo Antoinove enačbe. Ob primerni izbiri temperaturnega področja in pravilni izbiri vrednosti za določitev konstant je razmeroma preprosta Antoinova enačba za praktično uporabo zelo primerna.},
	issn = {0039-2480},	pages = {171-173},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/uporabnost-antoinove-enacbe/}
}
Oprešnik, M.
1981 July 27. Uporabnost Antoinove enačbe. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 27:10-12
%A Oprešnik, Miran 
%D 1981
%T Uporabnost Antoinove enačbe
%B 1981
%9 antoinova enačba; 
%! Uporabnost Antoinove enačbe
%K antoinova enačba; 
%X Prikazana je primerjava z različnimi enačbami izračunanih vrednosti temperaturne odvisnosti tlakov nasičenosti za različne snovi s posebej poudarjeno uporabnostjo Antoinove enačbe. Ob primerni izbiri temperaturnega področja in pravilni izbiri vrednosti za določitev konstant je razmeroma preprosta Antoinova enačba za praktično uporabo zelo primerna.
%U https://www.sv-jme.eu/article/uporabnost-antoinove-enacbe/
%0 Journal Article
%R 
%& 171
%P 3
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 27
%N 10-12
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Oprešnik, Miran.
"Uporabnost Antoinove enačbe." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 27.10-12 (1981): 171-173. Web. 08 Jun. 2023
TY - JOUR
AU - Oprešnik, Miran 
PY - 1981
TI - Uporabnost Antoinove enačbe
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - antoinova enačba; 
N2 - Prikazana je primerjava z različnimi enačbami izračunanih vrednosti temperaturne odvisnosti tlakov nasičenosti za različne snovi s posebej poudarjeno uporabnostjo Antoinove enačbe. Ob primerni izbiri temperaturnega področja in pravilni izbiri vrednosti za določitev konstant je razmeroma preprosta Antoinova enačba za praktično uporabo zelo primerna.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/uporabnost-antoinove-enacbe/
@article{{}{.},
	author = {Oprešnik, M.},
	title = {Uporabnost Antoinove enačbe},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {27},
	number = {10-12},
	year = {1981},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/uporabnost-antoinove-enacbe/}
}
TY - JOUR
AU - Oprešnik, Miran 
PY - 2017/07/05
TI - Uporabnost Antoinove enačbe
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 27, No 10-12 (1981): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - antoinova enačba, 
N2 - Prikazana je primerjava z različnimi enačbami izračunanih vrednosti temperaturne odvisnosti tlakov nasičenosti za različne snovi s posebej poudarjeno uporabnostjo Antoinove enačbe. Ob primerni izbiri temperaturnega področja in pravilni izbiri vrednosti za določitev konstant je razmeroma preprosta Antoinova enačba za praktično uporabo zelo primerna.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/uporabnost-antoinove-enacbe/
Oprešnik, Miran"Uporabnost Antoinove enačbe" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 27 Number 10-12 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za strojništvo v Ljubljani, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 27(1981)10-12, 171-173
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Prikazana je primerjava z različnimi enačbami izračunanih vrednosti temperaturne odvisnosti tlakov nasičenosti za različne snovi s posebej poudarjeno uporabnostjo Antoinove enačbe. Ob primerni izbiri temperaturnega področja in pravilni izbiri vrednosti za določitev konstant je razmeroma preprosta Antoinova enačba za praktično uporabo zelo primerna.

antoinova enačba;