Uporabnost majhnih vodnih turbin z različnimi izvedbami regulacije

974 Views
842 Downloads
Export citation: ABNT
ŠOLC, Leopold .
Uporabnost majhnih vodnih turbin z različnimi izvedbami regulacije. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 27, n.1-3, p. 29-36, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/uporabnost-majhnih-vodnih-turbin-z-razlicnimi-izvedbami-regulacije/>. Date accessed: 11 may. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Šolc, L.
(1981).
Uporabnost majhnih vodnih turbin z različnimi izvedbami regulacije.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 27(1-3), 29-36.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Leopold Šolc},
	title = {Uporabnost majhnih vodnih turbin z različnimi izvedbami regulacije},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {27},
	number = {1-3},
	year = {1981},
	keywords = {majhne vodne turbine; regulacije; },
	abstract = {Do nedavna smo majhne hidroelektrarne postavljali izključno v krajih, kamor ni segala javna električna mreža. V krajih, priključenih na mrežo elektrogospodarstva, jih na splošno nismo gradili, ker njihova energija ne bi bila cenejša od energije iz mreže. Znatna podražitev vseh vrst goriv za termoelektrarne pa gradnjo majhnih hidroelektrarn sedaj gospodarsko upravičuje in potreba po lajšanju energetske krize jo tudi terja.},
	issn = {0039-2480},	pages = {29-36},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/uporabnost-majhnih-vodnih-turbin-z-razlicnimi-izvedbami-regulacije/}
}
Šolc, L.
1981 July 27. Uporabnost majhnih vodnih turbin z različnimi izvedbami regulacije. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 27:1-3
%A Šolc, Leopold 
%D 1981
%T Uporabnost majhnih vodnih turbin z različnimi izvedbami regulacije
%B 1981
%9 majhne vodne turbine; regulacije; 
%! Uporabnost majhnih vodnih turbin z različnimi izvedbami regulacije
%K majhne vodne turbine; regulacije; 
%X Do nedavna smo majhne hidroelektrarne postavljali izključno v krajih, kamor ni segala javna električna mreža. V krajih, priključenih na mrežo elektrogospodarstva, jih na splošno nismo gradili, ker njihova energija ne bi bila cenejša od energije iz mreže. Znatna podražitev vseh vrst goriv za termoelektrarne pa gradnjo majhnih hidroelektrarn sedaj gospodarsko upravičuje in potreba po lajšanju energetske krize jo tudi terja.
%U https://www.sv-jme.eu/article/uporabnost-majhnih-vodnih-turbin-z-razlicnimi-izvedbami-regulacije/
%0 Journal Article
%R 
%& 29
%P 8
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 27
%N 1-3
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Šolc, Leopold.
"Uporabnost majhnih vodnih turbin z različnimi izvedbami regulacije." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 27.1-3 (1981): 29-36. Web. 11 May. 2021
TY - JOUR
AU - Šolc, Leopold 
PY - 1981
TI - Uporabnost majhnih vodnih turbin z različnimi izvedbami regulacije
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - majhne vodne turbine; regulacije; 
N2 - Do nedavna smo majhne hidroelektrarne postavljali izključno v krajih, kamor ni segala javna električna mreža. V krajih, priključenih na mrežo elektrogospodarstva, jih na splošno nismo gradili, ker njihova energija ne bi bila cenejša od energije iz mreže. Znatna podražitev vseh vrst goriv za termoelektrarne pa gradnjo majhnih hidroelektrarn sedaj gospodarsko upravičuje in potreba po lajšanju energetske krize jo tudi terja.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/uporabnost-majhnih-vodnih-turbin-z-razlicnimi-izvedbami-regulacije/
@article{{}{.},
	author = {Šolc, L.},
	title = {Uporabnost majhnih vodnih turbin z različnimi izvedbami regulacije},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {27},
	number = {1-3},
	year = {1981},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/uporabnost-majhnih-vodnih-turbin-z-razlicnimi-izvedbami-regulacije/}
}
TY - JOUR
AU - Šolc, Leopold 
PY - 2017/07/05
TI - Uporabnost majhnih vodnih turbin z različnimi izvedbami regulacije
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 27, No 1-3 (1981): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - majhne vodne turbine, regulacije, 
N2 - Do nedavna smo majhne hidroelektrarne postavljali izključno v krajih, kamor ni segala javna električna mreža. V krajih, priključenih na mrežo elektrogospodarstva, jih na splošno nismo gradili, ker njihova energija ne bi bila cenejša od energije iz mreže. Znatna podražitev vseh vrst goriv za termoelektrarne pa gradnjo majhnih hidroelektrarn sedaj gospodarsko upravičuje in potreba po lajšanju energetske krize jo tudi terja.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/uporabnost-majhnih-vodnih-turbin-z-razlicnimi-izvedbami-regulacije/
Šolc, Leopold"Uporabnost majhnih vodnih turbin z različnimi izvedbami regulacije" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 27 Number 1-3 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Inštitut za turbinske stroje, Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 27(1981)1-3, 29-36

Do nedavna smo majhne hidroelektrarne postavljali izključno v krajih, kamor ni segala javna električna mreža. V krajih, priključenih na mrežo elektrogospodarstva, jih na splošno nismo gradili, ker njihova energija ne bi bila cenejša od energije iz mreže. Znatna podražitev vseh vrst goriv za termoelektrarne pa gradnjo majhnih hidroelektrarn sedaj gospodarsko upravičuje in potreba po lajšanju energetske krize jo tudi terja.

majhne vodne turbine; regulacije;