Utrujanje in akustična emisija

1930 Views
1045 Downloads
Export citation: ABNT
GRABEC, Igor .
Utrujanje in akustična emisija. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 22, n.9-10, p. 249-252, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/utrujanje-in-akusticna-emisija/>. Date accessed: 22 may. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Grabec, I.
(1976).
Utrujanje in akustična emisija.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 22(9-10), 249-252.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Igor Grabec},
	title = {Utrujanje in akustična emisija},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {22},
	number = {9-10},
	year = {1976},
	keywords = {utrujanje; akustična emisija; },
	abstract = {Utrujanje snovi zaradi izmeničnih mehanskih obremenitev je pojav, ki povzroča mnogo preglavic pri načrtovanju mehanskih delov tehniških naprav. Naraščanje utrujenostnih razpok lahko privede do porušitve obremenjenega izdelka že dosti prej, preden izmenična obremenitev doseže statično porušno vrednost. Število vzdržanih obremenitvenih ciklov lahko pri izbrani vrsti izdelkov variira za nekaj redov velikosti, čeprav so okoliščine obremenjevanja enake. Zaradi tega je tudi na osnovi skrbno zbranih eksperimentalnih podatkov težko natančno napovedati vzdržljivost posameznega izdelka v uporabi.},
	issn = {0039-2480},	pages = {249-252},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/utrujanje-in-akusticna-emisija/}
}
Grabec, I.
1976 July 22. Utrujanje in akustična emisija. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 22:9-10
%A Grabec, Igor 
%D 1976
%T Utrujanje in akustična emisija
%B 1976
%9 utrujanje; akustična emisija; 
%! Utrujanje in akustična emisija
%K utrujanje; akustična emisija; 
%X Utrujanje snovi zaradi izmeničnih mehanskih obremenitev je pojav, ki povzroča mnogo preglavic pri načrtovanju mehanskih delov tehniških naprav. Naraščanje utrujenostnih razpok lahko privede do porušitve obremenjenega izdelka že dosti prej, preden izmenična obremenitev doseže statično porušno vrednost. Število vzdržanih obremenitvenih ciklov lahko pri izbrani vrsti izdelkov variira za nekaj redov velikosti, čeprav so okoliščine obremenjevanja enake. Zaradi tega je tudi na osnovi skrbno zbranih eksperimentalnih podatkov težko natančno napovedati vzdržljivost posameznega izdelka v uporabi.
%U https://www.sv-jme.eu/article/utrujanje-in-akusticna-emisija/
%0 Journal Article
%R 
%& 249
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 22
%N 9-10
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Grabec, Igor.
"Utrujanje in akustična emisija." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 22.9-10 (1976): 249-252. Web. 22 May. 2024
TY - JOUR
AU - Grabec, Igor 
PY - 1976
TI - Utrujanje in akustična emisija
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - utrujanje; akustična emisija; 
N2 - Utrujanje snovi zaradi izmeničnih mehanskih obremenitev je pojav, ki povzroča mnogo preglavic pri načrtovanju mehanskih delov tehniških naprav. Naraščanje utrujenostnih razpok lahko privede do porušitve obremenjenega izdelka že dosti prej, preden izmenična obremenitev doseže statično porušno vrednost. Število vzdržanih obremenitvenih ciklov lahko pri izbrani vrsti izdelkov variira za nekaj redov velikosti, čeprav so okoliščine obremenjevanja enake. Zaradi tega je tudi na osnovi skrbno zbranih eksperimentalnih podatkov težko natančno napovedati vzdržljivost posameznega izdelka v uporabi.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/utrujanje-in-akusticna-emisija/
@article{{}{.},
	author = {Grabec, I.},
	title = {Utrujanje in akustična emisija},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {22},
	number = {9-10},
	year = {1976},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/utrujanje-in-akusticna-emisija/}
}
TY - JOUR
AU - Grabec, Igor 
PY - 2017/07/04
TI - Utrujanje in akustična emisija
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 22, No 9-10 (1976): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - utrujanje, akustična emisija, 
N2 - Utrujanje snovi zaradi izmeničnih mehanskih obremenitev je pojav, ki povzroča mnogo preglavic pri načrtovanju mehanskih delov tehniških naprav. Naraščanje utrujenostnih razpok lahko privede do porušitve obremenjenega izdelka že dosti prej, preden izmenična obremenitev doseže statično porušno vrednost. Število vzdržanih obremenitvenih ciklov lahko pri izbrani vrsti izdelkov variira za nekaj redov velikosti, čeprav so okoliščine obremenjevanja enake. Zaradi tega je tudi na osnovi skrbno zbranih eksperimentalnih podatkov težko natančno napovedati vzdržljivost posameznega izdelka v uporabi.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/utrujanje-in-akusticna-emisija/
Grabec, Igor"Utrujanje in akustična emisija" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 22 Number 9-10 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 22(1976)9-10, 249-252
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Utrujanje snovi zaradi izmeničnih mehanskih obremenitev je pojav, ki povzroča mnogo preglavic pri načrtovanju mehanskih delov tehniških naprav. Naraščanje utrujenostnih razpok lahko privede do porušitve obremenjenega izdelka že dosti prej, preden izmenična obremenitev doseže statično porušno vrednost. Število vzdržanih obremenitvenih ciklov lahko pri izbrani vrsti izdelkov variira za nekaj redov velikosti, čeprav so okoliščine obremenjevanja enake. Zaradi tega je tudi na osnovi skrbno zbranih eksperimentalnih podatkov težko natančno napovedati vzdržljivost posameznega izdelka v uporabi.

utrujanje; akustična emisija;