Valjasti polži ZI

1658 Views
373 Downloads
Export citation: ABNT
PUHAR, Jože .
Valjasti polži ZI. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 21, n.11-12, p. 239-244, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/valjasti-polzi-zi/>. Date accessed: 12 jul. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Puhar, J.
(1975).
Valjasti polži ZI.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 21(11-12), 239-244.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Jože Puhar},
	title = {Valjasti polži ZI},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {21},
	number = {11-12},
	year = {1975},
	keywords = {valjasti polž; ZI; },
	abstract = {Po standardu JUS M.C1.014 (1971) je oblika zobnih bokov polža odvisna od načina obdelave, tj. od oblike, lege in gibanja rezalnega orodja. Orodje mora torej imeti takšen profil, da bo zobni profil izdelka — polža ustrezal profilu, definiranem v standardu. V njem je za valjasti polž Zl definirano: Prerez zobnega boka polža z ravnino pravokotno na njegovo os je evolventa osnovnega kroga polža. Nadalje za aksialni profil: Aksialni profil polža ima obliko nalahno konveksne krivulje. To je za oblikovanje rezalnega orodja seveda premalo. Članek zajema zato matematično določanje bočnice in s tem zobnega profila v treh različnih prereznih ravninah. Dve ravnini sta izbrani tako, da sta zajeta profila, ki ju standard omenja. Za preverjanje enačb je bil v splošnem laboratoriju Fakultete za strojništvo izdelan model — polž in prerezan v ustreznih ravninah, da ga je bilo mogoče kontrolirati.},
	issn = {0039-2480},	pages = {239-244},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/valjasti-polzi-zi/}
}
Puhar, J.
1975 July 21. Valjasti polži ZI. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 21:11-12
%A Puhar, Jože 
%D 1975
%T Valjasti polži ZI
%B 1975
%9 valjasti polž; ZI; 
%! Valjasti polži ZI
%K valjasti polž; ZI; 
%X Po standardu JUS M.C1.014 (1971) je oblika zobnih bokov polža odvisna od načina obdelave, tj. od oblike, lege in gibanja rezalnega orodja. Orodje mora torej imeti takšen profil, da bo zobni profil izdelka — polža ustrezal profilu, definiranem v standardu. V njem je za valjasti polž Zl definirano: Prerez zobnega boka polža z ravnino pravokotno na njegovo os je evolventa osnovnega kroga polža. Nadalje za aksialni profil: Aksialni profil polža ima obliko nalahno konveksne krivulje. To je za oblikovanje rezalnega orodja seveda premalo. Članek zajema zato matematično določanje bočnice in s tem zobnega profila v treh različnih prereznih ravninah. Dve ravnini sta izbrani tako, da sta zajeta profila, ki ju standard omenja. Za preverjanje enačb je bil v splošnem laboratoriju Fakultete za strojništvo izdelan model — polž in prerezan v ustreznih ravninah, da ga je bilo mogoče kontrolirati.
%U https://www.sv-jme.eu/article/valjasti-polzi-zi/
%0 Journal Article
%R 
%& 239
%P 6
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 21
%N 11-12
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Puhar, Jože.
"Valjasti polži ZI." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 21.11-12 (1975): 239-244. Web. 12 Jul. 2024
TY - JOUR
AU - Puhar, Jože 
PY - 1975
TI - Valjasti polži ZI
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - valjasti polž; ZI; 
N2 - Po standardu JUS M.C1.014 (1971) je oblika zobnih bokov polža odvisna od načina obdelave, tj. od oblike, lege in gibanja rezalnega orodja. Orodje mora torej imeti takšen profil, da bo zobni profil izdelka — polža ustrezal profilu, definiranem v standardu. V njem je za valjasti polž Zl definirano: Prerez zobnega boka polža z ravnino pravokotno na njegovo os je evolventa osnovnega kroga polža. Nadalje za aksialni profil: Aksialni profil polža ima obliko nalahno konveksne krivulje. To je za oblikovanje rezalnega orodja seveda premalo. Članek zajema zato matematično določanje bočnice in s tem zobnega profila v treh različnih prereznih ravninah. Dve ravnini sta izbrani tako, da sta zajeta profila, ki ju standard omenja. Za preverjanje enačb je bil v splošnem laboratoriju Fakultete za strojništvo izdelan model — polž in prerezan v ustreznih ravninah, da ga je bilo mogoče kontrolirati.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/valjasti-polzi-zi/
@article{{}{.},
	author = {Puhar, J.},
	title = {Valjasti polži ZI},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {21},
	number = {11-12},
	year = {1975},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/valjasti-polzi-zi/}
}
TY - JOUR
AU - Puhar, Jože 
PY - 2017/07/04
TI - Valjasti polži ZI
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 21, No 11-12 (1975): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - valjasti polž, ZI, 
N2 - Po standardu JUS M.C1.014 (1971) je oblika zobnih bokov polža odvisna od načina obdelave, tj. od oblike, lege in gibanja rezalnega orodja. Orodje mora torej imeti takšen profil, da bo zobni profil izdelka — polža ustrezal profilu, definiranem v standardu. V njem je za valjasti polž Zl definirano: Prerez zobnega boka polža z ravnino pravokotno na njegovo os je evolventa osnovnega kroga polža. Nadalje za aksialni profil: Aksialni profil polža ima obliko nalahno konveksne krivulje. To je za oblikovanje rezalnega orodja seveda premalo. Članek zajema zato matematično določanje bočnice in s tem zobnega profila v treh različnih prereznih ravninah. Dve ravnini sta izbrani tako, da sta zajeta profila, ki ju standard omenja. Za preverjanje enačb je bil v splošnem laboratoriju Fakultete za strojništvo izdelan model — polž in prerezan v ustreznih ravninah, da ga je bilo mogoče kontrolirati.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/valjasti-polzi-zi/
Puhar, Jože"Valjasti polži ZI" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 21 Number 11-12 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 21(1975)11-12, 239-244
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Po standardu JUS M.C1.014 (1971) je oblika zobnih bokov polža odvisna od načina obdelave, tj. od oblike, lege in gibanja rezalnega orodja. Orodje mora torej imeti takšen profil, da bo zobni profil izdelka — polža ustrezal profilu, definiranem v standardu. V njem je za valjasti polž Zl definirano: Prerez zobnega boka polža z ravnino pravokotno na njegovo os je evolventa osnovnega kroga polža. Nadalje za aksialni profil: Aksialni profil polža ima obliko nalahno konveksne krivulje. To je za oblikovanje rezalnega orodja seveda premalo. Članek zajema zato matematično določanje bočnice in s tem zobnega profila v treh različnih prereznih ravninah. Dve ravnini sta izbrani tako, da sta zajeta profila, ki ju standard omenja. Za preverjanje enačb je bil v splošnem laboratoriju Fakultete za strojništvo izdelan model — polž in prerezan v ustreznih ravninah, da ga je bilo mogoče kontrolirati.

valjasti polž; ZI;