Vpliv konstrukcijskih in obratovalnih parametrov na prenos toplote v uparjalnikih s prostim padom

884 Views
719 Downloads
Export citation: ABNT
OPREŠNIK, Miran .
Vpliv konstrukcijskih in obratovalnih parametrov na prenos toplote v uparjalnikih s prostim padom. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 30, n.1-3, p. 9-10, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/vpliv-konstrukcijskih-in-obratovalnih-parametrov-na-prenos-toplote-v-uparjalnikih-s-prostim-padom/>. Date accessed: 11 apr. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Oprešnik, M.
(1984).
Vpliv konstrukcijskih in obratovalnih parametrov na prenos toplote v uparjalnikih s prostim padom.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 30(1-3), 9-10.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Miran Oprešnik},
	title = {Vpliv konstrukcijskih in obratovalnih parametrov na prenos toplote v uparjalnikih s prostim padom},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {30},
	number = {1-3},
	year = {1984},
	keywords = {konstrukcijski parametri; obratovalni parametri; uparjalniki s prostim padom; },
	abstract = {Prikazan je vpliv spremembe debeline, dolžine, notranjega premera ter toplotne prevodnosti cevi kakor tudi vpliv spremembe tem peraturne razlike med temperaturo gretja in uparjanja na toplotno prestopnost in toplotno prehodnost v uparjalniku s prostim padom.},
	issn = {0039-2480},	pages = {9-10},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/vpliv-konstrukcijskih-in-obratovalnih-parametrov-na-prenos-toplote-v-uparjalnikih-s-prostim-padom/}
}
Oprešnik, M.
1984 July 30. Vpliv konstrukcijskih in obratovalnih parametrov na prenos toplote v uparjalnikih s prostim padom. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 30:1-3
%A Oprešnik, Miran 
%D 1984
%T Vpliv konstrukcijskih in obratovalnih parametrov na prenos toplote v uparjalnikih s prostim padom
%B 1984
%9 konstrukcijski parametri; obratovalni parametri; uparjalniki s prostim padom; 
%! Vpliv konstrukcijskih in obratovalnih parametrov na prenos toplote v uparjalnikih s prostim padom
%K konstrukcijski parametri; obratovalni parametri; uparjalniki s prostim padom; 
%X Prikazan je vpliv spremembe debeline, dolžine, notranjega premera ter toplotne prevodnosti cevi kakor tudi vpliv spremembe tem peraturne razlike med temperaturo gretja in uparjanja na toplotno prestopnost in toplotno prehodnost v uparjalniku s prostim padom.
%U https://www.sv-jme.eu/article/vpliv-konstrukcijskih-in-obratovalnih-parametrov-na-prenos-toplote-v-uparjalnikih-s-prostim-padom/
%0 Journal Article
%R 
%& 9
%P 2
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 30
%N 1-3
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Oprešnik, Miran.
"Vpliv konstrukcijskih in obratovalnih parametrov na prenos toplote v uparjalnikih s prostim padom." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 30.1-3 (1984): 9-10. Web. 11 Apr. 2021
TY - JOUR
AU - Oprešnik, Miran 
PY - 1984
TI - Vpliv konstrukcijskih in obratovalnih parametrov na prenos toplote v uparjalnikih s prostim padom
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - konstrukcijski parametri; obratovalni parametri; uparjalniki s prostim padom; 
N2 - Prikazan je vpliv spremembe debeline, dolžine, notranjega premera ter toplotne prevodnosti cevi kakor tudi vpliv spremembe tem peraturne razlike med temperaturo gretja in uparjanja na toplotno prestopnost in toplotno prehodnost v uparjalniku s prostim padom.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/vpliv-konstrukcijskih-in-obratovalnih-parametrov-na-prenos-toplote-v-uparjalnikih-s-prostim-padom/
@article{{}{.},
	author = {Oprešnik, M.},
	title = {Vpliv konstrukcijskih in obratovalnih parametrov na prenos toplote v uparjalnikih s prostim padom},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {30},
	number = {1-3},
	year = {1984},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/vpliv-konstrukcijskih-in-obratovalnih-parametrov-na-prenos-toplote-v-uparjalnikih-s-prostim-padom/}
}
TY - JOUR
AU - Oprešnik, Miran 
PY - 2017/07/05
TI - Vpliv konstrukcijskih in obratovalnih parametrov na prenos toplote v uparjalnikih s prostim padom
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 30, No 1-3 (1984): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - konstrukcijski parametri, obratovalni parametri, uparjalniki s prostim padom, 
N2 - Prikazan je vpliv spremembe debeline, dolžine, notranjega premera ter toplotne prevodnosti cevi kakor tudi vpliv spremembe tem peraturne razlike med temperaturo gretja in uparjanja na toplotno prestopnost in toplotno prehodnost v uparjalniku s prostim padom.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/vpliv-konstrukcijskih-in-obratovalnih-parametrov-na-prenos-toplote-v-uparjalnikih-s-prostim-padom/
Oprešnik, Miran"Vpliv konstrukcijskih in obratovalnih parametrov na prenos toplote v uparjalnikih s prostim padom" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 30 Number 1-3 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za strojništvo v Ljubljani, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30(1984)1-3, 9-10

Prikazan je vpliv spremembe debeline, dolžine, notranjega premera ter toplotne prevodnosti cevi kakor tudi vpliv spremembe tem peraturne razlike med temperaturo gretja in uparjanja na toplotno prestopnost in toplotno prehodnost v uparjalniku s prostim padom.

konstrukcijski parametri; obratovalni parametri; uparjalniki s prostim padom;