Vpliv lastnosti različnih delovnih sredstev na izgube eksergije zaradi nepovračljivosti v kompresorju pri procesih toplotne črpalke

1638 Views
1154 Downloads
Export citation: ABNT
OPREŠNIK, Miran .
Vpliv lastnosti različnih delovnih sredstev na izgube eksergije zaradi nepovračljivosti v kompresorju pri procesih toplotne črpalke. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 15, n.4-5, p. 113-116, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/vpliv-lastnosti-razlicnih-delovnih-sredstev-na-izgube-eksergije-zaradi-nepovracljivosti-v-kompresorju-pri-procesih-toplotne-crpalke/>. Date accessed: 20 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Oprešnik, M.
(1969).
Vpliv lastnosti različnih delovnih sredstev na izgube eksergije zaradi nepovračljivosti v kompresorju pri procesih toplotne črpalke.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 15(4-5), 113-116.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Miran Oprešnik},
	title = {Vpliv lastnosti različnih delovnih sredstev na izgube eksergije zaradi nepovračljivosti v kompresorju pri procesih toplotne črpalke},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {15},
	number = {4-5},
	year = {1969},
	keywords = {delovna sredstva; eksergija; kompresor; toplotna črpalka; },
	abstract = {Za posebne zakonitosti pri ocenjevanju termodinamičnih procesov so značilne lastnosti uporabljenih delovnih snovi. Pri procesih toplotne črpalke je potrebno delo enako vsoti eksergije in izgub eksergije. Čim manjše so izgube, tem boljši je proces. Celotne izgube so enake vsoti izgub v posameznih delih naprave. V članku so prikazane izgube eksergije v kompresorju pri uporabi različnih delovnih sredstev. Iz diagramov je razviden vpliv lastnosti posameznih sredstev na izgube eksergije.},
	issn = {0039-2480},	pages = {113-116},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/vpliv-lastnosti-razlicnih-delovnih-sredstev-na-izgube-eksergije-zaradi-nepovracljivosti-v-kompresorju-pri-procesih-toplotne-crpalke/}
}
Oprešnik, M.
1969 July 15. Vpliv lastnosti različnih delovnih sredstev na izgube eksergije zaradi nepovračljivosti v kompresorju pri procesih toplotne črpalke. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 15:4-5
%A Oprešnik, Miran 
%D 1969
%T Vpliv lastnosti različnih delovnih sredstev na izgube eksergije zaradi nepovračljivosti v kompresorju pri procesih toplotne črpalke
%B 1969
%9 delovna sredstva; eksergija; kompresor; toplotna črpalka; 
%! Vpliv lastnosti različnih delovnih sredstev na izgube eksergije zaradi nepovračljivosti v kompresorju pri procesih toplotne črpalke
%K delovna sredstva; eksergija; kompresor; toplotna črpalka; 
%X Za posebne zakonitosti pri ocenjevanju termodinamičnih procesov so značilne lastnosti uporabljenih delovnih snovi. Pri procesih toplotne črpalke je potrebno delo enako vsoti eksergije in izgub eksergije. Čim manjše so izgube, tem boljši je proces. Celotne izgube so enake vsoti izgub v posameznih delih naprave. V članku so prikazane izgube eksergije v kompresorju pri uporabi različnih delovnih sredstev. Iz diagramov je razviden vpliv lastnosti posameznih sredstev na izgube eksergije.
%U https://www.sv-jme.eu/article/vpliv-lastnosti-razlicnih-delovnih-sredstev-na-izgube-eksergije-zaradi-nepovracljivosti-v-kompresorju-pri-procesih-toplotne-crpalke/
%0 Journal Article
%R 
%& 113
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 15
%N 4-5
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Oprešnik, Miran.
"Vpliv lastnosti različnih delovnih sredstev na izgube eksergije zaradi nepovračljivosti v kompresorju pri procesih toplotne črpalke." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 15.4-5 (1969): 113-116. Web. 20 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Oprešnik, Miran 
PY - 1969
TI - Vpliv lastnosti različnih delovnih sredstev na izgube eksergije zaradi nepovračljivosti v kompresorju pri procesih toplotne črpalke
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - delovna sredstva; eksergija; kompresor; toplotna črpalka; 
N2 - Za posebne zakonitosti pri ocenjevanju termodinamičnih procesov so značilne lastnosti uporabljenih delovnih snovi. Pri procesih toplotne črpalke je potrebno delo enako vsoti eksergije in izgub eksergije. Čim manjše so izgube, tem boljši je proces. Celotne izgube so enake vsoti izgub v posameznih delih naprave. V članku so prikazane izgube eksergije v kompresorju pri uporabi različnih delovnih sredstev. Iz diagramov je razviden vpliv lastnosti posameznih sredstev na izgube eksergije.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/vpliv-lastnosti-razlicnih-delovnih-sredstev-na-izgube-eksergije-zaradi-nepovracljivosti-v-kompresorju-pri-procesih-toplotne-crpalke/
@article{{}{.},
	author = {Oprešnik, M.},
	title = {Vpliv lastnosti različnih delovnih sredstev na izgube eksergije zaradi nepovračljivosti v kompresorju pri procesih toplotne črpalke},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {15},
	number = {4-5},
	year = {1969},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/vpliv-lastnosti-razlicnih-delovnih-sredstev-na-izgube-eksergije-zaradi-nepovracljivosti-v-kompresorju-pri-procesih-toplotne-crpalke/}
}
TY - JOUR
AU - Oprešnik, Miran 
PY - 2017/07/04
TI - Vpliv lastnosti različnih delovnih sredstev na izgube eksergije zaradi nepovračljivosti v kompresorju pri procesih toplotne črpalke
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 15, No 4-5 (1969): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - delovna sredstva, eksergija, kompresor, toplotna črpalka, 
N2 - Za posebne zakonitosti pri ocenjevanju termodinamičnih procesov so značilne lastnosti uporabljenih delovnih snovi. Pri procesih toplotne črpalke je potrebno delo enako vsoti eksergije in izgub eksergije. Čim manjše so izgube, tem boljši je proces. Celotne izgube so enake vsoti izgub v posameznih delih naprave. V članku so prikazane izgube eksergije v kompresorju pri uporabi različnih delovnih sredstev. Iz diagramov je razviden vpliv lastnosti posameznih sredstev na izgube eksergije.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/vpliv-lastnosti-razlicnih-delovnih-sredstev-na-izgube-eksergije-zaradi-nepovracljivosti-v-kompresorju-pri-procesih-toplotne-crpalke/
Oprešnik, Miran"Vpliv lastnosti različnih delovnih sredstev na izgube eksergije zaradi nepovračljivosti v kompresorju pri procesih toplotne črpalke" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 15 Number 4-5 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 15(1969)4-5, 113-116
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Za posebne zakonitosti pri ocenjevanju termodinamičnih procesov so značilne lastnosti uporabljenih delovnih snovi. Pri procesih toplotne črpalke je potrebno delo enako vsoti eksergije in izgub eksergije. Čim manjše so izgube, tem boljši je proces. Celotne izgube so enake vsoti izgub v posameznih delih naprave. V članku so prikazane izgube eksergije v kompresorju pri uporabi različnih delovnih sredstev. Iz diagramov je razviden vpliv lastnosti posameznih sredstev na izgube eksergije.

delovna sredstva; eksergija; kompresor; toplotna črpalka;