Vpliv snovskih lastnosti na obratovanje fermentorja

1659 Views
1199 Downloads
Export citation: ABNT
OPREŠNIK, Miran ;OPARA, Mirko .
Vpliv snovskih lastnosti na obratovanje fermentorja. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 35, n.4-6, p. 54-56, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/vpliv-snovskih-lastnosti-na-obratovanje-fermentorja/>. Date accessed: 16 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Oprešnik, M., & Opara, M.
(1989).
Vpliv snovskih lastnosti na obratovanje fermentorja.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 35(4-6), 54-56.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Miran Oprešnik and Mirko Opara},
	title = {Vpliv snovskih lastnosti na obratovanje fermentorja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {35},
	number = {4-6},
	year = {1989},
	keywords = {snovske lastnosti; obratovanje fermentorja; },
	abstract = {Pri mešalnih procesih sta potrebna moč in količina prenesene toplote odvisni tudi od snovskih lastnosti vsebine reaktorja. Vplivi konstrukcijskih lastnosti na prenos toplote ter vplivi obratovalnih razmer so bili že raziskani. Pri tem smo eksperimentalne vrednosti primerjali z izračunanimi po različnih modelih. Za nekatere snovske lastnosti vsebine reaktorja smo imeli zadovoljive podatke, nekaj vrednosti lastnosti pa smo morali oceniti.},
	issn = {0039-2480},	pages = {54-56},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/vpliv-snovskih-lastnosti-na-obratovanje-fermentorja/}
}
Oprešnik, M.,Opara, M.
1989 July 35. Vpliv snovskih lastnosti na obratovanje fermentorja. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 35:4-6
%A Oprešnik, Miran 
%A Opara, Mirko 
%D 1989
%T Vpliv snovskih lastnosti na obratovanje fermentorja
%B 1989
%9 snovske lastnosti; obratovanje fermentorja; 
%! Vpliv snovskih lastnosti na obratovanje fermentorja
%K snovske lastnosti; obratovanje fermentorja; 
%X Pri mešalnih procesih sta potrebna moč in količina prenesene toplote odvisni tudi od snovskih lastnosti vsebine reaktorja. Vplivi konstrukcijskih lastnosti na prenos toplote ter vplivi obratovalnih razmer so bili že raziskani. Pri tem smo eksperimentalne vrednosti primerjali z izračunanimi po različnih modelih. Za nekatere snovske lastnosti vsebine reaktorja smo imeli zadovoljive podatke, nekaj vrednosti lastnosti pa smo morali oceniti.
%U https://www.sv-jme.eu/article/vpliv-snovskih-lastnosti-na-obratovanje-fermentorja/
%0 Journal Article
%R 
%& 54
%P 3
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 35
%N 4-6
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Oprešnik, Miran, & Mirko Opara.
"Vpliv snovskih lastnosti na obratovanje fermentorja." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 35.4-6 (1989): 54-56. Web. 16 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Oprešnik, Miran 
AU - Opara, Mirko 
PY - 1989
TI - Vpliv snovskih lastnosti na obratovanje fermentorja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - snovske lastnosti; obratovanje fermentorja; 
N2 - Pri mešalnih procesih sta potrebna moč in količina prenesene toplote odvisni tudi od snovskih lastnosti vsebine reaktorja. Vplivi konstrukcijskih lastnosti na prenos toplote ter vplivi obratovalnih razmer so bili že raziskani. Pri tem smo eksperimentalne vrednosti primerjali z izračunanimi po različnih modelih. Za nekatere snovske lastnosti vsebine reaktorja smo imeli zadovoljive podatke, nekaj vrednosti lastnosti pa smo morali oceniti.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/vpliv-snovskih-lastnosti-na-obratovanje-fermentorja/
@article{{}{.},
	author = {Oprešnik, M., Opara, M.},
	title = {Vpliv snovskih lastnosti na obratovanje fermentorja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {35},
	number = {4-6},
	year = {1989},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/vpliv-snovskih-lastnosti-na-obratovanje-fermentorja/}
}
TY - JOUR
AU - Oprešnik, Miran 
AU - Opara, Mirko 
PY - 2017/07/05
TI - Vpliv snovskih lastnosti na obratovanje fermentorja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 35, No 4-6 (1989): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - snovske lastnosti, obratovanje fermentorja, 
N2 - Pri mešalnih procesih sta potrebna moč in količina prenesene toplote odvisni tudi od snovskih lastnosti vsebine reaktorja. Vplivi konstrukcijskih lastnosti na prenos toplote ter vplivi obratovalnih razmer so bili že raziskani. Pri tem smo eksperimentalne vrednosti primerjali z izračunanimi po različnih modelih. Za nekatere snovske lastnosti vsebine reaktorja smo imeli zadovoljive podatke, nekaj vrednosti lastnosti pa smo morali oceniti.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/vpliv-snovskih-lastnosti-na-obratovanje-fermentorja/
Oprešnik, Miran, AND Opara, Mirko.
"Vpliv snovskih lastnosti na obratovanje fermentorja" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 35 Number 4-6 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija
 • SMELT, Ljubljana

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 35(1989)4-6, 54-56
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Pri mešalnih procesih sta potrebna moč in količina prenesene toplote odvisni tudi od snovskih lastnosti vsebine reaktorja. Vplivi konstrukcijskih lastnosti na prenos toplote ter vplivi obratovalnih razmer so bili že raziskani. Pri tem smo eksperimentalne vrednosti primerjali z izračunanimi po različnih modelih. Za nekatere snovske lastnosti vsebine reaktorja smo imeli zadovoljive podatke, nekaj vrednosti lastnosti pa smo morali oceniti.

snovske lastnosti; obratovanje fermentorja;