Vsiljena nihanja ortotropne elastične plošče na viskoelastičnem temelju pri velikih amplitudah

1685 Views
963 Downloads
Export citation: ABNT
KISHOR, Bishan .
Vsiljena nihanja ortotropne elastične plošče na viskoelastičnem temelju pri velikih amplitudah. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 26, n.7-9, p. 118-120, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/vsiljena-nihanja-ortotropne-elasticne-plosce-na-viskoelasticnem-temelju-pri-velikih-amplitudah/>. Date accessed: 21 jul. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Kishor, B.
(1980).
Vsiljena nihanja ortotropne elastične plošče na viskoelastičnem temelju pri velikih amplitudah.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 26(7-9), 118-120.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Bishan Kishor},
	title = {Vsiljena nihanja ortotropne elastične plošče na viskoelastičnem temelju pri velikih amplitudah},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {26},
	number = {7-9},
	year = {1980},
	keywords = {nihanje; ortotropna elastična plošča; viskoelastičen temelj; },
	abstract = {Elastična plošča je izdelana iz ortotropnega materiala. Obravnavali pa smo tudi ustrezen primer izotropne plošče. Primerjava obeh analiz daje zanimiv rezultat — za isto frekvenčno območje so odzivne amplitude v primeru ortotropne temeljne plošče mnogo manjše kakor v primeru izotropne temeljne plošče. To naj bi nas privedlo do novega obravnavanja zmanjšanja nihanj (izolacije).},
	issn = {0039-2480},	pages = {118-120},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/vsiljena-nihanja-ortotropne-elasticne-plosce-na-viskoelasticnem-temelju-pri-velikih-amplitudah/}
}
Kishor, B.
1980 July 26. Vsiljena nihanja ortotropne elastične plošče na viskoelastičnem temelju pri velikih amplitudah. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 26:7-9
%A Kishor, Bishan 
%D 1980
%T Vsiljena nihanja ortotropne elastične plošče na viskoelastičnem temelju pri velikih amplitudah
%B 1980
%9 nihanje; ortotropna elastična plošča; viskoelastičen temelj; 
%! Vsiljena nihanja ortotropne elastične plošče na viskoelastičnem temelju pri velikih amplitudah
%K nihanje; ortotropna elastična plošča; viskoelastičen temelj; 
%X Elastična plošča je izdelana iz ortotropnega materiala. Obravnavali pa smo tudi ustrezen primer izotropne plošče. Primerjava obeh analiz daje zanimiv rezultat — za isto frekvenčno območje so odzivne amplitude v primeru ortotropne temeljne plošče mnogo manjše kakor v primeru izotropne temeljne plošče. To naj bi nas privedlo do novega obravnavanja zmanjšanja nihanj (izolacije).
%U https://www.sv-jme.eu/article/vsiljena-nihanja-ortotropne-elasticne-plosce-na-viskoelasticnem-temelju-pri-velikih-amplitudah/
%0 Journal Article
%R 
%& 118
%P 3
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 26
%N 7-9
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Kishor, Bishan.
"Vsiljena nihanja ortotropne elastične plošče na viskoelastičnem temelju pri velikih amplitudah." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 26.7-9 (1980): 118-120. Web. 21 Jul. 2024
TY - JOUR
AU - Kishor, Bishan 
PY - 1980
TI - Vsiljena nihanja ortotropne elastične plošče na viskoelastičnem temelju pri velikih amplitudah
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - nihanje; ortotropna elastična plošča; viskoelastičen temelj; 
N2 - Elastična plošča je izdelana iz ortotropnega materiala. Obravnavali pa smo tudi ustrezen primer izotropne plošče. Primerjava obeh analiz daje zanimiv rezultat — za isto frekvenčno območje so odzivne amplitude v primeru ortotropne temeljne plošče mnogo manjše kakor v primeru izotropne temeljne plošče. To naj bi nas privedlo do novega obravnavanja zmanjšanja nihanj (izolacije).
UR - https://www.sv-jme.eu/article/vsiljena-nihanja-ortotropne-elasticne-plosce-na-viskoelasticnem-temelju-pri-velikih-amplitudah/
@article{{}{.},
	author = {Kishor, B.},
	title = {Vsiljena nihanja ortotropne elastične plošče na viskoelastičnem temelju pri velikih amplitudah},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {26},
	number = {7-9},
	year = {1980},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/vsiljena-nihanja-ortotropne-elasticne-plosce-na-viskoelasticnem-temelju-pri-velikih-amplitudah/}
}
TY - JOUR
AU - Kishor, Bishan 
PY - 2017/07/04
TI - Vsiljena nihanja ortotropne elastične plošče na viskoelastičnem temelju pri velikih amplitudah
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 26, No 7-9 (1980): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - nihanje, ortotropna elastična plošča, viskoelastičen temelj, 
N2 - Elastična plošča je izdelana iz ortotropnega materiala. Obravnavali pa smo tudi ustrezen primer izotropne plošče. Primerjava obeh analiz daje zanimiv rezultat — za isto frekvenčno območje so odzivne amplitude v primeru ortotropne temeljne plošče mnogo manjše kakor v primeru izotropne temeljne plošče. To naj bi nas privedlo do novega obravnavanja zmanjšanja nihanj (izolacije).
UR - https://www.sv-jme.eu/article/vsiljena-nihanja-ortotropne-elasticne-plosce-na-viskoelasticnem-temelju-pri-velikih-amplitudah/
Kishor, Bishan"Vsiljena nihanja ortotropne elastične plošče na viskoelastičnem temelju pri velikih amplitudah" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 26 Number 7-9 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Banaras Hindu University, Institute of Technology, Vanarasi, India

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 26(1980)7-9, 118-120
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Elastična plošča je izdelana iz ortotropnega materiala. Obravnavali pa smo tudi ustrezen primer izotropne plošče. Primerjava obeh analiz daje zanimiv rezultat — za isto frekvenčno območje so odzivne amplitude v primeru ortotropne temeljne plošče mnogo manjše kakor v primeru izotropne temeljne plošče. To naj bi nas privedlo do novega obravnavanja zmanjšanja nihanj (izolacije).

nihanje; ortotropna elastična plošča; viskoelastičen temelj;