Značilnosti naključnega gibanja delcev nehomogene snovi

1587 Views
916 Downloads
Export citation: ABNT
GRABEC, Igor .
Značilnosti naključnega gibanja delcev nehomogene snovi. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 22, n.3-4, p. 57-62, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/znacilnosti-nakljucnega-gibanja-delcev-nehomogene-snovi/>. Date accessed: 10 dec. 2023. 
doi:http://dx.doi.org/.
Grabec, I.
(1976).
Značilnosti naključnega gibanja delcev nehomogene snovi.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 22(3-4), 57-62.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Igor Grabec},
	title = {Značilnosti naključnega gibanja delcev nehomogene snovi},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {22},
	number = {3-4},
	year = {1976},
	keywords = {naključno gibanje delcev; nehomogena snov; },
	abstract = {Večina snovi, ki jih uporabljamo v tehniki, je heterogenih. Pogosto naletimo na primere, ko je heterogenost izbrane snovi posledica prisotnosti delcev druge snovi ali faze.},
	issn = {0039-2480},	pages = {57-62},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/znacilnosti-nakljucnega-gibanja-delcev-nehomogene-snovi/}
}
Grabec, I.
1976 July 22. Značilnosti naključnega gibanja delcev nehomogene snovi. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 22:3-4
%A Grabec, Igor 
%D 1976
%T Značilnosti naključnega gibanja delcev nehomogene snovi
%B 1976
%9 naključno gibanje delcev; nehomogena snov; 
%! Značilnosti naključnega gibanja delcev nehomogene snovi
%K naključno gibanje delcev; nehomogena snov; 
%X Večina snovi, ki jih uporabljamo v tehniki, je heterogenih. Pogosto naletimo na primere, ko je heterogenost izbrane snovi posledica prisotnosti delcev druge snovi ali faze.
%U https://www.sv-jme.eu/article/znacilnosti-nakljucnega-gibanja-delcev-nehomogene-snovi/
%0 Journal Article
%R 
%& 57
%P 6
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 22
%N 3-4
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Grabec, Igor.
"Značilnosti naključnega gibanja delcev nehomogene snovi." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 22.3-4 (1976): 57-62. Web. 10 Dec. 2023
TY - JOUR
AU - Grabec, Igor 
PY - 1976
TI - Značilnosti naključnega gibanja delcev nehomogene snovi
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - naključno gibanje delcev; nehomogena snov; 
N2 - Večina snovi, ki jih uporabljamo v tehniki, je heterogenih. Pogosto naletimo na primere, ko je heterogenost izbrane snovi posledica prisotnosti delcev druge snovi ali faze.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/znacilnosti-nakljucnega-gibanja-delcev-nehomogene-snovi/
@article{{}{.},
	author = {Grabec, I.},
	title = {Značilnosti naključnega gibanja delcev nehomogene snovi},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {22},
	number = {3-4},
	year = {1976},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/znacilnosti-nakljucnega-gibanja-delcev-nehomogene-snovi/}
}
TY - JOUR
AU - Grabec, Igor 
PY - 2017/07/04
TI - Značilnosti naključnega gibanja delcev nehomogene snovi
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 22, No 3-4 (1976): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - naključno gibanje delcev, nehomogena snov, 
N2 - Večina snovi, ki jih uporabljamo v tehniki, je heterogenih. Pogosto naletimo na primere, ko je heterogenost izbrane snovi posledica prisotnosti delcev druge snovi ali faze.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/znacilnosti-nakljucnega-gibanja-delcev-nehomogene-snovi/
Grabec, Igor"Značilnosti naključnega gibanja delcev nehomogene snovi" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 22 Number 3-4 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 22(1976)3-4, 57-62
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Večina snovi, ki jih uporabljamo v tehniki, je heterogenih. Pogosto naletimo na primere, ko je heterogenost izbrane snovi posledica prisotnosti delcev druge snovi ali faze.

naključno gibanje delcev; nehomogena snov;