Določitev strukturnega kota pri odrezavanju

732 Views
279 Downloads
Export citation: ABNT
MUREN, Hinko .
Določitev strukturnega kota pri odrezavanju. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 18, n.2, p. 43-44, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/dolocitev-strukturnega-kota-pri-odrezavanju/>. Date accessed: 05 jun. 2020. 
doi:http://dx.doi.org/.
Muren, H.
(1972).
Določitev strukturnega kota pri odrezavanju.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 18(2), 43-44.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Hinko Muren},
	title = {Določitev strukturnega kota pri odrezavanju},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {18},
	number = {2},
	year = {1972},
	keywords = {strukturni kot; odrezavanje; },
	abstract = {Pri tvorbi odrezka prihaja v strižni coni do velikih strižnih deformacij. Te so znatno večje kakor pri drugih deformacijskih procesih, pri katerih tudi prihaja do loma oziroma pretrganja zaradi striga. Proces striga pri prehodu materiala skozi strižno cono spremljajo raztezki kristalov; pri tem pa se smer raztezkov ne ujema s smerjo strižne cone. Smer, v katero se raztegnejo kristali, oklepa s strižno cono kot y (slika 1). Kronenberg navaja v svojem delu [1], da je strukturni kot v naslednji odvisnosti od raztezka.},
	issn = {0039-2480},	pages = {43-44},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/dolocitev-strukturnega-kota-pri-odrezavanju/}
}
Muren, H.
1972 July 18. Določitev strukturnega kota pri odrezavanju. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 18:2
%A Muren, Hinko 
%D 1972
%T Določitev strukturnega kota pri odrezavanju
%B 1972
%9 strukturni kot; odrezavanje; 
%! Določitev strukturnega kota pri odrezavanju
%K strukturni kot; odrezavanje; 
%X Pri tvorbi odrezka prihaja v strižni coni do velikih strižnih deformacij. Te so znatno večje kakor pri drugih deformacijskih procesih, pri katerih tudi prihaja do loma oziroma pretrganja zaradi striga. Proces striga pri prehodu materiala skozi strižno cono spremljajo raztezki kristalov; pri tem pa se smer raztezkov ne ujema s smerjo strižne cone. Smer, v katero se raztegnejo kristali, oklepa s strižno cono kot y (slika 1). Kronenberg navaja v svojem delu [1], da je strukturni kot v naslednji odvisnosti od raztezka.
%U https://www.sv-jme.eu/article/dolocitev-strukturnega-kota-pri-odrezavanju/
%0 Journal Article
%R 
%& 43
%P 2
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 18
%N 2
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Muren, Hinko.
"Določitev strukturnega kota pri odrezavanju." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 18.2 (1972): 43-44. Web. 05 Jun. 2020
TY - JOUR
AU - Muren, Hinko 
PY - 1972
TI - Določitev strukturnega kota pri odrezavanju
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - strukturni kot; odrezavanje; 
N2 - Pri tvorbi odrezka prihaja v strižni coni do velikih strižnih deformacij. Te so znatno večje kakor pri drugih deformacijskih procesih, pri katerih tudi prihaja do loma oziroma pretrganja zaradi striga. Proces striga pri prehodu materiala skozi strižno cono spremljajo raztezki kristalov; pri tem pa se smer raztezkov ne ujema s smerjo strižne cone. Smer, v katero se raztegnejo kristali, oklepa s strižno cono kot y (slika 1). Kronenberg navaja v svojem delu [1], da je strukturni kot v naslednji odvisnosti od raztezka.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/dolocitev-strukturnega-kota-pri-odrezavanju/
@article{{}{.},
	author = {Muren, H.},
	title = {Določitev strukturnega kota pri odrezavanju},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {18},
	number = {2},
	year = {1972},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/dolocitev-strukturnega-kota-pri-odrezavanju/}
}
TY - JOUR
AU - Muren, Hinko 
PY - 2017/07/04
TI - Določitev strukturnega kota pri odrezavanju
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 18, No 2 (1972): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - strukturni kot, odrezavanje, 
N2 - Pri tvorbi odrezka prihaja v strižni coni do velikih strižnih deformacij. Te so znatno večje kakor pri drugih deformacijskih procesih, pri katerih tudi prihaja do loma oziroma pretrganja zaradi striga. Proces striga pri prehodu materiala skozi strižno cono spremljajo raztezki kristalov; pri tem pa se smer raztezkov ne ujema s smerjo strižne cone. Smer, v katero se raztegnejo kristali, oklepa s strižno cono kot y (slika 1). Kronenberg navaja v svojem delu [1], da je strukturni kot v naslednji odvisnosti od raztezka.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/dolocitev-strukturnega-kota-pri-odrezavanju/
Muren, Hinko"Določitev strukturnega kota pri odrezavanju" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 18 Number 2 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 18(1972)2, 43-44

Pri tvorbi odrezka prihaja v strižni coni do velikih strižnih deformacij. Te so znatno večje kakor pri drugih deformacijskih procesih, pri katerih tudi prihaja do loma oziroma pretrganja zaradi striga. Proces striga pri prehodu materiala skozi strižno cono spremljajo raztezki kristalov; pri tem pa se smer raztezkov ne ujema s smerjo strižne cone. Smer, v katero se raztegnejo kristali, oklepa s strižno cono kot y (slika 1). Kronenberg navaja v svojem delu [1], da je strukturni kot v naslednji odvisnosti od raztezka.

strukturni kot; odrezavanje;