Enodimenzionalni model optičnega vzbujanja termoelastičnih valov

1736 Views
995 Downloads
Export citation: ABNT
MOŽINA, Janez ;DOVČ, Marjan .
Enodimenzionalni model optičnega vzbujanja termoelastičnih valov. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 41, n.1-2, p. 46-50, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/enodimenzionalni-model-opticnega-vzbujanja-termoelasticnih-valov-2/>. Date accessed: 17 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Možina, J., & Dovč, M.
(1995).
Enodimenzionalni model optičnega vzbujanja termoelastičnih valov.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 41(1-2), 46-50.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Janez Možina and Marjan Dovč},
	title = {Enodimenzionalni model optičnega vzbujanja termoelastičnih valov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {41},
	number = {1-2},
	year = {1995},
	keywords = {Enodimenzionalni model; optično vzbujanje; termoelastični valovi; },
	abstract = {Nastanek in širjenje termoelastičnih valov, ki spremljajo absorpcijo svetlobnih sunkov v izotropni trdni snovi, je teoretično opisan z enodimenzionalnim matematičnim modelom, ki temelji na sistemu enačb dinamične termoelastičnosti In upošteva eksaktne mehanske robne pogoje. Model smo rešili analitično In numerično ter primerjali rezultate. Iz splošne analitične rešitve modela smo izpeljali izraz za amplitudo pomika prve in druge mejne ploskve v odvisnosti od trajanja in jakosti svetlobnega sunka ter v odvisnosti od absorpcijskega koeficienta snovi.},
	issn = {0039-2480},	pages = {46-50},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/enodimenzionalni-model-opticnega-vzbujanja-termoelasticnih-valov-2/}
}
Možina, J.,Dovč, M.
1995 July 41. Enodimenzionalni model optičnega vzbujanja termoelastičnih valov. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 41:1-2
%A Možina, Janez 
%A Dovč, Marjan 
%D 1995
%T Enodimenzionalni model optičnega vzbujanja termoelastičnih valov
%B 1995
%9 Enodimenzionalni model; optično vzbujanje; termoelastični valovi; 
%! Enodimenzionalni model optičnega vzbujanja termoelastičnih valov
%K Enodimenzionalni model; optično vzbujanje; termoelastični valovi; 
%X Nastanek in širjenje termoelastičnih valov, ki spremljajo absorpcijo svetlobnih sunkov v izotropni trdni snovi, je teoretično opisan z enodimenzionalnim matematičnim modelom, ki temelji na sistemu enačb dinamične termoelastičnosti In upošteva eksaktne mehanske robne pogoje. Model smo rešili analitično In numerično ter primerjali rezultate. Iz splošne analitične rešitve modela smo izpeljali izraz za amplitudo pomika prve in druge mejne ploskve v odvisnosti od trajanja in jakosti svetlobnega sunka ter v odvisnosti od absorpcijskega koeficienta snovi.
%U https://www.sv-jme.eu/article/enodimenzionalni-model-opticnega-vzbujanja-termoelasticnih-valov-2/
%0 Journal Article
%R 
%& 46
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 41
%N 1-2
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Možina, Janez, & Marjan Dovč.
"Enodimenzionalni model optičnega vzbujanja termoelastičnih valov." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 41.1-2 (1995): 46-50. Web. 17 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Možina, Janez 
AU - Dovč, Marjan 
PY - 1995
TI - Enodimenzionalni model optičnega vzbujanja termoelastičnih valov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - Enodimenzionalni model; optično vzbujanje; termoelastični valovi; 
N2 - Nastanek in širjenje termoelastičnih valov, ki spremljajo absorpcijo svetlobnih sunkov v izotropni trdni snovi, je teoretično opisan z enodimenzionalnim matematičnim modelom, ki temelji na sistemu enačb dinamične termoelastičnosti In upošteva eksaktne mehanske robne pogoje. Model smo rešili analitično In numerično ter primerjali rezultate. Iz splošne analitične rešitve modela smo izpeljali izraz za amplitudo pomika prve in druge mejne ploskve v odvisnosti od trajanja in jakosti svetlobnega sunka ter v odvisnosti od absorpcijskega koeficienta snovi.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/enodimenzionalni-model-opticnega-vzbujanja-termoelasticnih-valov-2/
@article{{}{.},
	author = {Možina, J., Dovč, M.},
	title = {Enodimenzionalni model optičnega vzbujanja termoelastičnih valov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {41},
	number = {1-2},
	year = {1995},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/enodimenzionalni-model-opticnega-vzbujanja-termoelasticnih-valov-2/}
}
TY - JOUR
AU - Možina, Janez 
AU - Dovč, Marjan 
PY - 2017/07/05
TI - Enodimenzionalni model optičnega vzbujanja termoelastičnih valov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 41, No 1-2 (1995): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - Enodimenzionalni model, optično vzbujanje, termoelastični valovi, 
N2 - Nastanek in širjenje termoelastičnih valov, ki spremljajo absorpcijo svetlobnih sunkov v izotropni trdni snovi, je teoretično opisan z enodimenzionalnim matematičnim modelom, ki temelji na sistemu enačb dinamične termoelastičnosti In upošteva eksaktne mehanske robne pogoje. Model smo rešili analitično In numerično ter primerjali rezultate. Iz splošne analitične rešitve modela smo izpeljali izraz za amplitudo pomika prve in druge mejne ploskve v odvisnosti od trajanja in jakosti svetlobnega sunka ter v odvisnosti od absorpcijskega koeficienta snovi.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/enodimenzionalni-model-opticnega-vzbujanja-termoelasticnih-valov-2/
Možina, Janez, AND Dovč, Marjan.
"Enodimenzionalni model optičnega vzbujanja termoelastičnih valov" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 41 Number 1-2 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 41(1995)1-2, 46-50
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Nastanek in širjenje termoelastičnih valov, ki spremljajo absorpcijo svetlobnih sunkov v izotropni trdni snovi, je teoretično opisan z enodimenzionalnim matematičnim modelom, ki temelji na sistemu enačb dinamične termoelastičnosti In upošteva eksaktne mehanske robne pogoje. Model smo rešili analitično In numerično ter primerjali rezultate. Iz splošne analitične rešitve modela smo izpeljali izraz za amplitudo pomika prve in druge mejne ploskve v odvisnosti od trajanja in jakosti svetlobnega sunka ter v odvisnosti od absorpcijskega koeficienta snovi.

Enodimenzionalni model; optično vzbujanje; termoelastični valovi;