Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah

1661 Views
876 Downloads
Export citation: ABNT
MURŠIČ, Milan .
Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 14, n.4-5, p. 103-106, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/koncentracije-napetosti-okoli-lukenj-v-debelih-ploscah/>. Date accessed: 11 dec. 2023. 
doi:http://dx.doi.org/.
Muršič, M.
(1968).
Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 14(4-5), 103-106.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Milan Muršič},
	title = {Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {14},
	number = {4-5},
	year = {1968},
	keywords = {koncentracije napetosti; debele plošče; },
	abstract = {Znana je že vrsta natančnih ali izboljšanih teorijo debelih elastičnih izotropnih ploščah, ki upoštevajo vpliv prečnih tangencialnih napetosti na napetostno in deformacijsko stanje v plošči. Vsaka od njih odpravlja pomanjkljivosti dosedaj na splošno uporabljene klasične Kirchhoffove teorije tenkih plošč, ki postajajo tem očitnejše in tem bolj nedopustne z rastočim razmerjem debeline plošče nasproti njenim ostalim dimenzijam . Avtor [1, 2] je prikazal možnost za uporabo osnovnih elastostatičnih enačb za debele plošče A. C. STEVENSONA [3] v N. I. MUSKELISVILIJEVI metodi [4] reševanja ravninskih problemov s pomočjo funkcij kompleksne spremenljivke. Tako je razširil uporabnost te zelo učinkovite in razmeroma enostavne metode še na debele plošče. Prikazana teorija je natančna v polju plošče, medtem ko na njenih robovih kaže enake pomanjkljivosti kakor Kirchhoffova teorija tenkih plošč — na vsakem robu more zadoščati le dvema robnima pogojema. Vendar daje prikazana teorija pravilnejše rezultate kakor klasična, ker jo dopolnjuje z novimi členi. Ti so tipični za teorije debelih plošč, saj so odvisni od kvadrata razmerja debeline plošče nasproti njenim dimenzijam. V tem članku se omejujemo le na kratek opis dedukcije naše teorije in podajanje njenih najvažnejših enačb. Omejujemo se na obravnavanje plošč z neskonč­nim, enostavno sovisnim območjem (neskončna plošča z eno luknjo) in podajamo oba osnovna robna problema, ki sta izhodišče Muskelišvilijeve metode. Naposled prikazujem o dva načina reševanja drugega osnovnega robnega problema pri upogibu in torziji plošče z vpetim krožnim ali eliptičnim robom: reševanje s pomočjo potenčnih vrst in reševanje s pomočjo konformnega preslikavanja in Cauchyjevih integralov. Podajamo številčne rezultate za nekaj značilnih primerov in jih primerjamo z znanimi rezultati iz Kirchhoffove teorije tenkih plošč.},
	issn = {0039-2480},	pages = {103-106},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/koncentracije-napetosti-okoli-lukenj-v-debelih-ploscah/}
}
Muršič, M.
1968 June 14. Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 14:4-5
%A Muršič, Milan 
%D 1968
%T Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah
%B 1968
%9 koncentracije napetosti; debele plošče; 
%! Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah
%K koncentracije napetosti; debele plošče; 
%X Znana je že vrsta natančnih ali izboljšanih teorijo debelih elastičnih izotropnih ploščah, ki upoštevajo vpliv prečnih tangencialnih napetosti na napetostno in deformacijsko stanje v plošči. Vsaka od njih odpravlja pomanjkljivosti dosedaj na splošno uporabljene klasične Kirchhoffove teorije tenkih plošč, ki postajajo tem očitnejše in tem bolj nedopustne z rastočim razmerjem debeline plošče nasproti njenim ostalim dimenzijam . Avtor [1, 2] je prikazal možnost za uporabo osnovnih elastostatičnih enačb za debele plošče A. C. STEVENSONA [3] v N. I. MUSKELISVILIJEVI metodi [4] reševanja ravninskih problemov s pomočjo funkcij kompleksne spremenljivke. Tako je razširil uporabnost te zelo učinkovite in razmeroma enostavne metode še na debele plošče. Prikazana teorija je natančna v polju plošče, medtem ko na njenih robovih kaže enake pomanjkljivosti kakor Kirchhoffova teorija tenkih plošč — na vsakem robu more zadoščati le dvema robnima pogojema. Vendar daje prikazana teorija pravilnejše rezultate kakor klasična, ker jo dopolnjuje z novimi členi. Ti so tipični za teorije debelih plošč, saj so odvisni od kvadrata razmerja debeline plošče nasproti njenim dimenzijam. V tem članku se omejujemo le na kratek opis dedukcije naše teorije in podajanje njenih najvažnejših enačb. Omejujemo se na obravnavanje plošč z neskonč­nim, enostavno sovisnim območjem (neskončna plošča z eno luknjo) in podajamo oba osnovna robna problema, ki sta izhodišče Muskelišvilijeve metode. Naposled prikazujem o dva načina reševanja drugega osnovnega robnega problema pri upogibu in torziji plošče z vpetim krožnim ali eliptičnim robom: reševanje s pomočjo potenčnih vrst in reševanje s pomočjo konformnega preslikavanja in Cauchyjevih integralov. Podajamo številčne rezultate za nekaj značilnih primerov in jih primerjamo z znanimi rezultati iz Kirchhoffove teorije tenkih plošč.
%U https://www.sv-jme.eu/article/koncentracije-napetosti-okoli-lukenj-v-debelih-ploscah/
%0 Journal Article
%R 
%& 103
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 14
%N 4-5
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Muršič, Milan.
"Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 14.4-5 (1968): 103-106. Web. 11 Dec. 2023
TY - JOUR
AU - Muršič, Milan 
PY - 1968
TI - Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - koncentracije napetosti; debele plošče; 
N2 - Znana je že vrsta natančnih ali izboljšanih teorijo debelih elastičnih izotropnih ploščah, ki upoštevajo vpliv prečnih tangencialnih napetosti na napetostno in deformacijsko stanje v plošči. Vsaka od njih odpravlja pomanjkljivosti dosedaj na splošno uporabljene klasične Kirchhoffove teorije tenkih plošč, ki postajajo tem očitnejše in tem bolj nedopustne z rastočim razmerjem debeline plošče nasproti njenim ostalim dimenzijam . Avtor [1, 2] je prikazal možnost za uporabo osnovnih elastostatičnih enačb za debele plošče A. C. STEVENSONA [3] v N. I. MUSKELISVILIJEVI metodi [4] reševanja ravninskih problemov s pomočjo funkcij kompleksne spremenljivke. Tako je razširil uporabnost te zelo učinkovite in razmeroma enostavne metode še na debele plošče. Prikazana teorija je natančna v polju plošče, medtem ko na njenih robovih kaže enake pomanjkljivosti kakor Kirchhoffova teorija tenkih plošč — na vsakem robu more zadoščati le dvema robnima pogojema. Vendar daje prikazana teorija pravilnejše rezultate kakor klasična, ker jo dopolnjuje z novimi členi. Ti so tipični za teorije debelih plošč, saj so odvisni od kvadrata razmerja debeline plošče nasproti njenim dimenzijam. V tem članku se omejujemo le na kratek opis dedukcije naše teorije in podajanje njenih najvažnejših enačb. Omejujemo se na obravnavanje plošč z neskonč­nim, enostavno sovisnim območjem (neskončna plošča z eno luknjo) in podajamo oba osnovna robna problema, ki sta izhodišče Muskelišvilijeve metode. Naposled prikazujem o dva načina reševanja drugega osnovnega robnega problema pri upogibu in torziji plošče z vpetim krožnim ali eliptičnim robom: reševanje s pomočjo potenčnih vrst in reševanje s pomočjo konformnega preslikavanja in Cauchyjevih integralov. Podajamo številčne rezultate za nekaj značilnih primerov in jih primerjamo z znanimi rezultati iz Kirchhoffove teorije tenkih plošč.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/koncentracije-napetosti-okoli-lukenj-v-debelih-ploscah/
@article{{}{.},
	author = {Muršič, M.},
	title = {Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {14},
	number = {4-5},
	year = {1968},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/koncentracije-napetosti-okoli-lukenj-v-debelih-ploscah/}
}
TY - JOUR
AU - Muršič, Milan 
PY - 2017/06/30
TI - Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 14, No 4-5 (1968): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - koncentracije napetosti, debele plošče, 
N2 - Znana je že vrsta natančnih ali izboljšanih teorijo debelih elastičnih izotropnih ploščah, ki upoštevajo vpliv prečnih tangencialnih napetosti na napetostno in deformacijsko stanje v plošči. Vsaka od njih odpravlja pomanjkljivosti dosedaj na splošno uporabljene klasične Kirchhoffove teorije tenkih plošč, ki postajajo tem očitnejše in tem bolj nedopustne z rastočim razmerjem debeline plošče nasproti njenim ostalim dimenzijam . Avtor [1, 2] je prikazal možnost za uporabo osnovnih elastostatičnih enačb za debele plošče A. C. STEVENSONA [3] v N. I. MUSKELISVILIJEVI metodi [4] reševanja ravninskih problemov s pomočjo funkcij kompleksne spremenljivke. Tako je razširil uporabnost te zelo učinkovite in razmeroma enostavne metode še na debele plošče. Prikazana teorija je natančna v polju plošče, medtem ko na njenih robovih kaže enake pomanjkljivosti kakor Kirchhoffova teorija tenkih plošč — na vsakem robu more zadoščati le dvema robnima pogojema. Vendar daje prikazana teorija pravilnejše rezultate kakor klasična, ker jo dopolnjuje z novimi členi. Ti so tipični za teorije debelih plošč, saj so odvisni od kvadrata razmerja debeline plošče nasproti njenim dimenzijam. V tem članku se omejujemo le na kratek opis dedukcije naše teorije in podajanje njenih najvažnejših enačb. Omejujemo se na obravnavanje plošč z neskonč­nim, enostavno sovisnim območjem (neskončna plošča z eno luknjo) in podajamo oba osnovna robna problema, ki sta izhodišče Muskelišvilijeve metode. Naposled prikazujem o dva načina reševanja drugega osnovnega robnega problema pri upogibu in torziji plošče z vpetim krožnim ali eliptičnim robom: reševanje s pomočjo potenčnih vrst in reševanje s pomočjo konformnega preslikavanja in Cauchyjevih integralov. Podajamo številčne rezultate za nekaj značilnih primerov in jih primerjamo z znanimi rezultati iz Kirchhoffove teorije tenkih plošč.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/koncentracije-napetosti-okoli-lukenj-v-debelih-ploscah/
Muršič, Milan"Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 14 Number 4-5 (30 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 14(1968)4-5, 103-106
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Znana je že vrsta natančnih ali izboljšanih teorijo debelih elastičnih izotropnih ploščah, ki upoštevajo vpliv prečnih tangencialnih napetosti na napetostno in deformacijsko stanje v plošči. Vsaka od njih odpravlja pomanjkljivosti dosedaj na splošno uporabljene klasične Kirchhoffove teorije tenkih plošč, ki postajajo tem očitnejše in tem bolj nedopustne z rastočim razmerjem debeline plošče nasproti njenim ostalim dimenzijam . Avtor [1, 2] je prikazal možnost za uporabo osnovnih elastostatičnih enačb za debele plošče A. C. STEVENSONA [3] v N. I. MUSKELISVILIJEVI metodi [4] reševanja ravninskih problemov s pomočjo funkcij kompleksne spremenljivke. Tako je razširil uporabnost te zelo učinkovite in razmeroma enostavne metode še na debele plošče. Prikazana teorija je natančna v polju plošče, medtem ko na njenih robovih kaže enake pomanjkljivosti kakor Kirchhoffova teorija tenkih plošč — na vsakem robu more zadoščati le dvema robnima pogojema. Vendar daje prikazana teorija pravilnejše rezultate kakor klasična, ker jo dopolnjuje z novimi členi. Ti so tipični za teorije debelih plošč, saj so odvisni od kvadrata razmerja debeline plošče nasproti njenim dimenzijam. V tem članku se omejujemo le na kratek opis dedukcije naše teorije in podajanje njenih najvažnejših enačb. Omejujemo se na obravnavanje plošč z neskonč­nim, enostavno sovisnim območjem (neskončna plošča z eno luknjo) in podajamo oba osnovna robna problema, ki sta izhodišče Muskelišvilijeve metode. Naposled prikazujem o dva načina reševanja drugega osnovnega robnega problema pri upogibu in torziji plošče z vpetim krožnim ali eliptičnim robom: reševanje s pomočjo potenčnih vrst in reševanje s pomočjo konformnega preslikavanja in Cauchyjevih integralov. Podajamo številčne rezultate za nekaj značilnih primerov in jih primerjamo z znanimi rezultati iz Kirchhoffove teorije tenkih plošč.

koncentracije napetosti; debele plošče;