Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah

1173 Views
724 Downloads
Export citation: ABNT
MURŠIČ, Milan .
Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 14, n.4-5, p. 103-106, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/koncentracije-napetosti-okoli-lukenj-v-debelih-ploscah/>. Date accessed: 29 nov. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Muršič, M.
(1968).
Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 14(4-5), 103-106.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Milan Muršič},
	title = {Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {14},
	number = {4-5},
	year = {1968},
	keywords = {koncentracije napetosti; debele plošče; },
	abstract = {Znana je že vrsta natančnih ali izboljšanih teorijo debelih elastičnih izotropnih ploščah, ki upoštevajo vpliv prečnih tangencialnih napetosti na napetostno in deformacijsko stanje v plošči. Vsaka od njih odpravlja pomanjkljivosti dosedaj na splošno uporabljene klasične Kirchhoffove teorije tenkih plošč, ki postajajo tem očitnejše in tem bolj nedopustne z rastočim razmerjem debeline plošče nasproti njenim ostalim dimenzijam . Avtor [1, 2] je prikazal možnost za uporabo osnovnih elastostatičnih enačb za debele plošče A. C. STEVENSONA [3] v N. I. MUSKELISVILIJEVI metodi [4] reševanja ravninskih problemov s pomočjo funkcij kompleksne spremenljivke. Tako je razširil uporabnost te zelo učinkovite in razmeroma enostavne metode še na debele plošče. Prikazana teorija je natančna v polju plošče, medtem ko na njenih robovih kaže enake pomanjkljivosti kakor Kirchhoffova teorija tenkih plošč — na vsakem robu more zadoščati le dvema robnima pogojema. Vendar daje prikazana teorija pravilnejše rezultate kakor klasična, ker jo dopolnjuje z novimi členi. Ti so tipični za teorije debelih plošč, saj so odvisni od kvadrata razmerja debeline plošče nasproti njenim dimenzijam. V tem članku se omejujemo le na kratek opis dedukcije naše teorije in podajanje njenih najvažnejših enačb. Omejujemo se na obravnavanje plošč z neskonč­nim, enostavno sovisnim območjem (neskončna plošča z eno luknjo) in podajamo oba osnovna robna problema, ki sta izhodišče Muskelišvilijeve metode. Naposled prikazujem o dva načina reševanja drugega osnovnega robnega problema pri upogibu in torziji plošče z vpetim krožnim ali eliptičnim robom: reševanje s pomočjo potenčnih vrst in reševanje s pomočjo konformnega preslikavanja in Cauchyjevih integralov. Podajamo številčne rezultate za nekaj značilnih primerov in jih primerjamo z znanimi rezultati iz Kirchhoffove teorije tenkih plošč.},
	issn = {0039-2480},	pages = {103-106},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/koncentracije-napetosti-okoli-lukenj-v-debelih-ploscah/}
}
Muršič, M.
1968 June 14. Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 14:4-5
%A Muršič, Milan 
%D 1968
%T Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah
%B 1968
%9 koncentracije napetosti; debele plošče; 
%! Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah
%K koncentracije napetosti; debele plošče; 
%X Znana je že vrsta natančnih ali izboljšanih teorijo debelih elastičnih izotropnih ploščah, ki upoštevajo vpliv prečnih tangencialnih napetosti na napetostno in deformacijsko stanje v plošči. Vsaka od njih odpravlja pomanjkljivosti dosedaj na splošno uporabljene klasične Kirchhoffove teorije tenkih plošč, ki postajajo tem očitnejše in tem bolj nedopustne z rastočim razmerjem debeline plošče nasproti njenim ostalim dimenzijam . Avtor [1, 2] je prikazal možnost za uporabo osnovnih elastostatičnih enačb za debele plošče A. C. STEVENSONA [3] v N. I. MUSKELISVILIJEVI metodi [4] reševanja ravninskih problemov s pomočjo funkcij kompleksne spremenljivke. Tako je razširil uporabnost te zelo učinkovite in razmeroma enostavne metode še na debele plošče. Prikazana teorija je natančna v polju plošče, medtem ko na njenih robovih kaže enake pomanjkljivosti kakor Kirchhoffova teorija tenkih plošč — na vsakem robu more zadoščati le dvema robnima pogojema. Vendar daje prikazana teorija pravilnejše rezultate kakor klasična, ker jo dopolnjuje z novimi členi. Ti so tipični za teorije debelih plošč, saj so odvisni od kvadrata razmerja debeline plošče nasproti njenim dimenzijam. V tem članku se omejujemo le na kratek opis dedukcije naše teorije in podajanje njenih najvažnejših enačb. Omejujemo se na obravnavanje plošč z neskonč­nim, enostavno sovisnim območjem (neskončna plošča z eno luknjo) in podajamo oba osnovna robna problema, ki sta izhodišče Muskelišvilijeve metode. Naposled prikazujem o dva načina reševanja drugega osnovnega robnega problema pri upogibu in torziji plošče z vpetim krožnim ali eliptičnim robom: reševanje s pomočjo potenčnih vrst in reševanje s pomočjo konformnega preslikavanja in Cauchyjevih integralov. Podajamo številčne rezultate za nekaj značilnih primerov in jih primerjamo z znanimi rezultati iz Kirchhoffove teorije tenkih plošč.
%U https://www.sv-jme.eu/article/koncentracije-napetosti-okoli-lukenj-v-debelih-ploscah/
%0 Journal Article
%R 
%& 103
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 14
%N 4-5
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Muršič, Milan.
"Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 14.4-5 (1968): 103-106. Web. 29 Nov. 2021
TY - JOUR
AU - Muršič, Milan 
PY - 1968
TI - Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - koncentracije napetosti; debele plošče; 
N2 - Znana je že vrsta natančnih ali izboljšanih teorijo debelih elastičnih izotropnih ploščah, ki upoštevajo vpliv prečnih tangencialnih napetosti na napetostno in deformacijsko stanje v plošči. Vsaka od njih odpravlja pomanjkljivosti dosedaj na splošno uporabljene klasične Kirchhoffove teorije tenkih plošč, ki postajajo tem očitnejše in tem bolj nedopustne z rastočim razmerjem debeline plošče nasproti njenim ostalim dimenzijam . Avtor [1, 2] je prikazal možnost za uporabo osnovnih elastostatičnih enačb za debele plošče A. C. STEVENSONA [3] v N. I. MUSKELISVILIJEVI metodi [4] reševanja ravninskih problemov s pomočjo funkcij kompleksne spremenljivke. Tako je razširil uporabnost te zelo učinkovite in razmeroma enostavne metode še na debele plošče. Prikazana teorija je natančna v polju plošče, medtem ko na njenih robovih kaže enake pomanjkljivosti kakor Kirchhoffova teorija tenkih plošč — na vsakem robu more zadoščati le dvema robnima pogojema. Vendar daje prikazana teorija pravilnejše rezultate kakor klasična, ker jo dopolnjuje z novimi členi. Ti so tipični za teorije debelih plošč, saj so odvisni od kvadrata razmerja debeline plošče nasproti njenim dimenzijam. V tem članku se omejujemo le na kratek opis dedukcije naše teorije in podajanje njenih najvažnejših enačb. Omejujemo se na obravnavanje plošč z neskonč­nim, enostavno sovisnim območjem (neskončna plošča z eno luknjo) in podajamo oba osnovna robna problema, ki sta izhodišče Muskelišvilijeve metode. Naposled prikazujem o dva načina reševanja drugega osnovnega robnega problema pri upogibu in torziji plošče z vpetim krožnim ali eliptičnim robom: reševanje s pomočjo potenčnih vrst in reševanje s pomočjo konformnega preslikavanja in Cauchyjevih integralov. Podajamo številčne rezultate za nekaj značilnih primerov in jih primerjamo z znanimi rezultati iz Kirchhoffove teorije tenkih plošč.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/koncentracije-napetosti-okoli-lukenj-v-debelih-ploscah/
@article{{}{.},
	author = {Muršič, M.},
	title = {Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {14},
	number = {4-5},
	year = {1968},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/koncentracije-napetosti-okoli-lukenj-v-debelih-ploscah/}
}
TY - JOUR
AU - Muršič, Milan 
PY - 2017/06/30
TI - Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 14, No 4-5 (1968): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - koncentracije napetosti, debele plošče, 
N2 - Znana je že vrsta natančnih ali izboljšanih teorijo debelih elastičnih izotropnih ploščah, ki upoštevajo vpliv prečnih tangencialnih napetosti na napetostno in deformacijsko stanje v plošči. Vsaka od njih odpravlja pomanjkljivosti dosedaj na splošno uporabljene klasične Kirchhoffove teorije tenkih plošč, ki postajajo tem očitnejše in tem bolj nedopustne z rastočim razmerjem debeline plošče nasproti njenim ostalim dimenzijam . Avtor [1, 2] je prikazal možnost za uporabo osnovnih elastostatičnih enačb za debele plošče A. C. STEVENSONA [3] v N. I. MUSKELISVILIJEVI metodi [4] reševanja ravninskih problemov s pomočjo funkcij kompleksne spremenljivke. Tako je razširil uporabnost te zelo učinkovite in razmeroma enostavne metode še na debele plošče. Prikazana teorija je natančna v polju plošče, medtem ko na njenih robovih kaže enake pomanjkljivosti kakor Kirchhoffova teorija tenkih plošč — na vsakem robu more zadoščati le dvema robnima pogojema. Vendar daje prikazana teorija pravilnejše rezultate kakor klasična, ker jo dopolnjuje z novimi členi. Ti so tipični za teorije debelih plošč, saj so odvisni od kvadrata razmerja debeline plošče nasproti njenim dimenzijam. V tem članku se omejujemo le na kratek opis dedukcije naše teorije in podajanje njenih najvažnejših enačb. Omejujemo se na obravnavanje plošč z neskonč­nim, enostavno sovisnim območjem (neskončna plošča z eno luknjo) in podajamo oba osnovna robna problema, ki sta izhodišče Muskelišvilijeve metode. Naposled prikazujem o dva načina reševanja drugega osnovnega robnega problema pri upogibu in torziji plošče z vpetim krožnim ali eliptičnim robom: reševanje s pomočjo potenčnih vrst in reševanje s pomočjo konformnega preslikavanja in Cauchyjevih integralov. Podajamo številčne rezultate za nekaj značilnih primerov in jih primerjamo z znanimi rezultati iz Kirchhoffove teorije tenkih plošč.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/koncentracije-napetosti-okoli-lukenj-v-debelih-ploscah/
Muršič, Milan"Koncentracije napetosti okoli lukenj v debelih ploščah" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 14 Number 4-5 (30 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 14(1968)4-5, 103-106

Znana je že vrsta natančnih ali izboljšanih teorijo debelih elastičnih izotropnih ploščah, ki upoštevajo vpliv prečnih tangencialnih napetosti na napetostno in deformacijsko stanje v plošči. Vsaka od njih odpravlja pomanjkljivosti dosedaj na splošno uporabljene klasične Kirchhoffove teorije tenkih plošč, ki postajajo tem očitnejše in tem bolj nedopustne z rastočim razmerjem debeline plošče nasproti njenim ostalim dimenzijam . Avtor [1, 2] je prikazal možnost za uporabo osnovnih elastostatičnih enačb za debele plošče A. C. STEVENSONA [3] v N. I. MUSKELISVILIJEVI metodi [4] reševanja ravninskih problemov s pomočjo funkcij kompleksne spremenljivke. Tako je razširil uporabnost te zelo učinkovite in razmeroma enostavne metode še na debele plošče. Prikazana teorija je natančna v polju plošče, medtem ko na njenih robovih kaže enake pomanjkljivosti kakor Kirchhoffova teorija tenkih plošč — na vsakem robu more zadoščati le dvema robnima pogojema. Vendar daje prikazana teorija pravilnejše rezultate kakor klasična, ker jo dopolnjuje z novimi členi. Ti so tipični za teorije debelih plošč, saj so odvisni od kvadrata razmerja debeline plošče nasproti njenim dimenzijam. V tem članku se omejujemo le na kratek opis dedukcije naše teorije in podajanje njenih najvažnejših enačb. Omejujemo se na obravnavanje plošč z neskonč­nim, enostavno sovisnim območjem (neskončna plošča z eno luknjo) in podajamo oba osnovna robna problema, ki sta izhodišče Muskelišvilijeve metode. Naposled prikazujem o dva načina reševanja drugega osnovnega robnega problema pri upogibu in torziji plošče z vpetim krožnim ali eliptičnim robom: reševanje s pomočjo potenčnih vrst in reševanje s pomočjo konformnega preslikavanja in Cauchyjevih integralov. Podajamo številčne rezultate za nekaj značilnih primerov in jih primerjamo z znanimi rezultati iz Kirchhoffove teorije tenkih plošč.

koncentracije napetosti; debele plošče;