Nekatere zakonitosti plastičnega tečenja anizotropnih stisljivih kovin

1740 Views
1185 Downloads
Export citation: ABNT
LEŠ, Peter .
Nekatere zakonitosti plastičnega tečenja anizotropnih stisljivih kovin. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 29, n.10-12, p. 208-210, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/nekatere-zakonitosti-plasticnega-tecenja-anizotropnih-stisljivih-kovin/>. Date accessed: 22 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Leš, P.
(1983).
Nekatere zakonitosti plastičnega tečenja anizotropnih stisljivih kovin.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 29(10-12), 208-210.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Peter Leš},
	title = {Nekatere zakonitosti plastičnega tečenja anizotropnih stisljivih kovin},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {29},
	number = {10-12},
	year = {1983},
	keywords = {plastično; tečenje; anizotropne kovine; stisljive kovine; },
	abstract = {V novejšem času, še posebej med drugo svetovno vojno in po njej, so izdelovalci začeli izdelovati izdelke iz kovinskega prahu, s čimer je metalurgija dozorela v novo tehnično in ekonomsko zelo pomembno tehnologijo.},
	issn = {0039-2480},	pages = {208-210},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/nekatere-zakonitosti-plasticnega-tecenja-anizotropnih-stisljivih-kovin/}
}
Leš, P.
1983 July 29. Nekatere zakonitosti plastičnega tečenja anizotropnih stisljivih kovin. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 29:10-12
%A Leš, Peter 
%D 1983
%T Nekatere zakonitosti plastičnega tečenja anizotropnih stisljivih kovin
%B 1983
%9 plastično; tečenje; anizotropne kovine; stisljive kovine; 
%! Nekatere zakonitosti plastičnega tečenja anizotropnih stisljivih kovin
%K plastično; tečenje; anizotropne kovine; stisljive kovine; 
%X V novejšem času, še posebej med drugo svetovno vojno in po njej, so izdelovalci začeli izdelovati izdelke iz kovinskega prahu, s čimer je metalurgija dozorela v novo tehnično in ekonomsko zelo pomembno tehnologijo.
%U https://www.sv-jme.eu/article/nekatere-zakonitosti-plasticnega-tecenja-anizotropnih-stisljivih-kovin/
%0 Journal Article
%R 
%& 208
%P 3
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 29
%N 10-12
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Leš, Peter.
"Nekatere zakonitosti plastičnega tečenja anizotropnih stisljivih kovin." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 29.10-12 (1983): 208-210. Web. 22 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Leš, Peter 
PY - 1983
TI - Nekatere zakonitosti plastičnega tečenja anizotropnih stisljivih kovin
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - plastično; tečenje; anizotropne kovine; stisljive kovine; 
N2 - V novejšem času, še posebej med drugo svetovno vojno in po njej, so izdelovalci začeli izdelovati izdelke iz kovinskega prahu, s čimer je metalurgija dozorela v novo tehnično in ekonomsko zelo pomembno tehnologijo.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/nekatere-zakonitosti-plasticnega-tecenja-anizotropnih-stisljivih-kovin/
@article{{}{.},
	author = {Leš, P.},
	title = {Nekatere zakonitosti plastičnega tečenja anizotropnih stisljivih kovin},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {29},
	number = {10-12},
	year = {1983},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/nekatere-zakonitosti-plasticnega-tecenja-anizotropnih-stisljivih-kovin/}
}
TY - JOUR
AU - Leš, Peter 
PY - 2017/07/05
TI - Nekatere zakonitosti plastičnega tečenja anizotropnih stisljivih kovin
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 29, No 10-12 (1983): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - plastično, tečenje, anizotropne kovine, stisljive kovine, 
N2 - V novejšem času, še posebej med drugo svetovno vojno in po njej, so izdelovalci začeli izdelovati izdelke iz kovinskega prahu, s čimer je metalurgija dozorela v novo tehnično in ekonomsko zelo pomembno tehnologijo.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/nekatere-zakonitosti-plasticnega-tecenja-anizotropnih-stisljivih-kovin/
Leš, Peter"Nekatere zakonitosti plastičnega tečenja anizotropnih stisljivih kovin" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 29 Number 10-12 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Visoka tehniška šola Maribor, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29(1983)10-12, 208-210
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

V novejšem času, še posebej med drugo svetovno vojno in po njej, so izdelovalci začeli izdelovati izdelke iz kovinskega prahu, s čimer je metalurgija dozorela v novo tehnično in ekonomsko zelo pomembno tehnologijo.

plastično; tečenje; anizotropne kovine; stisljive kovine;