Nestabilno obratovanje rotorjev

1381 Views
865 Downloads
Export citation: ABNT
KUHELJ, Anton .
Nestabilno obratovanje rotorjev. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 20, n.1, p. 2-8, november 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/nestabilno-obratovanje-rotorjev/>. Date accessed: 06 dec. 2022. 
doi:http://dx.doi.org/.
Kuhelj, A.
(1974).
Nestabilno obratovanje rotorjev.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 20(1), 2-8.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Anton Kuhelj},
	title = {Nestabilno obratovanje rotorjev},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {20},
	number = {1},
	year = {1974},
	keywords = {rotor; nestabilno obratovanje; },
	abstract = {V članku je obravnavano nestabilno gibanje vodoravnih rotorjev, kadar hitrost opletanja gredi ni enaka njeni vrtilni hitrosti. Kot mogoča vzroka za nestabilnost sta upoštevana notranje trenje v sistemu in drsni ležaj s hidrodinamičnim mazanjem. Po ustreznem fizikalnem modelu so izpeljane gibalne enačbe, iz katerih je mogoče izračunati mejo stabilnosti, to je tisto vrtilno hitrost, nad katero postane gibanje rotorja nestabilno. Izdelan program za elektronski računalnik omogoča izračun kritične hitrosti, meje stabilnosti in vrtilne hitrosti, s katero gred opleta v nestabilnem področju, za sistem s poljubnim številom masnih točk. Meja stabilnosti v odvisnosti od raznih lastnosti sistema je prikazana grafično z ustreznimi diagrami.},
	issn = {0039-2480},	pages = {2-8},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/nestabilno-obratovanje-rotorjev/}
}
Kuhelj, A.
1974 November 20. Nestabilno obratovanje rotorjev. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 20:1
%A Kuhelj, Anton 
%D 1974
%T Nestabilno obratovanje rotorjev
%B 1974
%9 rotor; nestabilno obratovanje; 
%! Nestabilno obratovanje rotorjev
%K rotor; nestabilno obratovanje; 
%X V članku je obravnavano nestabilno gibanje vodoravnih rotorjev, kadar hitrost opletanja gredi ni enaka njeni vrtilni hitrosti. Kot mogoča vzroka za nestabilnost sta upoštevana notranje trenje v sistemu in drsni ležaj s hidrodinamičnim mazanjem. Po ustreznem fizikalnem modelu so izpeljane gibalne enačbe, iz katerih je mogoče izračunati mejo stabilnosti, to je tisto vrtilno hitrost, nad katero postane gibanje rotorja nestabilno. Izdelan program za elektronski računalnik omogoča izračun kritične hitrosti, meje stabilnosti in vrtilne hitrosti, s katero gred opleta v nestabilnem področju, za sistem s poljubnim številom masnih točk. Meja stabilnosti v odvisnosti od raznih lastnosti sistema je prikazana grafično z ustreznimi diagrami.
%U https://www.sv-jme.eu/article/nestabilno-obratovanje-rotorjev/
%0 Journal Article
%R 
%& 2
%P 7
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 20
%N 1
%@ 0039-2480
%8 2017-11-02
%7 2017-11-02
Kuhelj, Anton.
"Nestabilno obratovanje rotorjev." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 20.1 (1974): 2-8. Web. 06 Dec. 2022
TY - JOUR
AU - Kuhelj, Anton 
PY - 1974
TI - Nestabilno obratovanje rotorjev
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - rotor; nestabilno obratovanje; 
N2 - V članku je obravnavano nestabilno gibanje vodoravnih rotorjev, kadar hitrost opletanja gredi ni enaka njeni vrtilni hitrosti. Kot mogoča vzroka za nestabilnost sta upoštevana notranje trenje v sistemu in drsni ležaj s hidrodinamičnim mazanjem. Po ustreznem fizikalnem modelu so izpeljane gibalne enačbe, iz katerih je mogoče izračunati mejo stabilnosti, to je tisto vrtilno hitrost, nad katero postane gibanje rotorja nestabilno. Izdelan program za elektronski računalnik omogoča izračun kritične hitrosti, meje stabilnosti in vrtilne hitrosti, s katero gred opleta v nestabilnem področju, za sistem s poljubnim številom masnih točk. Meja stabilnosti v odvisnosti od raznih lastnosti sistema je prikazana grafično z ustreznimi diagrami.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/nestabilno-obratovanje-rotorjev/
@article{{}{.},
	author = {Kuhelj, A.},
	title = {Nestabilno obratovanje rotorjev},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {20},
	number = {1},
	year = {1974},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/nestabilno-obratovanje-rotorjev/}
}
TY - JOUR
AU - Kuhelj, Anton 
PY - 2017/11/02
TI - Nestabilno obratovanje rotorjev
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 20, No 1 (1974): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - rotor, nestabilno obratovanje, 
N2 - V članku je obravnavano nestabilno gibanje vodoravnih rotorjev, kadar hitrost opletanja gredi ni enaka njeni vrtilni hitrosti. Kot mogoča vzroka za nestabilnost sta upoštevana notranje trenje v sistemu in drsni ležaj s hidrodinamičnim mazanjem. Po ustreznem fizikalnem modelu so izpeljane gibalne enačbe, iz katerih je mogoče izračunati mejo stabilnosti, to je tisto vrtilno hitrost, nad katero postane gibanje rotorja nestabilno. Izdelan program za elektronski računalnik omogoča izračun kritične hitrosti, meje stabilnosti in vrtilne hitrosti, s katero gred opleta v nestabilnem področju, za sistem s poljubnim številom masnih točk. Meja stabilnosti v odvisnosti od raznih lastnosti sistema je prikazana grafično z ustreznimi diagrami.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/nestabilno-obratovanje-rotorjev/
Kuhelj, Anton"Nestabilno obratovanje rotorjev" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 20 Number 1 (02 November 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 20(1974)1, 2-8
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

V članku je obravnavano nestabilno gibanje vodoravnih rotorjev, kadar hitrost opletanja gredi ni enaka njeni vrtilni hitrosti. Kot mogoča vzroka za nestabilnost sta upoštevana notranje trenje v sistemu in drsni ležaj s hidrodinamičnim mazanjem. Po ustreznem fizikalnem modelu so izpeljane gibalne enačbe, iz katerih je mogoče izračunati mejo stabilnosti, to je tisto vrtilno hitrost, nad katero postane gibanje rotorja nestabilno. Izdelan program za elektronski računalnik omogoča izračun kritične hitrosti, meje stabilnosti in vrtilne hitrosti, s katero gred opleta v nestabilnem področju, za sistem s poljubnim številom masnih točk. Meja stabilnosti v odvisnosti od raznih lastnosti sistema je prikazana grafično z ustreznimi diagrami.

rotor; nestabilno obratovanje;