O enotah za temperaturo

1633 Views
895 Downloads
Export citation: ABNT
KRAUT, Bojan .
O enotah za temperaturo. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 5, n.1, p. 2-5, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/o-enotah-za-temperaturo/>. Date accessed: 13 apr. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Kraut, B.
(1959).
O enotah za temperaturo.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 5(1), 2-5.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Bojan Kraut},
	title = {O enotah za temperaturo},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {5},
	number = {1},
	year = {1959},
	keywords = {enote; temperatura; },
	abstract = {Na 10. generalni konferenci za mere in uteži v Parizu leta 1954 sta bili sprejeti — k osnovnim enotam merskega sistema MKSA: metru, sekundi, kilogramu in amperu — kot peta in šesta osnovna enota »praktičnega sistema mer« tudi še enota za temperaturo : Kelvinova stopinja [°K] in enota za svetlobno jakost: kandela [cd].},
	issn = {0039-2480},	pages = {2-5},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/o-enotah-za-temperaturo/}
}
Kraut, B.
1959 June 5. O enotah za temperaturo. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 5:1
%A Kraut, Bojan 
%D 1959
%T O enotah za temperaturo
%B 1959
%9 enote; temperatura; 
%! O enotah za temperaturo
%K enote; temperatura; 
%X Na 10. generalni konferenci za mere in uteži v Parizu leta 1954 sta bili sprejeti — k osnovnim enotam merskega sistema MKSA: metru, sekundi, kilogramu in amperu — kot peta in šesta osnovna enota »praktičnega sistema mer« tudi še enota za temperaturo : Kelvinova stopinja [°K] in enota za svetlobno jakost: kandela [cd].
%U https://www.sv-jme.eu/article/o-enotah-za-temperaturo/
%0 Journal Article
%R 
%& 2
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 5
%N 1
%@ 0039-2480
%8 2017-06-29
%7 2017-06-29
Kraut, Bojan.
"O enotah za temperaturo." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 5.1 (1959): 2-5. Web. 13 Apr. 2024
TY - JOUR
AU - Kraut, Bojan 
PY - 1959
TI - O enotah za temperaturo
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - enote; temperatura; 
N2 - Na 10. generalni konferenci za mere in uteži v Parizu leta 1954 sta bili sprejeti — k osnovnim enotam merskega sistema MKSA: metru, sekundi, kilogramu in amperu — kot peta in šesta osnovna enota »praktičnega sistema mer« tudi še enota za temperaturo : Kelvinova stopinja [°K] in enota za svetlobno jakost: kandela [cd].
UR - https://www.sv-jme.eu/article/o-enotah-za-temperaturo/
@article{{}{.},
	author = {Kraut, B.},
	title = {O enotah za temperaturo},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {5},
	number = {1},
	year = {1959},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/o-enotah-za-temperaturo/}
}
TY - JOUR
AU - Kraut, Bojan 
PY - 2017/06/29
TI - O enotah za temperaturo
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 5, No 1 (1959): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - enote, temperatura, 
N2 - Na 10. generalni konferenci za mere in uteži v Parizu leta 1954 sta bili sprejeti — k osnovnim enotam merskega sistema MKSA: metru, sekundi, kilogramu in amperu — kot peta in šesta osnovna enota »praktičnega sistema mer« tudi še enota za temperaturo : Kelvinova stopinja [°K] in enota za svetlobno jakost: kandela [cd].
UR - https://www.sv-jme.eu/article/o-enotah-za-temperaturo/
Kraut, Bojan"O enotah za temperaturo" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 5 Number 1 (29 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehništvo in strojništvo, Oddelek za strojništvo

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 5(1959)1, 2-5
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Na 10. generalni konferenci za mere in uteži v Parizu leta 1954 sta bili sprejeti — k osnovnim enotam merskega sistema MKSA: metru, sekundi, kilogramu in amperu — kot peta in šesta osnovna enota »praktičnega sistema mer« tudi še enota za temperaturo : Kelvinova stopinja [°K] in enota za svetlobno jakost: kandela [cd].

enote; temperatura;