Planiranje z mrežastimi diagrami

1126 Views
849 Downloads
Export citation: ABNT
SELJAK, Zoran .
Planiranje z mrežastimi diagrami. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 9, n.4-5, p. 116-120, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/planiranje-z-mrezastimi-diagrami/>. Date accessed: 20 jun. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Seljak, Z.
(1963).
Planiranje z mrežastimi diagrami.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 9(4-5), 116-120.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Zoran Seljak},
	title = {Planiranje z mrežastimi diagrami},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {9},
	number = {4-5},
	year = {1963},
	keywords = {mrežasti diagrami; },
	abstract = {Zaradi stalnega razraščanja projektov in programov v modernem poslovnem življenju so bila podjetja in velike ustanove primorane začeti uporabljati znanstvene  metode za planiranje in izvajanje teh projektov. Znanstvena oziroma proizvodna analiza (Operational Research) je precej splošen pojav v praksi modernega vodenja proizvodnje. Tako se je porajala cela vrsta uspešnih metod za reševanje problemov organizacije in upravljanja proizvodnje.},
	issn = {0039-2480},	pages = {116-120},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/planiranje-z-mrezastimi-diagrami/}
}
Seljak, Z.
1963 June 9. Planiranje z mrežastimi diagrami. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 9:4-5
%A Seljak, Zoran 
%D 1963
%T Planiranje z mrežastimi diagrami
%B 1963
%9 mrežasti diagrami; 
%! Planiranje z mrežastimi diagrami
%K mrežasti diagrami; 
%X Zaradi stalnega razraščanja projektov in programov v modernem poslovnem življenju so bila podjetja in velike ustanove primorane začeti uporabljati znanstvene  metode za planiranje in izvajanje teh projektov. Znanstvena oziroma proizvodna analiza (Operational Research) je precej splošen pojav v praksi modernega vodenja proizvodnje. Tako se je porajala cela vrsta uspešnih metod za reševanje problemov organizacije in upravljanja proizvodnje.
%U https://www.sv-jme.eu/article/planiranje-z-mrezastimi-diagrami/
%0 Journal Article
%R 
%& 116
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 9
%N 4-5
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Seljak, Zoran.
"Planiranje z mrežastimi diagrami." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 9.4-5 (1963): 116-120. Web. 20 Jun. 2021
TY - JOUR
AU - Seljak, Zoran 
PY - 1963
TI - Planiranje z mrežastimi diagrami
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - mrežasti diagrami; 
N2 - Zaradi stalnega razraščanja projektov in programov v modernem poslovnem življenju so bila podjetja in velike ustanove primorane začeti uporabljati znanstvene  metode za planiranje in izvajanje teh projektov. Znanstvena oziroma proizvodna analiza (Operational Research) je precej splošen pojav v praksi modernega vodenja proizvodnje. Tako se je porajala cela vrsta uspešnih metod za reševanje problemov organizacije in upravljanja proizvodnje.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/planiranje-z-mrezastimi-diagrami/
@article{{}{.},
	author = {Seljak, Z.},
	title = {Planiranje z mrežastimi diagrami},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {9},
	number = {4-5},
	year = {1963},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/planiranje-z-mrezastimi-diagrami/}
}
TY - JOUR
AU - Seljak, Zoran 
PY - 2017/06/30
TI - Planiranje z mrežastimi diagrami
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 9, No 4-5 (1963): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - mrežasti diagrami, 
N2 - Zaradi stalnega razraščanja projektov in programov v modernem poslovnem življenju so bila podjetja in velike ustanove primorane začeti uporabljati znanstvene  metode za planiranje in izvajanje teh projektov. Znanstvena oziroma proizvodna analiza (Operational Research) je precej splošen pojav v praksi modernega vodenja proizvodnje. Tako se je porajala cela vrsta uspešnih metod za reševanje problemov organizacije in upravljanja proizvodnje.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/planiranje-z-mrezastimi-diagrami/
Seljak, Zoran"Planiranje z mrežastimi diagrami" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 9 Number 4-5 (30 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 9(1963)4-5, 116-120

Zaradi stalnega razraščanja projektov in programov v modernem poslovnem življenju so bila podjetja in velike ustanove primorane začeti uporabljati znanstvene  metode za planiranje in izvajanje teh projektov. Znanstvena oziroma proizvodna analiza (Operational Research) je precej splošen pojav v praksi modernega vodenja proizvodnje. Tako se je porajala cela vrsta uspešnih metod za reševanje problemov organizacije in upravljanja proizvodnje.

mrežasti diagrami;