Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive

1216 Views
765 Downloads
Export citation: ABNT
KRUŠIČ, Bogdan .
Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 31, n.9-10, p. 211-214, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/stevensov-model-upogiba-ravne-homogene-plosce-in-njegove-posplostive/>. Date accessed: 30 jun. 2022. 
doi:http://dx.doi.org/.
Krušič, B.
(1985).
Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 31(9-10), 211-214.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Bogdan Krušič},
	title = {Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {31},
	number = {9-10},
	year = {1985},
	keywords = {ravna homogena plošča; upogibanje; Stevensov model; },
	abstract = {Prvotna teorija upogiba plošče je dobila svojo dokončno obliko in utemeljitev sredi prejšnjega stoletja in je znana pod imenom Kirchhoffova teorija upogiba, ki sloni na znanih fizikalnih pred postavkah, zato velja v matematičnem pomenu le aproksimativno.},
	issn = {0039-2480},	pages = {211-214},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/stevensov-model-upogiba-ravne-homogene-plosce-in-njegove-posplostive/}
}
Krušič, B.
1985 July 31. Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 31:9-10
%A Krušič, Bogdan 
%D 1985
%T Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive
%B 1985
%9 ravna homogena plošča; upogibanje; Stevensov model; 
%! Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive
%K ravna homogena plošča; upogibanje; Stevensov model; 
%X Prvotna teorija upogiba plošče je dobila svojo dokončno obliko in utemeljitev sredi prejšnjega stoletja in je znana pod imenom Kirchhoffova teorija upogiba, ki sloni na znanih fizikalnih pred postavkah, zato velja v matematičnem pomenu le aproksimativno.
%U https://www.sv-jme.eu/article/stevensov-model-upogiba-ravne-homogene-plosce-in-njegove-posplostive/
%0 Journal Article
%R 
%& 211
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 31
%N 9-10
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Krušič, Bogdan.
"Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 31.9-10 (1985): 211-214. Web. 30 Jun. 2022
TY - JOUR
AU - Krušič, Bogdan 
PY - 1985
TI - Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - ravna homogena plošča; upogibanje; Stevensov model; 
N2 - Prvotna teorija upogiba plošče je dobila svojo dokončno obliko in utemeljitev sredi prejšnjega stoletja in je znana pod imenom Kirchhoffova teorija upogiba, ki sloni na znanih fizikalnih pred postavkah, zato velja v matematičnem pomenu le aproksimativno.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/stevensov-model-upogiba-ravne-homogene-plosce-in-njegove-posplostive/
@article{{}{.},
	author = {Krušič, B.},
	title = {Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {31},
	number = {9-10},
	year = {1985},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/stevensov-model-upogiba-ravne-homogene-plosce-in-njegove-posplostive/}
}
TY - JOUR
AU - Krušič, Bogdan 
PY - 2017/07/05
TI - Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 31, No 9-10 (1985): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - ravna homogena plošča, upogibanje, Stevensov model, 
N2 - Prvotna teorija upogiba plošče je dobila svojo dokončno obliko in utemeljitev sredi prejšnjega stoletja in je znana pod imenom Kirchhoffova teorija upogiba, ki sloni na znanih fizikalnih pred postavkah, zato velja v matematičnem pomenu le aproksimativno.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/stevensov-model-upogiba-ravne-homogene-plosce-in-njegove-posplostive/
Krušič, Bogdan"Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 31 Number 9-10 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31(1985)9-10, 211-214
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Prvotna teorija upogiba plošče je dobila svojo dokončno obliko in utemeljitev sredi prejšnjega stoletja in je znana pod imenom Kirchhoffova teorija upogiba, ki sloni na znanih fizikalnih pred postavkah, zato velja v matematičnem pomenu le aproksimativno.

ravna homogena plošča; upogibanje; Stevensov model;