Upogib nosilcev s konstantnim prerezom v elasto-plastičnem območju

1150 Views
969 Downloads
Export citation: ABNT
KOSEL, Franc ;PUŠENJAK, Rudi .
Upogib nosilcev s konstantnim prerezom v elasto-plastičnem območju. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 25, n.9-10, p. 205-208, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/upogib-nosilcev-s-konstantnim-prerezom-v-elasto-plasticnem-obmocju/>. Date accessed: 29 nov. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Kosel, F., & Pušenjak, R.
(1979).
Upogib nosilcev s konstantnim prerezom v elasto-plastičnem območju.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 25(9-10), 205-208.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Franc Kosel and Rudi Pušenjak},
	title = {Upogib nosilcev s konstantnim prerezom v elasto-plastičnem območju},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {25},
	number = {9-10},
	year = {1979},
	keywords = {upogib nosilcev; elasto-plastično območje; },
	abstract = {V članku je obravnavan primer elasto-plastičnega upogiba nosilcev še posebej glede na določanje deformacijskega stanja po razbremenitvi. Obravnavani so primeri, ko so nosilci obremenjeni s konstantnim upogibnim momentom in imajo konstanten pravokotni, kvadratni, okrogli, enakokraki trapezni in enakokraki trikotni prerez. Za prve tri primere je bil izveden tudi preizkus in primerjan z analitično določenimi rezultati.},
	issn = {0039-2480},	pages = {205-208},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/upogib-nosilcev-s-konstantnim-prerezom-v-elasto-plasticnem-obmocju/}
}
Kosel, F.,Pušenjak, R.
1979 July 25. Upogib nosilcev s konstantnim prerezom v elasto-plastičnem območju. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 25:9-10
%A Kosel, Franc 
%A Pušenjak, Rudi 
%D 1979
%T Upogib nosilcev s konstantnim prerezom v elasto-plastičnem območju
%B 1979
%9 upogib nosilcev; elasto-plastično območje; 
%! Upogib nosilcev s konstantnim prerezom v elasto-plastičnem območju
%K upogib nosilcev; elasto-plastično območje; 
%X V članku je obravnavan primer elasto-plastičnega upogiba nosilcev še posebej glede na določanje deformacijskega stanja po razbremenitvi. Obravnavani so primeri, ko so nosilci obremenjeni s konstantnim upogibnim momentom in imajo konstanten pravokotni, kvadratni, okrogli, enakokraki trapezni in enakokraki trikotni prerez. Za prve tri primere je bil izveden tudi preizkus in primerjan z analitično določenimi rezultati.
%U https://www.sv-jme.eu/article/upogib-nosilcev-s-konstantnim-prerezom-v-elasto-plasticnem-obmocju/
%0 Journal Article
%R 
%& 205
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 25
%N 9-10
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Kosel, Franc, & Rudi Pušenjak.
"Upogib nosilcev s konstantnim prerezom v elasto-plastičnem območju." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 25.9-10 (1979): 205-208. Web. 29 Nov. 2021
TY - JOUR
AU - Kosel, Franc 
AU - Pušenjak, Rudi 
PY - 1979
TI - Upogib nosilcev s konstantnim prerezom v elasto-plastičnem območju
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - upogib nosilcev; elasto-plastično območje; 
N2 - V članku je obravnavan primer elasto-plastičnega upogiba nosilcev še posebej glede na določanje deformacijskega stanja po razbremenitvi. Obravnavani so primeri, ko so nosilci obremenjeni s konstantnim upogibnim momentom in imajo konstanten pravokotni, kvadratni, okrogli, enakokraki trapezni in enakokraki trikotni prerez. Za prve tri primere je bil izveden tudi preizkus in primerjan z analitično določenimi rezultati.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/upogib-nosilcev-s-konstantnim-prerezom-v-elasto-plasticnem-obmocju/
@article{{}{.},
	author = {Kosel, F., Pušenjak, R.},
	title = {Upogib nosilcev s konstantnim prerezom v elasto-plastičnem območju},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {25},
	number = {9-10},
	year = {1979},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/upogib-nosilcev-s-konstantnim-prerezom-v-elasto-plasticnem-obmocju/}
}
TY - JOUR
AU - Kosel, Franc 
AU - Pušenjak, Rudi 
PY - 2017/07/04
TI - Upogib nosilcev s konstantnim prerezom v elasto-plastičnem območju
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 25, No 9-10 (1979): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - upogib nosilcev, elasto-plastično območje, 
N2 - V članku je obravnavan primer elasto-plastičnega upogiba nosilcev še posebej glede na določanje deformacijskega stanja po razbremenitvi. Obravnavani so primeri, ko so nosilci obremenjeni s konstantnim upogibnim momentom in imajo konstanten pravokotni, kvadratni, okrogli, enakokraki trapezni in enakokraki trikotni prerez. Za prve tri primere je bil izveden tudi preizkus in primerjan z analitično določenimi rezultati.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/upogib-nosilcev-s-konstantnim-prerezom-v-elasto-plasticnem-obmocju/
Kosel, Franc, AND Pušenjak, Rudi.
"Upogib nosilcev s konstantnim prerezom v elasto-plastičnem območju" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 25 Number 9-10 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija
 • Jesenice, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 25(1979)9-10, 205-208

V članku je obravnavan primer elasto-plastičnega upogiba nosilcev še posebej glede na določanje deformacijskega stanja po razbremenitvi. Obravnavani so primeri, ko so nosilci obremenjeni s konstantnim upogibnim momentom in imajo konstanten pravokotni, kvadratni, okrogli, enakokraki trapezni in enakokraki trikotni prerez. Za prve tri primere je bil izveden tudi preizkus in primerjan z analitično določenimi rezultati.

upogib nosilcev; elasto-plastično območje;