Uporaba postopka končnih elementov za določitev neustaljenih temperatur v ceveh parnih kotlov

1890 Views
1009 Downloads
Export citation: ABNT
ALUJEVIČ, Andro ;MUDRI, Zdravko ;ŠKERGET, Polde ;ZGAGA, Franc .
Uporaba postopka končnih elementov za določitev neustaljenih temperatur v ceveh parnih kotlov. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 30, n.7-8, p. 133-135, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/uporaba-postopka-koncnih-elementov-za-dolocitev-neustaljenih-temperatur-v-ceveh-parnih-kotlov/>. Date accessed: 20 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Alujevič, A., Mudri, Z., Škerget, P., & Zgaga, F.
(1984).
Uporaba postopka končnih elementov za določitev neustaljenih temperatur v ceveh parnih kotlov.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 30(7-8), 133-135.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Andro Alujevič and Zdravko Mudri and Polde Škerget and Franc Zgaga},
	title = {Uporaba postopka končnih elementov za določitev neustaljenih temperatur v ceveh parnih kotlov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {30},
	number = {7-8},
	year = {1984},
	keywords = {končni elementi; neustaljene temperature; parni kotli; },
	abstract = {Za reševanje problemov določitve temperaturnega polja v ravninskih prerezih trdnih teles imamo na voljo postopke končnih razlik kakor tudi končne in robne elemente. Doslej smo pri nas izdelali programe za ustaljene temperaturne razmere s postopkoma MKE (metode končnih elementov) in MRE (metode robnih elementov), sedaj pa smo obdelali tudi nestacionarne razmere z MKE.},
	issn = {0039-2480},	pages = {133-135},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/uporaba-postopka-koncnih-elementov-za-dolocitev-neustaljenih-temperatur-v-ceveh-parnih-kotlov/}
}
Alujevič, A.,Mudri, Z.,Škerget, P.,Zgaga, F.
1984 July 30. Uporaba postopka končnih elementov za določitev neustaljenih temperatur v ceveh parnih kotlov. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 30:7-8
%A Alujevič, Andro 
%A Mudri, Zdravko 
%A Škerget, Polde 
%A Zgaga, Franc 
%D 1984
%T Uporaba postopka končnih elementov za določitev neustaljenih temperatur v ceveh parnih kotlov
%B 1984
%9 končni elementi; neustaljene temperature; parni kotli; 
%! Uporaba postopka končnih elementov za določitev neustaljenih temperatur v ceveh parnih kotlov
%K končni elementi; neustaljene temperature; parni kotli; 
%X Za reševanje problemov določitve temperaturnega polja v ravninskih prerezih trdnih teles imamo na voljo postopke končnih razlik kakor tudi končne in robne elemente. Doslej smo pri nas izdelali programe za ustaljene temperaturne razmere s postopkoma MKE (metode končnih elementov) in MRE (metode robnih elementov), sedaj pa smo obdelali tudi nestacionarne razmere z MKE.
%U https://www.sv-jme.eu/article/uporaba-postopka-koncnih-elementov-za-dolocitev-neustaljenih-temperatur-v-ceveh-parnih-kotlov/
%0 Journal Article
%R 
%& 133
%P 3
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 30
%N 7-8
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Alujevič, Andro, Zdravko Mudri, Polde Škerget, & Franc Zgaga.
"Uporaba postopka končnih elementov za določitev neustaljenih temperatur v ceveh parnih kotlov." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 30.7-8 (1984): 133-135. Web. 20 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Alujevič, Andro 
AU - Mudri, Zdravko 
AU - Škerget, Polde 
AU - Zgaga, Franc 
PY - 1984
TI - Uporaba postopka končnih elementov za določitev neustaljenih temperatur v ceveh parnih kotlov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - končni elementi; neustaljene temperature; parni kotli; 
N2 - Za reševanje problemov določitve temperaturnega polja v ravninskih prerezih trdnih teles imamo na voljo postopke končnih razlik kakor tudi končne in robne elemente. Doslej smo pri nas izdelali programe za ustaljene temperaturne razmere s postopkoma MKE (metode končnih elementov) in MRE (metode robnih elementov), sedaj pa smo obdelali tudi nestacionarne razmere z MKE.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/uporaba-postopka-koncnih-elementov-za-dolocitev-neustaljenih-temperatur-v-ceveh-parnih-kotlov/
@article{{}{.},
	author = {Alujevič, A., Mudri, Z., Škerget, P., Zgaga, F.},
	title = {Uporaba postopka končnih elementov za določitev neustaljenih temperatur v ceveh parnih kotlov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {30},
	number = {7-8},
	year = {1984},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/uporaba-postopka-koncnih-elementov-za-dolocitev-neustaljenih-temperatur-v-ceveh-parnih-kotlov/}
}
TY - JOUR
AU - Alujevič, Andro 
AU - Mudri, Zdravko 
AU - Škerget, Polde 
AU - Zgaga, Franc 
PY - 2017/07/05
TI - Uporaba postopka končnih elementov za določitev neustaljenih temperatur v ceveh parnih kotlov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 30, No 7-8 (1984): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - končni elementi, neustaljene temperature, parni kotli, 
N2 - Za reševanje problemov določitve temperaturnega polja v ravninskih prerezih trdnih teles imamo na voljo postopke končnih razlik kakor tudi končne in robne elemente. Doslej smo pri nas izdelali programe za ustaljene temperaturne razmere s postopkoma MKE (metode končnih elementov) in MRE (metode robnih elementov), sedaj pa smo obdelali tudi nestacionarne razmere z MKE.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/uporaba-postopka-koncnih-elementov-za-dolocitev-neustaljenih-temperatur-v-ceveh-parnih-kotlov/
Alujevič, Andro, Mudri, Zdravko, Škerget, Polde, AND Zgaga, Franc.
"Uporaba postopka končnih elementov za določitev neustaljenih temperatur v ceveh parnih kotlov" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 30 Number 7-8 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • FINucE
 • Univerza v Mariboru, , VTŠ strojništvo, Slovenija
 • Univerza v Mariboru, , VTŠ strojništvo, Slovenija
 • Univerza v Mariboru, , VTŠ strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30(1984)7-8, 133-135
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Za reševanje problemov določitve temperaturnega polja v ravninskih prerezih trdnih teles imamo na voljo postopke končnih razlik kakor tudi končne in robne elemente. Doslej smo pri nas izdelali programe za ustaljene temperaturne razmere s postopkoma MKE (metode končnih elementov) in MRE (metode robnih elementov), sedaj pa smo obdelali tudi nestacionarne razmere z MKE.

končni elementi; neustaljene temperature; parni kotli;