Uporaba robnih elementov v plastomehaniki

1746 Views
994 Downloads
Export citation: ABNT
ALUJEVIČ, Andro ;LEŠ, Peter ;POTRČ, Iztok .
Uporaba robnih elementov v plastomehaniki. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 29, n.4-6, p. 81-82, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/uporaba-robnih-elementov-v-plastomehaniki/>. Date accessed: 23 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Alujevič, A., Leš, P., & Potrč, I.
(1983).
Uporaba robnih elementov v plastomehaniki.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 29(4-6), 81-82.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Andro Alujevič and Peter Leš and Iztok Potrč},
	title = {Uporaba robnih elementov v plastomehaniki},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {29},
	number = {4-6},
	year = {1983},
	keywords = {robni elementi; plastomehamnika; },
	abstract = {Uporabo metode robnih elementov za obravnavanje plastičnega obnašanja gradiv opazimo v zadnjem obdobju kot nadaljnji razvoj tega numeričnega sredstva za reševanje problemov neprekinjenih medijev. V prispevku smo podali pregled nekaterih enačb plastifikacije v obliki, ki je primerna za delo z robnimi elementi. Z diskretizacijo površine telesa oziroma obrisa prereza dobimo matrični sistem enačb, ki ga nato razrešimo s procesom zaporednih približkov na digitalnem stroju. Podan je tudi opis razpoložljive programske opreme z izkušnjami pri testiranju.},
	issn = {0039-2480},	pages = {81-82},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/uporaba-robnih-elementov-v-plastomehaniki/}
}
Alujevič, A.,Leš, P.,Potrč, I.
1983 July 29. Uporaba robnih elementov v plastomehaniki. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 29:4-6
%A Alujevič, Andro 
%A Leš, Peter 
%A Potrč, Iztok 
%D 1983
%T Uporaba robnih elementov v plastomehaniki
%B 1983
%9 robni elementi; plastomehamnika; 
%! Uporaba robnih elementov v plastomehaniki
%K robni elementi; plastomehamnika; 
%X Uporabo metode robnih elementov za obravnavanje plastičnega obnašanja gradiv opazimo v zadnjem obdobju kot nadaljnji razvoj tega numeričnega sredstva za reševanje problemov neprekinjenih medijev. V prispevku smo podali pregled nekaterih enačb plastifikacije v obliki, ki je primerna za delo z robnimi elementi. Z diskretizacijo površine telesa oziroma obrisa prereza dobimo matrični sistem enačb, ki ga nato razrešimo s procesom zaporednih približkov na digitalnem stroju. Podan je tudi opis razpoložljive programske opreme z izkušnjami pri testiranju.
%U https://www.sv-jme.eu/article/uporaba-robnih-elementov-v-plastomehaniki/
%0 Journal Article
%R 
%& 81
%P 2
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 29
%N 4-6
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Alujevič, Andro, Peter Leš, & Iztok Potrč.
"Uporaba robnih elementov v plastomehaniki." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 29.4-6 (1983): 81-82. Web. 23 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Alujevič, Andro 
AU - Leš, Peter 
AU - Potrč, Iztok 
PY - 1983
TI - Uporaba robnih elementov v plastomehaniki
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - robni elementi; plastomehamnika; 
N2 - Uporabo metode robnih elementov za obravnavanje plastičnega obnašanja gradiv opazimo v zadnjem obdobju kot nadaljnji razvoj tega numeričnega sredstva za reševanje problemov neprekinjenih medijev. V prispevku smo podali pregled nekaterih enačb plastifikacije v obliki, ki je primerna za delo z robnimi elementi. Z diskretizacijo površine telesa oziroma obrisa prereza dobimo matrični sistem enačb, ki ga nato razrešimo s procesom zaporednih približkov na digitalnem stroju. Podan je tudi opis razpoložljive programske opreme z izkušnjami pri testiranju.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/uporaba-robnih-elementov-v-plastomehaniki/
@article{{}{.},
	author = {Alujevič, A., Leš, P., Potrč, I.},
	title = {Uporaba robnih elementov v plastomehaniki},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {29},
	number = {4-6},
	year = {1983},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/uporaba-robnih-elementov-v-plastomehaniki/}
}
TY - JOUR
AU - Alujevič, Andro 
AU - Leš, Peter 
AU - Potrč, Iztok 
PY - 2017/07/05
TI - Uporaba robnih elementov v plastomehaniki
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 29, No 4-6 (1983): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - robni elementi, plastomehamnika, 
N2 - Uporabo metode robnih elementov za obravnavanje plastičnega obnašanja gradiv opazimo v zadnjem obdobju kot nadaljnji razvoj tega numeričnega sredstva za reševanje problemov neprekinjenih medijev. V prispevku smo podali pregled nekaterih enačb plastifikacije v obliki, ki je primerna za delo z robnimi elementi. Z diskretizacijo površine telesa oziroma obrisa prereza dobimo matrični sistem enačb, ki ga nato razrešimo s procesom zaporednih približkov na digitalnem stroju. Podan je tudi opis razpoložljive programske opreme z izkušnjami pri testiranju.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/uporaba-robnih-elementov-v-plastomehaniki/
Alujevič, Andro, Leš, Peter, AND Potrč, Iztok.
"Uporaba robnih elementov v plastomehaniki" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 29 Number 4-6 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Mariboru, visoka tehniška šola, Slovenija
 • Univerza v Mariboru, visoka tehniška šola, Slovenija
 • Univerza v Mariboru, visoka tehniška šola, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29(1983)4-6, 81-82
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Uporabo metode robnih elementov za obravnavanje plastičnega obnašanja gradiv opazimo v zadnjem obdobju kot nadaljnji razvoj tega numeričnega sredstva za reševanje problemov neprekinjenih medijev. V prispevku smo podali pregled nekaterih enačb plastifikacije v obliki, ki je primerna za delo z robnimi elementi. Z diskretizacijo površine telesa oziroma obrisa prereza dobimo matrični sistem enačb, ki ga nato razrešimo s procesom zaporednih približkov na digitalnem stroju. Podan je tudi opis razpoložljive programske opreme z izkušnjami pri testiranju.

robni elementi; plastomehamnika;