Uvajamo in krepimo notranjo standardizacijo!

1742 Views
888 Downloads
Export citation: ABNT
MILANEZ, Maks .
Uvajamo in krepimo notranjo standardizacijo!. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 7, n.4-5, p. 105-107, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/uvajamo-in-krepimo-notranjo-standardizacijo/>. Date accessed: 12 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Milanez, M.
(1961).
Uvajamo in krepimo notranjo standardizacijo!.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 7(4-5), 105-107.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Maks Milanez},
	title = {Uvajamo in krepimo notranjo standardizacijo!},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {7},
	number = {4-5},
	year = {1961},
	keywords = {notranja standardizacija; },
	abstract = {O pomenu standardizacije naši delovni ljudje še zmeraj ne vedo dovolj. Delavec s tem pojmom navadno razume tiskan vzorec neke tehnične rešitve domačega ali tujega izvora, ki se nanaša na obliko ali mero kakega predmeta, predpis ali navodilo, določeno nekje na »višji ravni«! Po navadi se nanj popolnoma zanaša, pri čemer pa ne ve, v kakšnih okoliščinah nastaja in kakšni so njegovi skrajni nameni. Glede na to je standard le premalo prepričljiv, premalo splošen in prenizko ocenjen. },
	issn = {0039-2480},	pages = {105-107},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/uvajamo-in-krepimo-notranjo-standardizacijo/}
}
Milanez, M.
1961 June 7. Uvajamo in krepimo notranjo standardizacijo!. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 7:4-5
%A Milanez, Maks 
%D 1961
%T Uvajamo in krepimo notranjo standardizacijo!
%B 1961
%9 notranja standardizacija; 
%! Uvajamo in krepimo notranjo standardizacijo!
%K notranja standardizacija; 
%X O pomenu standardizacije naši delovni ljudje še zmeraj ne vedo dovolj. Delavec s tem pojmom navadno razume tiskan vzorec neke tehnične rešitve domačega ali tujega izvora, ki se nanaša na obliko ali mero kakega predmeta, predpis ali navodilo, določeno nekje na »višji ravni«! Po navadi se nanj popolnoma zanaša, pri čemer pa ne ve, v kakšnih okoliščinah nastaja in kakšni so njegovi skrajni nameni. Glede na to je standard le premalo prepričljiv, premalo splošen in prenizko ocenjen. 
%U https://www.sv-jme.eu/article/uvajamo-in-krepimo-notranjo-standardizacijo/
%0 Journal Article
%R 
%& 105
%P 3
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 7
%N 4-5
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Milanez, Maks.
"Uvajamo in krepimo notranjo standardizacijo!." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 7.4-5 (1961): 105-107. Web. 12 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Milanez, Maks 
PY - 1961
TI - Uvajamo in krepimo notranjo standardizacijo!
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - notranja standardizacija; 
N2 - O pomenu standardizacije naši delovni ljudje še zmeraj ne vedo dovolj. Delavec s tem pojmom navadno razume tiskan vzorec neke tehnične rešitve domačega ali tujega izvora, ki se nanaša na obliko ali mero kakega predmeta, predpis ali navodilo, določeno nekje na »višji ravni«! Po navadi se nanj popolnoma zanaša, pri čemer pa ne ve, v kakšnih okoliščinah nastaja in kakšni so njegovi skrajni nameni. Glede na to je standard le premalo prepričljiv, premalo splošen in prenizko ocenjen. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/uvajamo-in-krepimo-notranjo-standardizacijo/
@article{{}{.},
	author = {Milanez, M.},
	title = {Uvajamo in krepimo notranjo standardizacijo!},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {7},
	number = {4-5},
	year = {1961},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/uvajamo-in-krepimo-notranjo-standardizacijo/}
}
TY - JOUR
AU - Milanez, Maks 
PY - 2017/06/30
TI - Uvajamo in krepimo notranjo standardizacijo!
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 7, No 4-5 (1961): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - notranja standardizacija, 
N2 - O pomenu standardizacije naši delovni ljudje še zmeraj ne vedo dovolj. Delavec s tem pojmom navadno razume tiskan vzorec neke tehnične rešitve domačega ali tujega izvora, ki se nanaša na obliko ali mero kakega predmeta, predpis ali navodilo, določeno nekje na »višji ravni«! Po navadi se nanj popolnoma zanaša, pri čemer pa ne ve, v kakšnih okoliščinah nastaja in kakšni so njegovi skrajni nameni. Glede na to je standard le premalo prepričljiv, premalo splošen in prenizko ocenjen. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/uvajamo-in-krepimo-notranjo-standardizacijo/
Milanez, Maks"Uvajamo in krepimo notranjo standardizacijo!" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 7 Number 4-5 (30 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Zagreb

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 7(1961)4-5, 105-107
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

O pomenu standardizacije naši delovni ljudje še zmeraj ne vedo dovolj. Delavec s tem pojmom navadno razume tiskan vzorec neke tehnične rešitve domačega ali tujega izvora, ki se nanaša na obliko ali mero kakega predmeta, predpis ali navodilo, določeno nekje na »višji ravni«! Po navadi se nanj popolnoma zanaša, pri čemer pa ne ve, v kakšnih okoliščinah nastaja in kakšni so njegovi skrajni nameni. Glede na to je standard le premalo prepričljiv, premalo splošen in prenizko ocenjen. 

notranja standardizacija;